Yhteiskunta

16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Rauhantyöllä  edistetään rauhaa ja vähennetään väkivaltaa. Rauhantyö on keskustelemista, neuvottelemista, kouluttamista, tiedottamista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Myös lapset ja nuoret voivat tehdä rauhantyötä olemalla ystävällisiä ja kunnioittavia muille ihmisille. He voivat myös osallistua erilaisiin rauhantyöhön liittyviin projekteihin. Rauhantyö on tärkeää, sillä se auttaa vähentämään väkivaltaa ja sotia maailmassa.

Valitettavasti maailmassa on edelleen myös sotia. Sotaa pidetään oikeutettuna silloin, jos se on käytetty puolustamaan omaa maataan,  ihmisoikeuksia tai estämään humanitaarista kriisiä.

Sota on kuitenkin aina kauhea asia ja se aiheuttaa valtavasti tuhoa ja kärsimystä ihmisille. Sodan ja väkivallan tulisi olla aina viimeinen keino ratkaista konflikteja. Siksi on tärkeää pyrkiä välttämään sotaa kaikin tavoin, tehdä rauhantyötä ja etsiä rauhanomaisia ratkaisuja riitoihin.

Animaatio hahmo lukee oheisen teksti.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kestävän kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitu ihmisten tarpeet ja ympäristönsuojelu. Kestävä kaupunki tarjoaa ihmisille mahdollisuuden elää terveellistä ja mukavaa elämää. Kestävässä kaupungissa on paljon puistoja ja viheralueita, joissa voi nauttia luonnosta ja leikkiä. Se tarjoaa myös hyvät julkiset liikenneyhteydet, jotta ihmiset voivat liikkua helposti paikasta toiseen.

Kestävä kaupunki varmistaa kaikille hyvän koulutuksen ja terveyspalvelut. Se tarjoaa tarpeeksi työpaikkoja ja mahdollisuuden ansaita rahaa elättääkseen itsensä ja perheensä.

Kestävässä kaupungissa on huolehdittu  ympäristöstä. Kaupunki on suunniteltu niin, että siellä ei synny paljoa saasteita ja energiaa käytetään tehokkaasti ja kestävästi.

Kestävän kaupungin luominen vaatii hyvää yhteistyötä hallituksen, yritysten ja kansalaisten välillä.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

7. Edullista ja puhdasta energiaa

Energia on ihmisille tärkeää, koska se on tarvitaan kaikessa mitä me teemme. Energiaa tarvitaan syödäksemme, liikkuaksemme, pukeutuaksemme, käyttääksemme tietokonetta tai televisiota. Energiaa tarvitaan myös valaistukseen ja lämmitykseen. Ilman energiaa emme voisi elää. On tärkeää käyttää energiaa vastuullisesti ja säästää sitä, jotta se riittää kaikille.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

5. Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä on samat mahdollisuudet elää ja toteuttaa itseään, riippumatta siitä, millainen sukupuoli heillä on. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pojilla ja tytöillä on yhtäläiset mahdollisuudet käydä koulua, saada hyvää koulutusta ja löytää töitä. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikilla on oikeus elää ilman väkivaltaa ja syrjintää sukupuolen perusteella. Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä on oikeus elää täysipainoista elämää ja saada arvostusta ja kunnioitusta.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

4. Hyvä koulutus

Miltä tuntuisi, jos olisit käynyt vuosia koulua, mutta et olisi oppinut lukemaan tai laskemaan. Tällainen on tilanne puolella maailman lapsista. Ehkä mietit, että miten se on mahdollista? Miten voi käydä koulua oppimatta näitä perustaitoja?

Monissa maissa lapset joutuvat kouluun, jossa ei puhuta heidän äidinkieltään. Ajattele kuinka vaikeaa olisi opetella lukemaan kielellä, jota ei oikein ymmärrä.

Lisäksi opettaja on saattanut käydä vain hyvin lyhyen koulutuksen ja ei siksi osaa opettaa. Lisäksi luokassa saattaa olla jopa viisikymmentä oppilasta. Internetistä ja tietokoneista ei ole tietoakaan. Silti moni lapsi on ikionnellinen, että pääsee kouluun. Vielä upeampaa on, jos käytössä on kynä, vihko ja jopa oppikirja.

Suomalainen koulu tunnetaan maailmalla yhtenä maailman parhaista kouluista. Toimiva koululaitos on syy siihen, että suomalaiset ovat tutkimusten mukaan yksi maailman onnellisimmista kansoista. Lisätäksemme hyvinvointia kaikissa maissa, meidän on huolehdittava, että kaikki maailman lapset saavat hyvän koulutuksen. Seuraavissa tehtävissä tutustumme siihen, kuinka koulutuksella parannetaan ihmisten elämää eri puolilla maailmaa.

 

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

 

Kun Korona-viruksen takia koulut jouduttiin sulkemaan ja siirtymään etäopetukseen, suomalainen koulu selvisi muutoksesta hyvin. Hyvät internet-yhteydet, perheissä ja kouluissa käytössä olevat laitteet ja osaavat opettajat mahdollistivat koulunkäynnin myös etänä.  Tilanne oli hyvin erilainen monissa muissa maissa. Koronan myötä 1,5 miljardia koululaista ja opiskelijaa eli 90% maailman koululaisista ja opiskelijoista joutui pakotettuna etäopetukseen.  Koska vain puolella maapallon väestöstä on pääsy Internettiin ja vähiten kehittyneissä maissa yhdessä kymmenestä perheestä on Internet ja/tai tietokone, moni koululainen ja opiskelija jäi Koronan takia ilman koulutusta, koska etäopiskelu ei ollut mahdollista. Tutkimusten mukaan kriisit lisäävät lasten huonoa kohtelua. Moni päätyy lapsi päätyy lapsityövoimaksi, lapsiavioliittoon tai tulee muuten hyväksikäytetyksi. Monesti kriisin jälkeen,  osa lapsista ei enää koskaan palaa kouluun. Ilman koulutusta, lapsi ja nuori jää vaille tärkeitä taitoja. Edelleen maailmassa on 750 miljoonaa lukutaidotonta nuorta ja aikuista. He ovat helposti hyväksikäytetttävissä, koska he eivät ole tietoisia oikeuksistaan eivätkä pysty puolustamaan itseään.

Koulutuksen puute on merkittävä ihmisiä eriarvoistava tekijä.  Maiden välillä on suuria eroja. Eroja on myös maiden sisällä esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun välillä. Yksikään alue ei nouse köyhyydestä ilman koulutusta.

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

3. Terveyttä ja hyvinvointia

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi maailmanlaajuisesti tehdään monia asioita. Yksi tärkeä asia on varmistaa, että kaikilla ihmisillä on pääsy perusterveydenhuoltoon ja lääkkeisiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lääkäreiden ja sairaanhoitajien palkkaamista eri puolille maailmaa, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa.

Toinen tärkeä asia on edistää koulutusta ja tietoisuutta terveyden edistämisestä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koulutusta terveellisestä ruokavaliosta ja liikunnasta, jotta ihmiset tietävät miten he voivat pitää itsestään huolta.

Kolmas tärkeä asia on edistää köyhyyden vähentämistä ja edistää ihmisten elinoloja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi parempaa asumista, parempaa pääsyä koulutukseen ja töihin, ja parempaa pääsyä perus palveluihin kuten veden ja sanitaation.

Neljäs tärkeä asia on edistää ympäristönsuojelua ja parantaa ilmanlaatua, veden laatua, ja maaperän laatua.

On tärkeää, että kaikki ihmiset ympäri maailmaa saavat tarvitsemaansa tukea ja apua terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

2. Ei nälkää

vegetables, fresh, healthy-7124118.jpg

Maailmassa noin joka yhdeksäs, eli 821 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. (2017) YK:n arvioiden mukaan heidän määränsä kasvaa jopa 2 miljardilla vuoteen 2050 mennessä. Tämä johtuu muun muassa maailman väkiluvun kasvusta, ympäristön muutoksista sekä ruokailutottumusten muuttumisesta globalisaation ja kaupungistumisen myötä.  (YKliitto 2022)

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

cows, pair, meadow-954002.jpg

 

Ruoantuotanto on myös merkittävä työllistäjä. Maatalous tarjoaa elinkeinon jopa 40 prosentille maailman väestöstä. Erityisen merkittävä sen rooli globaalissa etelässä maaseudun  asukkaille, joille se on suurin tulonlähde. Globaali ruokajärjestelmä on kuitenkin ollut viime vuosikymmenet isossa murroksessa, jonka seurauksena ruoantuotanto on teollistunut ja keskittynyt yhä enemmän. Jo yli kaksi miljardia ihmistä on ainakin osittain tuontiruoasta riippuvaisia. Pienten tuottajien on ollut vaikea kilpailla ylikansallisten suuryritysten kanssa ja vaikka ruoan saatavuus on globaalisti korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin, se ei jakaudu tasaisesti. 

 

Lisäksi ruokahävikki on suurta. Noin neljäsosa maailman ruoasta ei tule syödyksi hävikin takia, jota tapahtuu joko sadonkorjuussa ja varastoinnissa tai ruokaketjun loppupäässä, eli kuljetuksissa tai kotitalouksissa.

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

Kun olet suorittanut "Ei nälkää" -tavoitteen tehtävät, voit jatkaa opiskelua muilla Agentit-yhteiskunnassa osion tehtävillä.

Agentit yhteiskunnassa

1. Ei köyhyyttä

Mietipä, että saisit päivässä euron ja 75 senttiä ja sillä sinun tulisi ostaa kaikki syömäsi ruoka, vaatteet ja taloustarpeet, maksaa...

Siirry tehtäviin

2. Ei nälkää

Maailmassa noin joka yhdeksäs, eli 821 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. (2017) YK:n arvioiden mukaan heidän määränsä kasvaa jopa 2 miljardilla...

Siirry tehtäviin

3. Terveyttä ja hyvinvointia

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi maailmanlaajuisesti tehdään monia asioita. Yksi tärkeä asia on varmistaa, että kaikilla ihmisillä on pääsy perusterveydenhuoltoon ja...

Siirry tehtäviin

4. Hyvä koulutus

Miltä tuntuisi, jos olisit käynyt vuosia koulua, mutta et olisi oppinut lukemaan tai laskemaan. Tällainen on tilanne puolella maailman lapsista....

Siirry tehtäviin

5. Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä on samat mahdollisuudet elää ja toteuttaa itseään, riippumatta siitä, millainen sukupuoli heillä...

Siirry tehtäviin

16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Rauhantyöllä  edistetään rauhaa ja vähennetään väkivaltaa. Rauhantyö on keskustelemista, neuvottelemista, kouluttamista, tiedottamista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Myös lapset ja...

Siirry tehtäviin

1. Ei köyhyyttä

IMG_4252_pakolaisleiri_Etiopia_tavoite1

Mietipä, että saisit päivässä pari euroa ja sillä sinun tulisi ostaa kaikki syömäsi ruoka, vaatteet ja taloustarpeet, maksaa asuinkulut eli vuokra, lämmitys, sähkö, vesi, puhelimet, internet  ja kouluakin pitäisi käydä. Ei taitaisi onnistua.

Elämä olis varmasti tosi rankkaa, kun kaikki aika ja voimavarat menisivät elossa pysymiseen. Vielä 20 vuotta sitten lähes kolme kymmenestä (29%) maapallon ihmisistä eli äärimmäisessä köyhyydessä. Onneksi ihmisten elämä maapallollamme on muuttunut kahdessakymmenessä vuodessa tässä asiassa paljon paremmaksi. Nykyää äärimmäisessä köyhyydessä elää noin yksi kymmenestä (9%) maapallon asukkaasta. (lähde 1)

Vaikka köyhyys on vähentynyt, edelleen globaaliagenttien on taisteltava köyhyyttä vastaan. Tänäänkin miljoonat ihmiset  joutuvat murehtimaan, mistä saavat päivittäisen ruokansa itselleen ja perheelleen. Me voimme vaikuttaa siihen, että köyhien maiden ihmiset voivat parantaa elämän edellytyksiään.

Globaaliagenttien on tärkeää tietää, mistä köyhyys johtuu ja miten se voitetaan. Seuraavissa tehtävissä mietimme, mitä olisi tehtävissä äärimmäisessä köyhyydessä elävien auttamiseksi.

1. Rosling, Hans 2018. Faktojen maailma. s. 65

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

Suome lähtysseuran kummilapsityö kummilapset Fuad ja Mubarak äitinsä kanssa kotinsa edessä. Kuvassa myös pari naapurin lasta. (Kuva, Suomen Lähetyssuran kuvaarkisto)

Maailman pankin luokituksen mukaan ihminen, joka elää päivässä alle kahdella eurolla 20 sentillä (2,15 USD) on äärimmäisen köyhä (lähde, 2022). Tällaisia ihmisiä maailmassamme on noin 656 miljoonaa. (lähde, 2022). Tämä tarkoittaa, että jos luokkasi kuvaisi koko maapallon väestöä ja luokallasi olisi 25 oppilasta, kaksi heistä eläisi äärimmäisessä köyhyydessä.

 

Mitä tarkoitaa käytännössä äärimmäisessä köyhyydesssä elävän ihmisen elämä ja miten muut maapallomme ihmiset elävät? Seuraavat kuvaukset (jotka ovat tietenkin vain keksittyjä esimerkkejä) voivat auttaa sinua ymmärtämään eri tulotasoilla elävien ihmisten elämää. On tärkeä ymmärtää, että maailma ei jakaannu kahteen ryhmän, rikkaisiin ja köyhiin,  vaan suurin osa maapallon ihmisistä elää jossain ääripäiden välimaastossa. (lähde: Eri tasojen kuvaukset on mukaillen otettu Hans Roslingin kirjasta Faktojen maailma (2018) s. 45-48,

 

Taso 1  - äärimmäinen köyhyys - n. 2 euroa päivässä

 

Äärimmäisen köyhä ihminen syö päivittäin samaa yksinkertaista ruoka ja toisinaan ei ole edes sitä tarjolla.

 

Asumus, jos sellainen on, on yksinkertainen maja tai hökkeli maalattialla. Perheen lapset kantavat vettä piskuisella muoviämpärillä pitkän matkan päästä.  Muu  aika mene polttoppuiden keräämiseen.

 

Jos lapsi sairastuu, ei ole varaa lääkkeisiin. Äärimmäisen köyhissä oloissa lapsia kuolee paljon.

 

Tällä tasolla elää jonkin verran alle miljardi maapallon ihmistä.

 

 

Taso 2  - n. 4 euroa päivässä

 

 

Äärimmäisestä köyhyydestä pääsee pois, jos tienaa päivässä pari euroa enemmän. Tällöin on varaa ostaa jo vähän ruokaa, jota ei ole itse kasvattanut. Ehkä perhe saa hankitua jopa kanoja ja niiden myötä ravitsevampaa ruokaa.

 

Lasten ei tarvitse enää hakea vettä kaukaa, vaan vedehakureissun saa suoritetuksi jopa puolessa tunnissa. Se on muutenkin helpompaa, koska lapsille on onnistuttu ostamaan yksinkertaiset sandaalit.

 

Nuotion sijaan ruoka valmistetaan kaasuhellalla. Lapset pääsevät kouluun, koska enää ei tarvitse kerätä jatkuvasti polttopuita.

 

Asunnon maalattia saadaan peitettyä ja perhe saattaa onnistua ostamaan jopa patjat. Taloon tulee sähköä, joskin sähkökatkoja on paljon.

 

Vaikka  elämä on vähän helpompaa kuin äärimmäisessä köyhyydessä elävälle, se on kuitekin turvatonta. Esimerkiksi vakavampi sairastapaus perheessä saattaa pakottaa myymään koko omaisuuden ja perhe putoaa taas äärimmäiseen köyhyyteen.

 

Tällä tasolla elää noin 3 miljardia ihmistä.

 

Taso 3 - n. 16 euroa päivässä

 

Perheen vanhemmat ovat tehneet kovasti töitä ja  onnistuneet säästämään hieman rahaa. Taloon tulee sähköä ja lasten koulutehtävien teko onnistuu lampun valossa hyvin. Perhe saa hankittua pakastimen, joka mahdollistaa ruuan säilömisen.

 

Perhe harkitsee moottoripyörän ostoa, joka mahdollistaisi isän menon töihin tehtaaseen, jossa maksetaan kohtuullista palkkaa.

 

Sairastapaus perheessä saattaa syödä kaikki säästöt, mutta rahat riittävät eikä perhe putoa alemmalle tasolle.

 

Pari perheen lapsista etenee opinnoisaan. Jos he valmistuvat oppilaitoksesta, he voivat saada työn, josta saa parempaa palkaa kuin heidän isänsä on saanut ikinä.

 

Joskus perhe saattaa lähteä läheiselle rannalle retkeilemään ja viettää siellä iltapäivän ihan vain huvin vuoksi.

 

Tällä tasolla elää 2 miljardia maailman ihmisistä.

 

Taso 4 - yli 32 euroa päivässä

 

Perheenne asuu toimivassa, sopivan lämpöisessä talossa, joho tietysti tulee sähkö ja lämmin ja kylmä vesi. Keittiönne on varusteltu kaikilla tarpeellisilla kodinkoneilla.

 

Perheenne vanhemmat ovat opskelleet ainakin 12 vuotta.  Myös lapset voivat edetä opinnoissaan halujensa ja kykyjensä mukaan.

 

Perhe hurauttaa toisinaan omalla autolla ravintolaan syömään ja saattaa lomalla valita lomakohteen, johon lennetään lentokoneella.

 

Ehkä on turhaa kuvailla tasoa 4 enempää, koska jos luet tätä tekstiä, olet todennäköisesti tasolla 4. Tiedät millaista elämäsi on. Koska hyvinvointi on sinulle itsestään selvää, saattaa sinun olla vaikea ymmärtää, millaista on elämä tasoilla 1-3.

 

Tätä nykyä noin miljardi ihmistä elää tasolla 4.

 


Jos haluat ymmärtää paremmin, miten ihmiset elävät ympäri maailmaa eri tulotasoilla, tutustu "Dollar street" -projektiin.

 


YK:n "Ei köyhyyttä"  -tavoitteessa otetaan huomioon myös se, että köyhimmät ihmiset ovat usein kaikkien haavoittuvimpia esimerkiksi ilmaston ääri-ilmiöille kuten tulville ja myrskyille. On siis tärkeää, että erityisesti köyhimpien maiden ihmisten kykyä selvitä erilaisista katastrofeista tulee parantaa.

 

Toisaalta köhyys on aina myös suhteellista. Vaikka suomalainen Suomessa ei kovin helposti joudu tilanteeseen, jossa olisi vaara nääntyä nälkään, silti myös Suomessa on köyhiä ihmisiä. He eivät ole niin köyhiä, kuin äärimmäisen köyhät ihmiset esim. kehittyvissä maissa, mutta he ovat köyhempiä kuin useimmat suomalaiset. Köyhyydestä hyvinvointivaltiossa kertoo se, että jonoja kertyy sinne, missä jaetaan esimerkiksi ilmaista ruokaa tai että joulun alla löytyy paljon perheitä, jotka ottavat mielellään vastaan hyväntekeväisyysjärjestöjen tarjoamat ilmaiset joululahjat lapsille. Puhuttaessa köyhyydestä on hyvä muistaa, että köyhyydestä kärsiviä ihmisiä on sekä kaukana että lähellä.

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Jos saat yli 5 oikein, ansaitset globuusteja!

Katso video: "Miksi toiset ovat rikkaita ja toiset köyhiä?" Klikkaa lopuksi "palauta tehtävä -painiketta" . Oikeista vastauksista ansaitset globuusteja! (Videon latautuminen voi kestää hetken.)

Kuten edellä totesimme, rikkaan maan asukkaalle parin euron menetys päivässä ei merkittävästi vaikuta elintaoon. Köyhän maan asukkaalle tämä pari euroa voi ratkaisevasti auttaa pääsemään äärimmäisestä köyhyydestä parempaan elintasoon. Tutustu linkkiä painamalla suomalaisten hyväntekeväsyysjärjestöjen  toteuttaman Nenäpäivän lahjoituskohteisiin ja Suomen Lähetysseuran Ympäristöpankkiin. Huomaat, että muutaman kymmenen euron panostuksella voi paranta merkittävästi köyhimpien ihmisten elämää. Tee alla oleva tehtävä ja ansaitse globuusteja.

 

 

 

 

Agettimatematiikkaa

Laske, millä päivittäisellä rahasummalla voit merittävästi parantaa köyhemmässä maassa elävien lasten elämää.

 

 

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "Ei köyhyyttä" -osion ja samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi. Voit käydä tarkistamassa tilanteesi globoxista ja käydä asioimassa Globalmarketissa.

Jos sinulla on aikaa, tee vielä alla oleva lisätehtävä, jossa voit heti laittaa agenttitaitosi käyttöön paremman maailman rakentamiseksi.
 

AGENTTITEHTÄVÄ - KÖYHYYS LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ

Tehtävä kannattaa toteuttaa yhdessä muiden agenttikoululaisten kanssa ideoiden.

(Kirjoitus ei tallennu muuten  kuin kopioimalla sen toiseen dokumentiin. Jos et saa työtä valmiiksi kerralla, muista kopoida tekstisi ja liittää se esim. Word-tiedostoon, jonka tallennat koneellesi.)

Kun olette vastannet kaikkii kohtiin, paina "Kopioi" painiketta. Avaa  esim. word-dokumentti ja liittä teksti siihen. Näin voit tallentaa tekstisi.

Kun olet tehnyt tehtävän, näytä se opettajallesi.

Kun olet suorittanut "Ei köyhyyttä" -tavoitteen tehtävät, voit jatkaa opiskelua muilla Agentit-yhteiskunnassa osion tehtävillä.

Agentit yhteiskunnassa

1. Ei köyhyyttä

Mietipä, että saisit päivässä euron ja 75 senttiä ja sillä sinun tulisi ostaa kaikki syömäsi ruoka, vaatteet ja taloustarpeet, maksaa...

Siirry tehtäviin

2. Ei nälkää

Maailmassa noin joka yhdeksäs, eli 821 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. (2017) YK:n arvioiden mukaan heidän määränsä kasvaa jopa 2 miljardilla...

Siirry tehtäviin

3. Terveyttä ja hyvinvointia

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi maailmanlaajuisesti tehdään monia asioita. Yksi tärkeä asia on varmistaa, että kaikilla ihmisillä on pääsy perusterveydenhuoltoon ja...

Siirry tehtäviin

4. Hyvä koulutus

Miltä tuntuisi, jos olisit käynyt vuosia koulua, mutta et olisi oppinut lukemaan tai laskemaan. Tällainen on tilanne puolella maailman lapsista....

Siirry tehtäviin

5. Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä on samat mahdollisuudet elää ja toteuttaa itseään, riippumatta siitä, millainen sukupuoli heillä...

Siirry tehtäviin

16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Rauhantyöllä  edistetään rauhaa ja vähennetään väkivaltaa. Rauhantyö on keskustelemista, neuvottelemista, kouluttamista, tiedottamista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Myös lapset ja...

Siirry tehtäviin