Yleinen

Pelin sisältötietokanta


wpDataTable with provided ID not found!

Agentit ja talous

Agentit ja talous

Agentit ja talous -osiossa perehdytään kestävään ja tasa-arvoiseen elämäntapaan myös taloudellisesti ja pohditaan, millaista on tulevaisuuden työ.

Agentit luonnossa

Agentit luonnossa

Agentit luonnossa -osiossa keskitytään luonnon suojeluun liittyviin teemoihin.

13. Ilmastotekoja

Kasvihuonepäästöt ovat kaasuja, jotka  estävät lämpöenergian pääsyn ilmakehään. Jos kasvihuonepäästöjä on paljon, maapallon ilma alkaa...

Siirry tehtäviin

Agentit yhteiskunnassa

Agentit yhteiskunnassa

Agentit yhteiskunnassa -osiossa opiskellaan, mitä tarvitaan, jotta kaikilla ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää hyvää elämää ja rauha säilyisi ihmisten välillä.

2. Ei nälkää

Maailmassa noin joka yhdeksäs, eli 821 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. (2017) YK:n arvioiden mukaan heidän...

Siirry tehtäviin

Agentit yhteistyössä

Agentit yhteistyössä

Jos haluat saada aikaan suuria pysyviä muutoksia, tarvitset yhteistyötä  muiden ihmisten kanssa. Tämän vuoksi “Yhteistyö ja kumppanuus” on erittäin tärkeä osio YK:n 2030-tavotteissa. Agentit yhteistyössä -osion tehtävissä opit ymmärtämään, mistä kehitysyhteistyössä on kyse.

yhteistyö

Johdanto 2030-tavoitteisiin

2030-tavoitteiden periaate - ketään ei jätetä

 

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Tavoitteiden taustalla on ajatus siitä, että olemme kaikki samassa veneessä.  

Ketään ei jätetä -periaate on ohjenuora, jota seuraamalla voidaan varmistaa, että tavoittelemamme kehitys on toivottavaa kaikkien osallisten näkökulmasta eikä ketään syrjitä. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, vammoista tai muista syrjinnälle altistavista seikoista.  

Ketään ei jätetä -periaatteessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että annamme kaikille ihmisille mahdollisuuden tulla kuulluksi, vaikuttaa omaan elämäänsä ja elää arvostettuna yhteisön jäsenenä.  (YK-liitto)

17. Yhteistyö ja kumppanuus

Maapallollamme asuu jopa 8 miljardia ihmistä, jotka asuvat melkein 200 eri maassa ja seitsemässä eri maanosassa. Maailman ihmiset puhuvat jopa 9000 eri kieltä. Eri kieliryhmillä ja eri puolilla maapalloa asuvilla ihmisilä on ainutlaatuiset kulttuurinsa ja elintapansa. Lisäksi jokainen ihminen on omanlaisensa yksilö. Ei ole olemassa kahta aivan samanlaista ihmistä.

Toisaalta meitä ihmisiä myös yhdistää moni asia. Jokainen ihminen kaipaa rakkautta ja hyväksyntää. Hengitämme samaa ilmaa. Jokainen meistä tarvitsee ruokaa elääkseen. Merten ja luonnon saastuminen vaikuttaa lopulta meihin kaikkiin.

Maailmassamme hyvät asiat jakaantuvat epätasaisesti ihmisten välillä. Kun toisilla on ruokaa ja tavaraa yltäkyllin, toiset elävät kadulla ja jopa nääntyvät nälkään. Kun toiset lapset pääsevät hienoihin kouluihin ja koulutuksen myötä heillä on monenlaisia mahdollisuuksia elämässään, toiset lapset eivät ikinä opi edes lukemaan ja eivät pysty ilman koulutusta paljoakaan vaikuttamaan omaan elämäänsä.

Globaaliagentit eivät hyväksy eriarvoisuutta, vaan ajattelevat, että jokainen ihminen on arvokas ja oikeutettu hyvään elämään. Ihmisarvoon liittyy myös se, että muut eivät tule sanelemaan, miten toisen pitäisi elää. Esimerkiksi täällä Suomessa emme voi tietää, mikä on paras tapa toimia Afrikassa. Voimme kuitenkin tehdä yhteistyötä, jotta kaikki saisivat elää ihmisarvoista elämää ja yhteinen luontomme voisi hyvin. Eri puolilla maailmaa elävien heikommassa asemassa olevien ihmisten elämän parantamiseen tähtäävää yhteistyötä kutsutaan KEHITYSYHTEISTYÖKSI. Seuraavissa tehtävissä opit lisää, mistä kehitysyhteistyössä on kyse.

Animaatio hahmo lukee oheisen teksti.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttilompakkoosi. Tsemppiä!

Katso ajatuksella video kehitysyhteistyöstä ja valmistaudu vastaamaan siihen liittyviin kysymyksiin.

 

Hienoa! Kun olet vastannut vaihtoehtokysymyksiin, olet  suorittanut globaaliagenttikoulun "Yhteistyö ja kumppanuus" -osion. Jos onnistuit vastaamaan kysymyksiin oikein, ansaitsit tuntuvan summan globuusteja. Jos et onnistunut, teepä yhteistyötä kaverisi kanssa ja yritä vielä kerran uudelleen.

 

16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Rauhantyöllä  edistetään rauhaa ja vähennetään väkivaltaa. Rauhantyö on keskustelemista, neuvottelemista, kouluttamista, tiedottamista ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Myös lapset ja nuoret voivat tehdä rauhantyötä olemalla ystävällisiä ja kunnioittavia muille ihmisille. He voivat myös osallistua erilaisiin rauhantyöhön liittyviin projekteihin. Rauhantyö on tärkeää, sillä se auttaa vähentämään väkivaltaa ja sotia maailmassa.

Valitettavasti maailmassa on edelleen myös sotia. Sotaa pidetään oikeutettuna silloin, jos se on käytetty puolustamaan omaa maataan,  ihmisoikeuksia tai estämään humanitaarista kriisiä.

Sota on kuitenkin aina kauhea asia ja se aiheuttaa valtavasti tuhoa ja kärsimystä ihmisille. Sodan ja väkivallan tulisi olla aina viimeinen keino ratkaista konflikteja. Siksi on tärkeää pyrkiä välttämään sotaa kaikin tavoin, tehdä rauhantyötä ja etsiä rauhanomaisia ratkaisuja riitoihin.

Animaatio hahmo lukee oheisen teksti.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

15. Maanpäällinen elämä

Ajattele, minkälaista elämä olisi maailmassa, jossa ei olisi marjoja, hedelmiä, vihanneksia ja pähkinöitä. Kahvia ja kaakaota ei olisi. Ajatus tällä hetkellä voi tuntua kaukaiselta. Kuitenkin tähän suuntaan ollaan aivan oikeasti menossa ja tämä johtuu käsillä olevasta luontokadosta. Luontokato tarkoittaa sitä, että ihminen omalla toiminnallaan aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden romahtamista. Tällä hetkellä käsillä on maapallon historian kuudes sukupuuttoaalto. Luonto katoaa myös täällä kotosuomessa. Joka yhdeksäs suomalainen laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Lintulajeista uhan alla on jopa joka kolmas. Luontokato on meidän itsemme aiheuttamaa. Nyt ei ole kuitenkaan aika vaipua epätoivoon, vaan aika tarttua työhön. Meillä on valta pysäyttää luontokato!

Luonto, metsät ja sen eläimet tarvitsevat apuamme ja siksi globaaliagenttien on tärkeää miettiä, mitä voimme tehdä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja luontokadon vähentämiseksi.

 

,

Animaatio hahmo lukee oheisen teksti.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että maapallolla on monipuolisesti lajeja ja eliöyhteisöjä, sekä lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua. Eli esimerkiksi monimuotoisessa luonnossa eläimet eivät ole samaa sukua.

Tällä hetkellä luonnon monimuotoisuus köyhtyy jatkuvasti ja sillä on vakavia vaikutuksia luontoon ja ihmisen hyvinvointiin. Suurimpia syitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle on luontotyyppien muutokset. Luontotyyppien muutokset johtuvat esimerkiksi maatalouden tehotuotantojärjestelmistä, rakentamisesta, louhinnasta, metsien, merten, jokien, järvien ja maaperän liiallisesta hyväksikäytöstä, haitallisten vieraslajien leviämisestä, saastumisesta ja yhä enemmän maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta. Aiemmin käytetyt menetelmät esimerkiksi maataloudessa edistivät monimuotoisten maisemien säilymistä, mutta maatalouden ja teollisuuden vallankumous viimeisten 150 vuoden aikana ovat johtaneet maankäytön merkittäviin ja kiihtyviin muutoksiin. Eurooppalaisten elämäntavat ovat riippuvaisia kaikkialta maailmasta tuoduista luonnonvaroista ja tavaroista, mikä johtaa usein luonnonvarojen kestämättömään käyttöön Euroopan ulkopuolella.

Maanpäällisen elämän tavoitteessa suojellaan maaekosysteemejä, palautetaan niitä ennalleen ja edistetään niiden kestävää käyttöä. Koralliriutat ovat vaarassa kadota kokonaan vuoteen 2050 mennessä ja trooppiset metsät tuhoutuvat, useimmiten ihmisen toiminnan seurauksena. Trooppisten metsien tuhoutuminen uhkaa uhanalaisten lajien selviytymistä.

Miten tämä meitä Suomessa liikuttaa? Metsäkadon isoimmat syyt löytyvät länsimaista, joihin myös Suomi lasketaan kuuluvan. Trooppisia metsiä tuhotaan siis siksi, että suomalaiset saavat juoda kahvinsa ja kaakaonsa, tai nauttia naudanlihasta.


Vuosina 2007–2017 suomalaisen kulutuksen metsäkatoriski oli kokonaisuudessaan lähes 17 550 hehtaaria, mikä vastaa yli 29 000 jalkapallokentällistä metsää. Metsäkadosta ja maankäytön muutoksista syntyy luontokadon lisäksi merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, ja hiilivarastot- ja nielut häviävät.”

 

Mitä voit globaaliagenttina sitten tehdä asialle?
Globaaliagenttina voit esimerkiksi:

 • Osallistua luontokatoa pysäyttäviin talkoisiin. Järjestä tai osallistu vieraslajien kitkemiseen. Vieraslajien kitkeminen on tärkeää siksi, että ne valtaavat laajoja aloja ja vievät tilaa alkuperäislajistolta. Silloin lajisto yksipuolistuu ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Osa vieraslajeista ei kelpaa toukille eikä aikuisille perhosille ravintokasveiksi. Lisäksi vieraslajit voivat myös tukahduttaa muita lajeja. Vieraslajien kitkemisessä on oltava tarkkana, kitkettyä vieraslajia ei voi viskata mihin tahansa autotallin taakse, jotta se ei aloita leviämistä uudessa paikassa.
 • Tarjoa talvella linnuille ruokaa, keväällä syötävää kimalaisille ja perhosille sekä kesähelteellä vettä eläimille.
  Kimalaiset tarvitsevat apuasi huhti-toukokuussa, kun kasvit eivät vielä juurikaan kuki. Video kimalaisen ruokintavideoon?
 • Istuta yhdessä vanhempien kanssa kotipihaan luonnonkasveja ja perinneperennoja. Esimerkiksi kotimaisia perinneperennoja ovat: ketoneilikka, mäkitervakko, rantatädyke, rantakukka, syysasteri, harmaamalvikki, myskimalva, syysleimu, rohtosuopayrtti, punalatva ja lehtoängelmä.
 • Vältä kaiken kitkemistä, esimerkiksi nokkosia tarvitaan neitoperhosen ja nokkosperhosen lisääntymiseen.
 • Mieti mitä tarvitset oikeasti, älä osta turhuuksia. Kierrätä ja säästä. Suosi pyörällä, bussilla ja muilla julkisilla kulkuneuvoilla kulkemista.

SISKON IDEAT:

Sananetsintä- tehtävä:
Etsi vieraslajeja:

kurtturuusu, jättipalsami, espanjansiruetana, minkki, komealupiini, japanintatar, sahalinintatar, jättiputki

 

 

Testaa osaaminen:

Nyt on aika testata, miten olet ymmärtänyt oppimaasi. Yhdistä laatikoihin oikeat sanat:

Luontokato on seurausta ____________________________________. Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että _________________________. Ikävimmissä skenaarioissa on mahdollista, ettei ihminen pääse enää nauttimaan_____________. Luontokatoa on tärkeää estää myös Suomesta käsin, sillä suurimmat syyt luontokatoon löytyvät ________________. Trooppisia metsiä kaadetaan muun muassa viljelymaaksi siksi, että _______________. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy, mutta globaaliagenttina luontoa voi auttaa vaikkapa _______________________________________ myös vieraslajitalkoisiin voi osallistua. Suomessa yleisimpiä haitallisia vieraslajeja ovat esimerkiksi _______________________________________. Vieraslajien kitkeminen on tärkeää siksi, että______________________________ ja ______________________. Vieraslajien kitkemisessä on oltava tarkkana, sillä ne voivat______________________________. Keväällä kimalaisia voi auttaa______________________. Globaaliagenttina on tärkeää tavaroita ostaessa miettiä________________________.

Sanalaatikkoon:
ihmisen toiminnasta,
maapallolla on monipuolisesti lajeja ja eliöyhteisöjä,
kahvista ja kaakaosta,
Länsimaista,
me suomalaiset voimme nauttia kaakaota, kahvia ja naudanlihaa
antamalla vettä eläimille kesähelteellä tai tarjota linnuille ruokaa talvella.  kurtturuusu, jättipalsami, espanjansiruetana, minkki, komealupiini, japanintatar, sahalinintatar, jättiputki
että ne valtaavat laajoja aloja ja vievät tilaa alkuperäislajistolta
Jatkaa kasvamista uudessa ympäristössä, jos ne esimerkiksi heittää autotallin taakse muiden rikkaruohojen sekaan.
Rakentamalla niille ruokinta-astioita.
Tarvitseeko todella haluamaansa esinettä.

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

14. Vedenalainen elämä

Tämä on hyvä miettiä uudelleen, mutta näitä teemoja voi käyttää:

Tiesitkö, että maailman merissä on yli 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa? Ilman muutoksia nykyisessä tavassa toimia, vuoteen 2050 mennessä tämä määrä voi jopa nelinkertaistua. Muoviroska on tällä hetkellä vesiekosysteemien vakavimpia uhkia. Alla olevassa kuvassa on esitelty tyypillisiä muoviroskia meressä ja niiden hajoamisaikoja. Esimerkiksi muovipullo voi siis ajelehtia vedessä jopa 450 vuotta! https://wwf.fi/uhat/merten-muoviroska/

Merten tilaa ja rannikkoekosysteemien luonnon monimuotoisuutta heikentävät myös rehevöityminen. Rehevöityminen johtuu pääasiassa maataloudessa käytettyjen lannoitteiden valumisesta vesiin sekä käsittelemättömistä jätevesistä. Arvioiden mukaan ilman ehkäiseviä toimenpiteitä viidennes suurista meriekosysteemeistä tulee kärsimään rehevöitymisestä vuonna 2050. 

Lupaavaa on, että globaalisti merialueiden suojelu on edistynyt merkittävästi. Vuonna 2000 suojeltuja merialueita oli vain 1,7 prosenttia kun vuonna 2017 prosenttiluku oli jo 5,3. Biodiversiteetiltään erityisen tärkeiden merialueiden osuus suojelluista alueista nousi samalla aikavälillä 32 prosentista 45 prosenttiin. 

https://www.ykliitto.fi/node/4579

Animaatio hahmo lukee oheisen teksti.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Tässä tavoitteessa käydään läpi vedenalaista elämää. Maapallon pinta-alasta n. 70 % on valtamerten peitossa ja niillä onkin tärkeä tehtävä olla mahdollistamassa elämää maapallolla. Valtameret vaikuttavat sade- ja juomaveteen sekä hapen määrään, säähän, ilmastoon ja ruokaan. Tämä tavoite keskittyy suojelemaan valtameriä, meriä ja merten luonnonvaroja.  Merien suojelu on tärkeää siksi, että ihmiskunta on riippuvainen valtamerien resursseista ja palveluista. Resursseilla ja palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että 90 % maailmankaupasta tapahtuu valtamerten välityksellä. https://unric.org/fi/valtamerten-vuosikymmen/

Itämeren yksi suurimpia ongelmia roskaantumisen lisäksi on rehevöityminen. Rehevöityminen tarkoittaa sitä, että liiallinen typpi ja fosfori meressä saa sinilevät kukkimaan ja meren eläimistölle tärkeä happi vähenee syvissä vesissä ja merenpohjalla. Typpi ja fosfori päätyy mereen esimerkiksi ihmisten jätevesistä, peltoviljelystä ja karjataloudesta. Fosforia ja typpeä käytetään maanviljelyssä ravinteena kasveille. Kasvi tarvitsee typpeä ja fosforia. Typpi saa marjat kasvamaan suuremmiksi, se vaikuttaa siis voimakkaasti kasvien kasvuun. Päästessään maaperästä vesistöihin typpi- ja fosforilannoitteet aiheuttavat rehevöitymistä. Vesikasvien ja sinilevien tärkeimmät ravinteet ovat typpi ja fosfori. Levien lisääntyessä hapenpuute Itämeressä lisääntyy ja lopputuloksena voi olla kalakuolemia.

Itämeri on maailman merien mittakaavassa poikkeuksellinen. Itämeri on matala ja sen vesi on vähäsuolaista murtovettä. Nämä seikat tekevät Itämerestä ainutlaatuisen merialueen koko maailmassa. https://www.itameri.fi/fi-FI/Luonto_ja_sen_muutos Itämeren suurin ongelma on tällä hetkellä rehevöityminen. Rehevöityminen tarkoittaa sitä, että meressä on liikaa ravinteita ja tästä seuraa levien kasvua. Rehevöityminen on erityisesti Itämeren ongelma siksi, että se on matala ja vesi vaihtuu hitaasti. Tämän lisäksi ihmisiä asuu paljon meren ympärillä, jolloin mereen kulkeutuu ravinteita jätevesien ja valumavesien mukana. Rehevöitymisen myötä merissä alkaa kasvaa aiempaa enemmän leviä. Levien lisääntymisen myötä näkyvyys vedessä heikkenee eikä valo pääse yhtä syvälle, kuin aiemmin. Monet eliöt tarvitsevat vedessäkin valoa, joten vaikutukset ulottuvat koko ravintoverkkoon. https://www.itameri.fi/fi-FI/Luonto_ja_sen_muutos/Itameren_tila/Rehevoityminen Itämeren suojelun tuloksen voidaan nähdä jo hyviä tuloksia, sillä tehokas vesiensuojelu on vähentänyt itämeren ravinnekuormitusta viimeisen 20–30- vuoden aikana. Rehevöitymistä on siis onnistuttu pysäyttämään. Kuitenkin Itämeren ainutlaatuisuudesta johtuen sen vesikerroksiin ja merenpohjaan on kertynyt huomattava ravinnevarasto ja meren tila ei ole merkittävästi parantunut. Tästä syystä Itämeren suojelua on tärkeää jatkaa. Vesien suojelun tärkeyttä ymmärtääkseen on tärkeä käsittää myös veden kiertokulkua.

Vesi, jota juomme lasista tänä päivänä, on samaa vettä, kuin miljoona vuotta sitten. Kaikki elollinen maapallolla tarvitsee vettä pysyäkseen hengissä. Sama vesi kiertää ympäri maapalloa ja sitä kutsutaan veden kiertokuluksi.
Aurinko lämmittää maapalloa, jolloin veden lämpötila joissa, järvissä ja merissä nousee. Veden lämmetessä siitä osa haihtuu ilmaan. Tätä haihtuvaa vettä kutsutaan vesihöyryksi ja kokonaisuudessaan tätä tapahtumaa sanotaan haihtumiseksi. Vesihöyryn noustessa ilmaan se kylmenee ja alkaa muuttua pisaroiksi, näin syntyy pilviä. Tätä tapahtumaa kutsutaan tiivistymiseksi. Suuren määrän pisaroita tiivistyttyä ilma ei pysty enää kantamaan vesipisaroita, ne alkavat sataa vetenä takaisin maahan. Maan pinnalle putoava vesi voi varastoitua eri tavoin. Valtameriin, järviin ja vesiin putoava vesi haihtuu ja alkaa uudelleen haihtua. Maalle pudotessaan vesi alkaa kerääntyä pohjavedeksi, jota kasvit, eläimet ja ihmiset hyödyntävät. Kasvien kautta vesi alkaa haihtua kasvien lehdistä. https://www.vesi.fi/vesitieto/veden-kiertokulku/https://www.vesi.fi/vesitieto/hydrologinen-seuranta/

Veden luonnollinen kiertokulku muuttuu kaupunkien rakentamisen myötä. Ihminen rakentaa kaupunkeja ja päällystää maata läpäisemättömillä materiaaleilla, kuten asfaltilla. Tämän seurauksena veden luonnollinen kiertokulku muuttuu. Esimerkiksi tulvat lisääntyvät, kun kaupunkien viemäriverkostot eivät pysty ottamaan vastaan valumavesiä. Veden luonnollista kiertokulkua voidaan kuitenkin palauttaa tekemällä luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkeihin. Näitä ovat esimerkiksi viherkatot, vettä läpäisevät pintamateriaalit ja sadepuutarhat. https://www.aalto.fi/fi/uutiset/miten-voimme-sailyttaa-veden-luonnollisen-kiertokulun-kaupungeissa

Nämä täytyy katsoa läpi, mutta ideoita voi käyttää.

 

TESTAA OSAAMINEN

Mitä veden kiertokulku tarkoittaa? Aseta oikeaan järjestykseen:

1. Aurinko lämmittää ja veden lämpötila nousee.
2. Veden lämmetessä osa siitä haihtuu ilmaan
3. Haihtunut vesi, eli vesihöyry nousee ilmaan, kylmenee ja alkaa muuttua pisaroiksi.
4. Pilviksi kerääntyneet pisarat tiivistyvät.
5. Vesipisarat satavat maahan.
6. Vesi alkaa varastoitua eri tavoin.

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

13. Ilmastotekoja

Ilmastotekoja

Kasvihuonepäästöt ovat kaasuja, jotka  estävät lämpöenergian pääsyn ilmakehään. Jos kasvihuonepäästöjä on paljon, maapallon ilma alkaa lämmetä. Monet tiedemiehet ovat sitä mieltä, että maapallon ilma on lämpenemässä poikkeuksellisen nopeasti ja sillä voi olla huonoja vaikutksia ihmisten, eläinten ja kasvien elämälle maapallolla. Viime vuosina maailman johtajat ovat pyrkineet tekemään päätöksiä, jotka vähentävät ihmisten vaikutusta kasvihuonepäästöjen syntymiseen. Toisaalta jokainen globaaliagentti voi omalta osaltaan pohtia, voisiko hän tehdä jotain ilman tilan parantamiseksi.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

1980- luvun puolivälissä havaittiin Etelämantereen yllä otsoniaukko. Otsonilla on tärkeä tehtävä suojata maapalloa ja sen eliöitä haitalliselta uv- säteilyltä. Aukko oli syntynyt ihmisen toiminnan seurauksena. Jo vuonna 1987 otsonikerroksen suojelemiseksi sovittiin otsonia tuhoavien aineiden tuotannon ja käytön rajoittamisesta ja lopettamisesta. Tällä Montrealin- sopimukseksi kutsuttavalla sopimuksella ja sen tuomilla toimilla otsonituhon paheneminen estettiin. Otsonikerros palautunee entiselleen tämän vuosisadan keskivaiheella.

 

LÄHDE: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/otsoni

 

Ihmiskunnalla on siis mahdollisuus vaikuttaa jopa toivottamalta tuntuvaan tilanteeseen!

 

Meillä aivan tavallisilla agenteilla on mahdollisuus vaikuttaa. Arjen valinnoilla on helppoa tehdä pieniä muutoksia omiin tottumuksiin. Ilmastoystävälliset toimet voivat olla jopa elämänlaatua parantavaa. Pienillä teoilla on suuri merkitys kokonaiskuvassa päästöjen pienentämiseen. Kestäviä elämäntapoja lisäämällä voidaan hidastaa ilmastonmuutosta! Kestäviä elämäntapoja voidaan lisätä isossa mittakaavassa vaikuttamalla päättäjiin. Esimerkiksi Suomessa nykyisin kouluissa tarjoillaan aiempaa enemmän kasvisruokaa. Kasvisruoan lisääminen koulujen ruokalinjastoille oli koululaisista lähtenyt hanke, joka on hyvä esimerkki nuorten kansalaisaktivismista. Päättäjiin vaikuttamalla voimme auttaa ilmastoa.

 

LÄHDE: https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/

 

Eräänä ratkaisuna maailmantilanteen parantamiseen on kestävän kehityksen lisääminen. Monet meistä ovat kuullee puhuttavan kestävästä kehityksestä, mutta mitä sillä tarkoitetaan? Kestävä kehitys ei ole pelkästään kierrättämistä, vaikka kierrättäminen onkin yksi osa kestävää kehitystä. Kestävästä kehityksestä on puhuttu niin, että se on kehitystä, joka tyydyttää ihmisten nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Tarkoituksena on, että ihmiset voivat hyvin ja maapallo säilyy elinkelpoisena. Kestävässä kehityksessä siirrytään kohti kiertotaloutta, jossa valmistettuja tavaroita voidaan käyttää pidempikestoisesti ja monipuolisesti. Kiertotalouden ajatus on varmistaa, että meillä on tänä päivänä tarvitsemamme, aiheuttamatta harmia tulevaisuudelle.
LÄHDE: https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/


Globaalisti kestävä hiilijalanjäljen taso on arvioitu olevan 2,5 tonnin taso. Suomalaisen hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 10 tonnia. 2000- luvulla taso on enimmillään ollut yli 13,5 tonnia vuodessa. (Lähde: https://kestavakehitys.fi/-/yksityinen-kulutus-2021-suomalaisten-kulutuksen-hiilijalanjalki-on-pysynyt-liian-suurena) Olemme tottuneet elämään maailmassa, jossa meille tuotetaan jatkuvasti uusia tavaroita. Tavaroiden tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja, joita on kuitenkin rajallisesti. On tärkeää miettiä hyvinvointia sillä tavalla, että se ei perustu luonnonvarojen tuhlaamiseen ja kiihdytä ilmastonmuutosta. Yksi ratkaisu tähän on kiertotalous. Kiertotalous pyrkii ylläpitäviä järjestelmiä ja luomaan uutta.

Uusia hyödykkeitä tuotetaan, jotka jätetään jälkeen roskana. Tämä tapa käyttää luonnon resursseja ei ole kauaskantoinen ja siksi on pyrittävä kohti kiertotaloutta. Kiertotalous pyrkii siihen, että tuotteet pidetään mahdollisimman käytössä. Esimerkiksi uutta tuotetta tehdessä voidaan pyrkiä käyttämään kierrätettyjä materiaaleja. Jo olemassa olevia materiaaleja hyödynnetään ja yli jäävien materiaalien loppusijoitus suunnitellaan etukäteen. Kiertotaloudessa käytetyt luonnonvarat pidetään mahdollisimman pitkään kierrossa. Käytetyt tavarat pyritään siis hyödyntämään vielä jollain tavalla. Tällä tavalla voidaan ehkäistä luonnonvarojen ylikulutusta ja näin ollen hillitään myös ilmastonmuutosta. Kiertotaloutta noudattava yritys voi esimerkiksi huoltaa polkupyöriä, jolloin ei tarvitse ostaa uutta. https://www.youtube.com/watch?v=DASYFyYtGcE&list=PLvCdSwoB72ugqm4gwCB4h1d5K_4JQ-XnD&index=6

On hyvä miettiä, miten varmistamme, että tänään tarvitsemamme asiat eivät aiheuta harmia maailmalla tulevaisuudessa.

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan vaiheita, joita käytetään minkä tahansa tavaran tekemisessä. Ensimmäisenä hankitaan raaka-aine, esimerkiksi paperin valmistamiseen tarvitaan raaka-aineeksi puuta. Jokainen vaihe kuluttaa energiaa ja materiaaleja. Itse tuotteessa on vain pieni osa niistä luonnonvaroista, jota tuotteen valmistamiseen kuluu.

 

Tuotteiden elinkaaren viisi vaihetta ovat:
1. Raaka-aineiden hankinta
2. Valmistus
3. Pakkaaminen ja kuljetus
4. Käyttö
5. Elinkaaren loppu

LÄHDE: https://www.ymparistoosaava.fi/rakennusala/index.php?k=22791

TEHTÄVÄ IDEA: täytyy toteuttaa

Valitse luokasta jokin arkinen esine. Yritä löytää sellainen, esine, jota on luokassa vähän eri tavoin valmistettuna (esim. kynä, vihko tai kirja). Selvitä yksin tai pienessä ryhmässä muiden agenttien kanssa, mikä on valitsemasi tuotteen elinkaari. Käytä apunasi tiedonhaussa myös tietoteknisiä välineitä.
Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:
- Mistä raaka-aineesta tuote on valmistettu?
- Missä tuote on valmistettu?
- Onko tuote tuotu jostakin?
- Kuinka pitkä käyttöikä tuotteella on?
- Mitä tuotteelle tapahtuu, kun sitä ei voi enää käyttää?

 

TESTAA OSAAMINEN - YHDISTÄ SANA JA SELITYS

ELINKAARI                      Tuotteen eliniän kaikkia vaiheita raaka-aineiden tuottamisesta käytöstä poistamiseen asti

 

KIERTOTALOUS             Pyrkii pitämään luonnosta otetut raaka-aineet mahdollisimman pitkään käytössä.

 

KESTÄVÄ KEHITYS        Kehitystä, joka tyydyttää ihmisten nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa

 

EKOSYSTEEMI                Luonnoltaan verraten yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostama kokonaisuus.

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

12. Vastuullista kuluttamista

Jokainen meistä tarvitsee ruokaa, vaatteita ja lämpimän paikan asua. Jokainen ihminen kuluttaa eläessään jonkin verran maapallon luonnonvaroja. Vaikka maapallo on yhteinen, toiset ihmiset kuitenkin kuluttavat maapallon resursseja paljon enemmän kuin toiset. Esimerkiksi, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,8 maapalloa kulutuksen kattamiseen (lähde).

Erityisesti Suomen kaltaisissa rikkaissa maissa asuvien tulisi oppia kuluttamaan reilulla tavalla. Voimme vaatteita ja tavaroista ostaessamme tehdä hyviä kulutusvalintoja, jotka säästävät luonnonvaroja, eivät edistä jonkun ihmisryhmän riistämistä ja edesauttavat maapallon resurssien jakautumista reilummin eri puolella asuvien ihmisten kesken. Tällaista vastuullista kuluttamista kutsumme kestäväksi kuluttamiseksi.

Seuraavissa tehtävissä harjoittelemme kestävää kuluttamista. Erityisesti keskitymme vaateostoksiin. Näistä tiedoista on hyötyä, kun asioita Globalmarketissa tai vaikka vain ihan tavallisessa vaatekaupassa.

Animaatio hahmo lukee oheisen teksti.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Kun arvioit, onko joku tuote tehty ympäristöystävällisesti eli ekologisesti ja reilusti eli eettisesti, kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

 1. Tiedetäänkö varmasti, missä ja miten tuote on tehty?
 2. Tiedetäänkö onko tuotteen valmistaneita työtekijöitä kodeltu reilusti?
 3. Onko tuote tehty, pakattu ja toimitettu kauppaan ympäristöä kohtuuttomasti rasittamatta.
 4. Onko tuote kestävä ja pitkäikäinen ja kun tuote tulee lopulta tiensä päähän, syntyykö siitä jätettä, joka jää rasittamaan ympäristöä.

Kuinka voit tietää kaikki edellä mainitut asiat kaupan hengarissa roikkuvasta vaatekappaleesta? Aina se ei totisesti ole helppoa ja vaatteen tarinan selvittäminen edellyttääkin erityisiä agenttitaitoja. Onneksi on olemassa joitakin apukeinoja tuotteen ekologisuuden ja eettisyyden selvittämiseksi. Seuraavissa tehtävissä perehdymme näihin apukeinoihin tarkemmin.

 

Monet vaattestamme ovat kokonaan tai osittain puuvillaa (cotton englanniksi). Puuvillaa ei tuoteta Suomen lähialueilla ja useinmiten myös koko tuotanto tapahtuu Aasian maissa, joissa ei välttämättä valvota vaatteen valmistuksen vaikutuksia luonnole ja niitä tekeville ihmisille. Vastuullinen kuluttaja pyrkii tukemaan sellaista vaatetuotantoa, joka ei rasita luontoa edistää ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa. Seuraava tehtävä opettaa sinut ostaaan ekologisesti ja eetisesti tuoteun T-paida.

   

Erilaiset luotettavien toimijoiden ylläpitämät merkit takaavat tuotteen ekologisuuden ja eettisyyden. Opettele kestävän kuluttamisen merkkejä muistipelin avulla.  

Täytä alla oleva ristikko työntekijöide oikeusiin liittyen. Jos menee liian vaikeaksi, vastukset löytyvät ristikon alla olevasta aiheesen liittyvästä tekstistä.
 

Kansainväliset suuryritykset ovat siirtäneet mm vaatetuotantoa köyhempiin maihin, koska siellä ei työntekijöille tarvitse maksaa korkeaa palkkaa. Yritykset säästävät myös muissa kuluissa, koska paikalliset lait eivät aina edellytä, että työntekijöiden työturvallisuudesta, terveydenhuollosta ja muista oikeuksista pidetään huolta.

 
Tärkeitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon, jotta köyhään maahan perustetun tehtaan työntekijöiden oikeudet toteutuvat, ovat
 1. Työpaikan turvallisuus: Työntekijöiden tulee saada työskennellä turvallisessa ympäristössä ilman fyysistä tai henkistä vaaraa.
 2. Palkka: Työntekijöiden tulee saada kohtuullinen palkka, joka vastaa paikallista lainsäädäntöä ja takaa kohtuullisen toimentulon.
 3. Työaika: Työntekijän työpäivän pituus tulee olla kohtuullinen, jotta hänelle jää myös vapaa-aikaa. Työnantajan pitää taata myös vapaapäiviä ja mahdollisuus lomaan.
 4. Oikeus perustaa ammattiyhdistys: Työntekijöillä tulee olla oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja osallistua yhdistystoimintaan, jotta työntekijät voivat yhdessä vaikuttaa työolojensa parantamiseen.
 5. Oikeus saada terveydenhuoltoa: Työntekijöillä tulee olla pääsy terveydenhuoltoon ja sairausvakuutukseen. Työssä vammautuneista työntekijöistä tulee pitää huolta.
 6. Ikärajoitukset: Lasten tulee leikkiä ja päästää kouluun. Heitä ei saa käyttää halpatyövoimana. Myös vanhuksille tulee taata kohtuullinen eläke ja mahdollisuus lepoon.
 7. Sukupuolten välinen tasa-arvo: naisilla ja miehillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada työpaikkoja ja päästä nousemaan urallaan.
 8. Ihmisryhmien välinen tasa-arvo: kaikilla ihmisillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada työpaikkoja ja päästä nousemaan urallaan, riippumatta heidän etnisestä taustastaan
 9. Ympäristö: Tehdas tulee noudattaa ympäristönormeja eikä vahingoita ympäristöä, jossa tehtaan työntekijät elävät.
 10. Sopimukset: Tehtaan tulee noudattaa kaikkia kansainvälisiä ja paikallisia sopimuksia, joita se on tehnyt työntekijöiden oikeuksista.

Miten voit tietää, että kaupasta ostamasi vaatteen tai tavaran tekijöitä on kohdeltu reilusti eli eettisesti? Se onkin vaikeaa. Onneksi on olemassa järjestöjä, jotka myöntävät reilun kaupan todistuksia eli sertifikaatteja. Reilun kaupan (Fair trade) sertifikaatin saaneen tuotteen tehneitä työntekijöitä on kohdeltu reilusti.

 

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun ”Kestävää kulutusta" -kurssin. Samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi ja voit taas asioida Globalmarketissa. 

 

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 
 

AGENTTITEHTÄVÄ - KESTÄVÄÄ KULUTUSTA KOULUSSA: RAKENTAKAA KIERRÄTYSPISTE

 

Tehkää luokkaan tai koulun käytävälle Globaaliagenttien vaatteiden kierrätyspiste. Tätä varten tarvitsette vaaterekin, joka voi olla esim. Käytävälle seinön viereen pingotettu naru, johon voi ripustaa hengareita. Vaaterekin voi myös askarrella puukäsityöluokassa opettajan johdolla.

 

Jokainen voi tuoda vaaterekille pieneksi jääneitä tai käyttämättömiä ehjiä vaatteita, joista voisi olla vielä iloa jollekin toiselle oppilaalle. Peskää vaatteet, ennenkuin tuotte ne rekille.Vaaterrekiltä voi kuka tahansa oppilas ottaa itselleen sopivan vaatteen. 

 

Jos jotkut vaatteet jäävät rekille, mutta uskotte niiden olevan käyttökelpoisia jossain päin maailmaa, pakatkaa ne hyvin ja viekää UFF:n kierrätyspisteeseen.

 

Toki kierrättää voi muutakin kuin vaatteita. Kierrätykseen voi tuoda pelejä, urheiluvälineitä, leluja jne.

 

Voitte pitää luokassa muotinäytöksen, jossa esittelette uusia hienoja kierrätysvaatteitanne!

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Kestävän kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitu ihmisten tarpeet ja ympäristönsuojelu. Kestävä kaupunki tarjoaa ihmisille mahdollisuuden elää terveellistä ja mukavaa elämää. Kestävässä kaupungissa on paljon puistoja ja viheralueita, joissa voi nauttia luonnosta ja leikkiä. Se tarjoaa myös hyvät julkiset liikenneyhteydet, jotta ihmiset voivat liikkua helposti paikasta toiseen.

Kestävä kaupunki varmistaa kaikille hyvän koulutuksen ja terveyspalvelut. Se tarjoaa tarpeeksi työpaikkoja ja mahdollisuuden ansaita rahaa elättääkseen itsensä ja perheensä.

Kestävässä kaupungissa on huolehdittu  ympäristöstä. Kaupunki on suunniteltu niin, että siellä ei synny paljoa saasteita ja energiaa käytetään tehokkaasti ja kestävästi.

Kestävän kaupungin luominen vaatii hyvää yhteistyötä hallituksen, yritysten ja kansalaisten välillä.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Maailmassa on 2 153 todella rikasta henkilöä, joilla on enemmän omaisuutta kuin 4,6 miljardilla ihmisellä. Pieni joukko omistaa siis enemmän kuin 60%, eli kuusi kymmenestä, maapallon asukkaasta. On myös aika hurja ajatus, että 22 maailman rikkainta miestä omistaa enemmän kuin kaikki Afrikan naiset omistavat yhteensä (Oxfam 2020). Varallisuus maailmassamme ei jakaudu tasaisesti.

Ei ole oikein, että samalla kun toiset ihmiset raatavat kovassa työssä pitkiä päiviä pysyäkseen juuri ja juuri hengissä, toisilla on satumaisia rikkauksia ja niin paljon varallisuutta, että he eivät tiedän, mitä sillä tekisivät. Eriarvoisuus ei kuitenkaan näy vain omaisuuden ja varallisuuden määrässä. Monesti kyse on myös vallasta. Ei ole oikein, että toiset ihmiset päättävät kaikista toisten ihmisten asioista tai jotain ihmisryhmää sorretaan rodun, kansallisuuden, sukupuolen, terveydentilan tai muun syyn takia. Seuraavissa tehtävissä mietimme, mitä Globaaliagentit voivat tehdä eriarvoisuuden vähentämiseksi.

 

,

Animaatio hahmo lukee oheisen teksti.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Katso video ja tee tehtävät, joissa pohditaan, kuinka ilmaston muutos vaikuttaa ertyisesti köyhien ihmisten elämään.

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria

Yhteiskunnat kehittyvät, kun ihmiset tekevät uusia keksintöjä. Keksintöjä keksivät keksijät. He ovat luovia ja innovatiivisia ihmisiä, jotka osaavat ajatella asioita uudella tavalla.

Esimerkiksi, keksijät ovat kehittäneet tietokoneet, älypuhelimet, internetin, ja monet muut teknologiset laitteet ja sovellukset, jotka helpottavat ihmisten elämää ja tekevät työstä tehokkaampaa. He ovat myös kehittäneet uusia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä, jotka ovat parantaneet ihmisten terveyttä ja elämänlaatua. Keksijät ovat myös kehittäneet uusia tapoja tuottaa energiaa ja parantaa ympäristönsuojelua.

Keksijät ovat tärkeitä, koska he tarjoavat uusia ratkaisuja ongelmiin, jotka auttavat ihmisiä elämään paremmin ja tekevät maailmasta paremman paikan. Taitava globaaliagentti on myös kekseliäs ja etsii jatkuvasti keinoja maailman parantamiseksi.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Talouskasvu tarkoittaa sitä, että maan talous kasvaa eli se tuottaa enemmän rahaa ja tavaroita. Se tapahtuu, kun ihmiset tekevät enemmän töitä, tehdään enemmän tavaroita ja palveluja, ja kulutetaan enemmän rahaa. Talouskasvu on tärkeää, koska se voi tuoda mukanaan enemmän työpaikkoja, parempaa elintasoa ja enemmän mahdollisuuksia ihmisille. Se voi myös auttaa parantamaan yhteiskunnan palveluja kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta.

Kuitenkin, on tärkeää huomata, että talouskasvu ei aina tarkoita hyvinvointia kaikille ihmisille. Jos talouskasvu ei ole tasapainossa, se voi johtaa esimerkiksi ympäristön tuhoutumiseen tai köyhyyden lisääntymiseen. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että talouskasvu on kestävää ja tasapainossa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin kanssa.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

7. Edullista ja puhdasta energiaa

Energia on ihmisille tärkeää, koska se on tarvitaan kaikessa mitä me teemme. Energiaa tarvitaan syödäksemme, liikkuaksemme, pukeutuaksemme, käyttääksemme tietokonetta tai televisiota. Energiaa tarvitaan myös valaistukseen ja lämmitykseen. Ilman energiaa emme voisi elää. On tärkeää käyttää energiaa vastuullisesti ja säästää sitä, jotta se riittää kaikille.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Ajattele, minkälaista elämäsi olisi ilman puhdasta vettä. Tällä hetkellä maailmassa on 663 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole kunnollista juomaveden lähdettä. Riittävät käymälätilat puuttuvat 2,4 miljardilta ihmiseltä. Tässä tavoitteessa varmistetaan, että kaikki saavat puhdasta ja edullista juomavettä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi taataan kaikille riittävä sanitaatio ja hygienian taso. Lisäksi tällä tavoitteella halutaan parantaa veden laatua vähentämällä veden saastumista. LÄHDE: https://www.ykliitto.fi/puhdas-vesi-ja-sanitaatio

Huono sanitaatio, eli viemäröinti ja kunnollisen vessan puute altistaa sairauksille ja myös ylläpitää köyhyyttä. (Lähde: https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/ <- raportti tuolta linkin takaa)

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada puhdasta vettä. Vettä käytetään enenevissä määrin ja siksi on tärkeää miettiä, mitä voimme tehdä taataksemme veden riittämisen kaikille. Puhtaan veden ja kunnollisen sanitaation puuttuessa ihmiset sairastuvat. Tärkeää on pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin, mutta myös omilla valinnoilla voi yrittää vaikuttaa. (Lähde: https://www.duodecimlehti.fi/duo94654)

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Mistä puhdas vesi ylipäätään tulee?


Puhdasta vettä on ollut maapallolla jo miljardeja vuosia. Vesi ei katoa, eikä sitä myöskään synny lisää. Vesi kuitenkin vaihtaa olomuotoaan kiinteäksi (jää), nesteeksi (vesi) tai kaasuksi (vesihöyry). Sadevesi puhdistuu suodattuessaan maapallon maakerrosten läpi pohjavedeksi. https://www.vesi.fi/vesitieto/veden-kiertokulku/

 

Vesi on yksi yleisimmistä aineista maan pinnalla, mutta suurin osa siitä on kuitenkin suolaista (97%). Maailmalla makean veden vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Kaikille ei ole siis vettä yhtä paljon. Aasia on maailman kuivin maaosa, eli aasialaisella ihmisellä on kymmenesosa vedestä verrattuna eteläamerikkalaiseen. Viimeisen sadan vuoden aikana ihmiskunnanmmakean veden tarve on kuusinkertaistunut. 70 % makean veden vesivaroista käytetään maanviljelyyn ja ruoan sekä kuitujen kasvattamiseen ja tuottamiseen. Tämänhetkinen tilanne on ekologisesti kestämätön. Kehittyneet maat käyttävät keskimäärin kymmenen kertaa enemmän vettä/asukas, kuin kehittyvät maat. Talouskasvun myötä vesi on muuttunut tuotteeksi ja hyödykkeeksi, jota myydään sekä ostetaan kuten muitakin raaka-aineita. Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/vesi-vanhin-resursseista/

 

Etelä-Afrikassa Kapkaupunki kärsii kuivuudesta. Syynä ei ole ainoastaan ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus, vaan myös poliittiset kiistat. Vuonna 2018 vesi loppui kokonaan Kapkaupungissa. Veden käyttöä säännösteltiin tarkasti ja vettä jaettiin ihmisille niukasti. Kehittämällä vesiturvaa voitaisiin pitää huoli, ettei sama enää toistu. Lähde:  https://www.maailma.net/nakokulmat/etela-afrikka-oli-vesiturvan-edellakavijamaa-mutta-nyt-se-karsii-sitkeasta-vesipulasta

 

Veden loppuminen ei siis ole ainoastaan vuosien päästä käsillä oleva tilanne, vaan myös tätä päivää. Suomeen tuodaan esimerkiksi juuri Kapkaupungissa vettä tarvitsevia tuotteita, kuten viiniä tai avokadoja. Suomalainen käyttää päivässä piilovesi mukaan lukien noin 3 874 litraa vettä (sisältää ruoan, vaatteiden ja kulutustuotantoon käytetyn veden). Piilovedellä tarkoitetaan siis vettä, joka käytetään tuotteen valmistamiseen Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/piilovesi-ja-vesijalanjalki/

 

Käyttämistämme tuotteista puolet tuodaan ulkomailta, paikoista, jotka kärsivät vesipulasta. Suomalainen pystyy omilla valinnoillaan kaupassa yrittää pienentää globaalia vesipulaa; esimerkiksi vähentämällä lihasyöntiä.
Vettä voi säästää kotonakin: pesemällä täysiä koneellisia pyykkiä tai astioita, sulkemalla suihkun saippuoinnin ja hiustenpesun ajaksi, sulkemalla vesihanan hampaiden harjaamisen ajaksi, käyttämällä kasvimaan ja nurmikon kasteluun sadevettä sekä korjauttamalla vuotavat hanat ja vialliset vessanpöntön huuhtelusäiliön heti vian ilmetessä.
Lähde:  https://yle.fi/uutiset/3-10126873

NÄITÄ PITÄÄ VIELÄ KEHITTÄÄ:

TEHTÄVÄ – testaa itse!
Tässä tehtävässä tutkitaan puhtaan juomaveden muodostumista maapallolla. Tehtävään tarvitset: hiekkaa, maitopurkin, lasipurkin ja kuravettä.

1. Puhdista n. litra hiekkaa huuhtelemalla sitä vedessä useita kertoja.
2. Leikkaa maitopurkin yläosa pois ja pistele pohjaan pieniä reikiä.
3. Nosta pesty hiekka maitopurkkiin ja aseta maitopurkki lasipurkin päälle.
4. Hae toisessa astiassa kuravettä tai valmista itse sellaista sekottamalla multaa veteen.
5. Kaada pieni määrä kuravettä maitopurkkiin.

Minkälaista vettä lasipurkkiin tihkuu? Miltä se näyttää sameaan veteen verrattuna?

 

 

TESTAA OSAAMINEN: Ristikkotehtävä
VIHJE + ETSITTÄVÄ SANA

Veden kiinteä olomuoto: JÄÄ
Sanitaatio, eli: VIEMÄRÖINTI
Yleisin aine maan pinnalla: VESI
Maailman kuivin maanosa: AASIA
Veden olomuodoista kaasu on nimeltään: VESIHÖYRY
Huono viemäröinti ja kunnollisen vessan puute ylläpitää: KÖYHYYTTÄ
Kuivuuden syy poliittisten kiistojen lisäksi: ILMASTONMUUTOS
Suomeen tuodaan tuotteita ulkomailta, jotka kärsivät... mistä? VESIPULASTA
Vesi, jota käytetään tuotteiden valmistamiseen on nimeltään: PIILOVESI
Vesipulaa voi yrittää vähentää syömällä vähemmän: LIHAA

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

5. Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä on samat mahdollisuudet elää ja toteuttaa itseään, riippumatta siitä, millainen sukupuoli heillä on. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pojilla ja tytöillä on yhtäläiset mahdollisuudet käydä koulua, saada hyvää koulutusta ja löytää töitä. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikilla on oikeus elää ilman väkivaltaa ja syrjintää sukupuolen perusteella. Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä on oikeus elää täysipainoista elämää ja saada arvostusta ja kunnioitusta.

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

4. Hyvä koulutus

Miltä tuntuisi, jos olisit käynyt vuosia koulua, mutta et olisi oppinut lukemaan tai laskemaan. Tällainen on tilanne puolella maailman lapsista. Ehkä mietit, että miten se on mahdollista? Miten voi käydä koulua oppimatta näitä perustaitoja?

Monissa maissa lapset joutuvat kouluun, jossa ei puhuta heidän äidinkieltään. Ajattele kuinka vaikeaa olisi opetella lukemaan kielellä, jota ei oikein ymmärrä.

Lisäksi opettaja on saattanut käydä vain hyvin lyhyen koulutuksen ja ei siksi osaa opettaa. Lisäksi luokassa saattaa olla jopa viisikymmentä oppilasta. Internetistä ja tietokoneista ei ole tietoakaan. Silti moni lapsi on ikionnellinen, että pääsee kouluun. Vielä upeampaa on, jos käytössä on kynä, vihko ja jopa oppikirja.

Suomalainen koulu tunnetaan maailmalla yhtenä maailman parhaista kouluista. Toimiva koululaitos on syy siihen, että suomalaiset ovat tutkimusten mukaan yksi maailman onnellisimmista kansoista. Lisätäksemme hyvinvointia kaikissa maissa, meidän on huolehdittava, että kaikki maailman lapset saavat hyvän koulutuksen. Seuraavissa tehtävissä tutustumme siihen, kuinka koulutuksella parannetaan ihmisten elämää eri puolilla maailmaa.

 

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

 

Kun Korona-viruksen takia koulut jouduttiin sulkemaan ja siirtymään etäopetukseen, suomalainen koulu selvisi muutoksesta hyvin. Hyvät internet-yhteydet, perheissä ja kouluissa käytössä olevat laitteet ja osaavat opettajat mahdollistivat koulunkäynnin myös etänä.  Tilanne oli hyvin erilainen monissa muissa maissa. Koronan myötä 1,5 miljardia koululaista ja opiskelijaa eli 90% maailman koululaisista ja opiskelijoista joutui pakotettuna etäopetukseen.  Koska vain puolella maapallon väestöstä on pääsy Internettiin ja vähiten kehittyneissä maissa yhdessä kymmenestä perheestä on Internet ja/tai tietokone, moni koululainen ja opiskelija jäi Koronan takia ilman koulutusta, koska etäopiskelu ei ollut mahdollista. Tutkimusten mukaan kriisit lisäävät lasten huonoa kohtelua. Moni päätyy lapsi päätyy lapsityövoimaksi, lapsiavioliittoon tai tulee muuten hyväksikäytetyksi. Monesti kriisin jälkeen,  osa lapsista ei enää koskaan palaa kouluun. Ilman koulutusta, lapsi ja nuori jää vaille tärkeitä taitoja. Edelleen maailmassa on 750 miljoonaa lukutaidotonta nuorta ja aikuista. He ovat helposti hyväksikäytetttävissä, koska he eivät ole tietoisia oikeuksistaan eivätkä pysty puolustamaan itseään.

Koulutuksen puute on merkittävä ihmisiä eriarvoistava tekijä.  Maiden välillä on suuria eroja. Eroja on myös maiden sisällä esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun välillä. Yksikään alue ei nouse köyhyydestä ilman koulutusta.

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa.