Agenter i samarbete

Agenter i samarbete

Om du vill åstadkomma stora och bestående förändringar behöver du samarbete med andra människor. Därför är “Samarbete och partnerskap” en mycket viktig del av FN:s mål för 2030. I uppgifterna för avsnittet “Agenter i samarbete” lär du dig förstå vad utvecklingssamarbete handlar om.

yhteistyö
17. Genomförande och globalt partnerskap

Agenter i samarbete Read More »