Tervetuloa Globaaliagentti-kouluun!

Globaaliagentti-koulussa opit tietoja ja taitoja, joiden avulla voit tehdä maailmasta paremman paikan kaikille.

KUINKA VALMISTUT MESTARIAGENTIKSI?

1) Tee tehtäviä ja ansaitse globuusteja

2) Asioi Globalmarketissa, jossa voit stailata agenttihahmoasi tai kustantaa agenttitekoja.

3) Oman maapallosi tila kohenee tai huonontuu sen mukaan, millaisia ostopäätöksiä teet Globalmarketissa.

4) Tavoitteesi on saada oma maapallosi voimaan mahdollisimman hyvin. Mitä enemmän glopointseja sinulle kertyy, sen paremmin maapallosi voi.

5) Ansaittuasi 100:n glopointsia, olet valmistunut mestariglobaaliagentiksi!

maa0-20

MITÄ AGENTTIKOULUSSA VOI OPISKELLA?

Yhdistyneet kansakunnat ovat sopineet 17 tavoitetta, joiden avulla pyritään parantamaan maapallon tilaa. Globaaliagenttikoulun oppisisällöt liittyvät näihin tavoitteisiin. Tavoitteet on jaettu neljään eri osioon, jotka esitellään alla. Voit tehdä tehtäviä yksi osio kerrallaan tai voit poimia joukosta aihealueen, joka sinua erityisesti kiinnostaa. Osioihin ja tehtäviin pääset alla olevista linkeitä.

Agentit yhteistyössä -teemassa esitellään kehitysyhteistyön perusteet. Yhteistyössä-osio on muita lyhyempi tehtäväosio, joka toimii johdantona muihin teemoihin.

Agentit yhteiskunnassa -osiossa opiskellaan, mitä tarvitaan, jotta kaikilla ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää hyvää elämää ja rauha säilyisi ihmisten välillä. Agentit yhteiskunnassa on pisin kurssi, joka pitää sisällään kahdeksan aihealuetta.

Agentit luonnossa -osiossa keskitytään luonnonsuojeluun liittyviin teemoihin. Agentit luonnossa -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

Agentit ja talous -osiossa perehdytään kestävään ja tasa-arvoiseen elämäntapaan myös taloudellisesti ja pohditaan, millaista on tulevaisuuden työ. Agentit ja talous -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

yhteistyö

2. Ei nälkää

Maailmassa noin joka yhdeksäs, eli 821 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. (2017) YK:n arvioiden mukaan heidän...

Lue lisää

4. Hyvä koulutus

Miltä tuntuisi, jos olisit käynyt vuosia koulua, mutta et olisi oppinut lukemaan tai laskemaan. Tällainen...

Lue lisää

13. Ilmastotekoja

Kasvihuonepäästöt ovat kaasuja, jotka  estävät lämpöenergian pääsyn ilmakehään. Jos kasvihuonepäästöjä on paljon, maapallon ilma alkaa...

Lue lisää

2030-tavotteiden suomennokset: YK-liitto, www.ykliitto.fi