Globaaliagentit

Globaaliagenttikoulu
10. Eriarvoisuuden vähentäminen
10. Eriarvoisuuden vähentäminen
Yhteisön kehitysprojekti Bulgariassa

Maailmassa on 2 153 todella rikasta henkilöä, joilla on yhteenlaskettuna? enemmän omaisuutta kuin 4,6 miljardilla muulla ihmisellä yhteensä. Pienellä joukolla on siis enemmän omaisuutta kuin 60 %:lla maapallon asukkaista. On myös aika hurja ajatus, että 22 maailman rikkainta miestä omistaa enemmän kuin kaikki Afrikan naiset omistavat yhteensä (Oxfam 2020). Varallisuus maailmassamme ei jakaudu tasaisesti. Ei ole oikein, että samalla kun toiset ihmiset raatavat kovassa työssä pitkiä päiviä pysyäkseen juuri ja juuri hengissä, toisilla on satumaisia rikkauksia ja niin paljon varallisuutta, että he eivät tiedä, mitä sillä tekisivät.  

Eriarvoisuus ei kuitenkaan näy vain omaisuuden ja varallisuuden määrässä. Esimerkiksi alkuperäiskansaan kuuluminen tai vammaisuus voi aiheuttaa syrjityksi tulemista. Seuraavissa tehtävissä mietimme, mitä Globaaliagentit voivat tehdä eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja,
joilla voit tehdä osotoksia Globoxista löytyvästä Globalmarketista.

LUE ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMISESTÄ

Tavoitteena on nostaa kaikista köyhimpien ihmisten tulotasoa ja parantaa elinolosuhteita. Kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista halutaan edistää ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta. Tavoitteena on myös taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä ja käytäntöjä. 

Sen vuoksi tarvitaan politiikkaa, jolla lisätään työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja edistetään kaikkien taloudellista osallisuutta taustasta riippumatta. 

 

Tuloerot edellyttävät globaaleja ratkaisuja. Tähän kuuluu esimerkiksi tehokkaampi kansainvälisten pankkien ja muun rahoituksen  valvonta, kehitysyhteistyöhön kannustaminen ja suorat ulkomaiset investoinnit alueille, joilla tarve on suurin. 

 

Tekstissä esiintyviä termejä:

  • etninen Ihmisryhmä, jonka jäseniä yhdistää esimerkiksi kulttuuriperintö, uskonto, kieli, alkuperä tai ulkonäkö.
  • rotu/rodullistaminen Rodullistaminen on kehityskulku, jonka kautta ihmisiin liitetään esimerkiksi ihonvärin tai oletetun etnisen taustan takia oletuksia ja ennakkoluuloja liittyen muun muassa ihmisten kykyihin, tapakulttuuriin ja moraaliin. 
  • investointi sijoitetaan varoja jonkin asian tuottamiseen

 

Lähetysseuran työssä tartutaan eriarvoisuuteen monissa maissa: 

  • Nepalissa edistetään yhteiskunnassa syrjittyjen, naisten, lasten, vammaisten ihmisten, entisten maaorjien, siirtotyöläisten sekä eri etnisten vähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa. 
  • Kolumbiassa kehitetään alkuperäiskansojen äidinkielistä opetusta, opiskellaan elämäntaitoja ja rauhanrakentamista, koulutetaan ihmisiä miinaonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja järjestetään koulutusta perheiden toimeentulon parantamiseksi.

TEHTÄVÄ 1 - OPETTELE TASA-ARVOON LIITTYVIÄ SANOJA

TEHTÄVÄ 2 - TESTAA TIETOSI ERIARVOISUUSASIOISTA

TEHTÄVÄ 3 - KASTISYRJINTÄÄ NEPALISSA

TEHTÄVÄT 4 - ISOÄIDIT AUTTAVAT LAPSIA ZIMBABWESSA

Eteläisessä Afrikassa sijaitsevassa Zimbabwessa isoäidit vetävät ryhmiä erilaisten vaikeuksien keskellä eläville lapsille. Nämä lapset sijoitetaan yleensä lastenkotiin. Isoäidit haluavat ratkaista lasten asumisen eri tavalla. Työ on hyvin edistyksellistä, koska isoäidit pitävät huolta lapsista joko omissa kodeissaan tai löytävät heille sijoituspaikat. Isoäidit opettavat erilaisia arkielämän taitoja kuten ompelu ja puutarhanhoito, joita lapsilla ei ole kodeissaan mahdollista oppia . Lapsia avustetaan myös hygieniatarvikkeiden hankinnassa.

 

Vuonna 2022 yhteensä 1733 isoäitien tukemaa lasta ja nuorta sai tukea koulunkäyntiin ja ravintoon. Heille maksettiin esimerkiksi koulumaksuja tai loppukokeiden osallistumismaksuja. Kun lapsi saa monipuolista ruokaa ja voi käydä koulua, tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta. 

 

 

 

Katso video isoäideistä ja lapsista Zimbabwessa.

 

 


 

 

Lähteet:  

https://felm.suomenlahetysseura.fi/urheilukerhoja-ja-lakiuudistuksia-lapset-ja-vammaiset-ihmiset-tyon-keskiossa-zimbabwessa/ 

https://app.seidat.com/presentation/shared/XP8vosSrvFy7t8BES/3/2 

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 10, Eriarvoisuuden vähentäminen, tehtävät!

Lisätehtävänä miettikää kolme asiaa, joissa eriarvoisuus voi näkyä koulussanne.

   1. Mitkä ne ovat?
   2. Voiko niihin vaikuttaa?
   3. Miten?
   4. Voitko sinä tehdä jotain? 

Toimittakaa pohdintojenne tulokset opettajallenne. Miettikää opettaja kanssa, kannattaisiko keksimistänne ratkaisuista laatia esitys koulun oppilaskunnalle tai koulun rehtorille.

Kun olet suorittanut tavoitteen tehtävät, voit jatkaa opiskelua muilla Agentit ja talous -osion tehtävillä.

Agentit ja talous

Scroll to Top
Skip to content