Globaaliagentit

Globaaliagenttikoulu
Sukupuolten tasa-arvo - logo
Sukupuolten tasa-arvo - logo

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä sukupuolesta riippumatta on samat mahdollisuudet elää ja toteuttaa itseään. Kaikilla on esimerkiksi yhtäläiset mahdollisuudet saada hyvää koulutusta ja löytää töitä sekän oikeus elää ilman väkivaltaa ja syrjintää sukupuolen perusteella. Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu, kun jokaisella ihmisillä on oikeus elää täysipainoista elämää ja saada arvostusta ja kunnioitusta.

Sukupuolten tasa-arvo ei ole vain perusihmisoikeus, vaan välttämätön perusta rauhanomaiselle, vauraalle ja kestävälle maailmalle. Edistystä on tapahtunut viime vuosikymmeninä, mutta maailma ei ole oikealla tiellä saavuttaakseen sukupuolten tasa-arvon vuoteen 2030 mennessä.

Koronapandemian aikana naisten ja tyttöjen tilanne heikkeni ympäri maailmaa. Kun koulut ja työpaikat suljettiin, tyttöjen koulunkäynti kärsi, kun samalla piti tehdä enemmän kotitöitä kuin aiemmin eli koulutehtävien tekemiseen jäi vähemmän aikaa. Samoin naisten työntekomahdollisuudet heikkenivät. Monet naiset menettivät työnsä, kun palvelualat suljettiin, ja kotona odotti yhä enemmän kotitöitä ja vastuuta lähiomaisista. Kotona perheen sisäiset ongelmat saattoivat lisääntyä ja kärjistyä poikkeustilan takia.

Maailmassa on vielä paljon edistettävää tasa-arvon saavuttamisessa. Edistyksen nopeuttamiseksi tarvitaan sitoutumista ja rohkeita toimia, mm. sukupuolten tasa-arvoa edistäviä lakeja.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla testeissä keräät globuusteja,
joilla voit tehdä ostoksia Globoxista löytyvästä Globalmarketista.

TEHTÄVÄ 1 - TERVEISIÄ BOLVIASTA

12 miljoonan asukkaan Bolivia kuuluu Latinalaisen Amerikan köyhimpiin maihin. Bolivian talous perustuu yksipuolisesti kaivostoimintaan ja on siksi hyvin haavoittuvainen. Tuloerot maassa ovat suuria, ja erityisesti alkuperäiskansojen ja naisten asema on heikko.

 

Katso video bolivialaisista lapsista ja vastaa kysymyksin videon lopussa.

 

 

TEHTÄVÄ 2 - OPI KUINKA SUOMI EDISTÄÄ TASA-ARVOA MAAILMALLA

Suomen kehitysyhteistyötä ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä kansainväliset ihmisoikeusperiaatteet. Työn tavoitteena on mm. köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen sekä kestävä kehitys. Suomi edistää sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, ilmastokestävää ja vähäpäästöistä kehitystä sekä ympäristön suojelua painottaen luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Kehitysyhteistyön avulla miljoonilla ihmisillä on mahdollisuus parempaan elämään.

 

Katso video ja vastaa kysymyksiin.

 

 

TEHTÄVÄ 3 - TIETOVISA TASA-ARVOSTA

Vastaa kysymyksiin ja ansaitse globuusteja.  

TEHTÄVÄ 4 - TASA-ARVORISTKKO

SAITKO OSION 5 TEHTÄVÄT TEHTYÄ?

Jos etenit tehtävissä järjestyksessä sait Globaaliagenttikoulun 5. osion tehtävät tehtyä ja hallitse paljon tärkeitä tietoja sukupuolten tasa-arvoon liittyen. Mahtavaa! Samalla tienasit lisää globuusteja. Käyhän Globalmarketissa tekemässä hyödyllisiä ostoksia ja yritä saada maapallosi voimaan paremmin.

Kun olet suorittanut tavoitteen tehtävät, voit jatkaa opiskelua muilla Agentit yhteiskunnassa -osion tehtävillä.

Agentit yhteiskunnassa

Scroll to Top
Skip to content