Globaaliagenter

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

I provinsen La Paz har vattensystem byggts för att stödja samhällen i deras kamp mot klimatförändringarna. Foto av Anna Lunden

Yhteiskunnat kehittyvät, kun ihmiset tekevät uusia keksintöjä. Ihmiset ovat keksineet tietokoneet, älypuhelimet, internetin, ja monet muut teknologiset laitteet ja sovellukset, jotka helpottavat elämää ja tekevät työstä tehokkaampaa. Ihmiset ovat kehittäneet uusia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä, jotka ovat parantaneet ihmisten terveyttä ja elämänlaatua. He ovat myös kehittäneet uusia tapoja tuottaa energiaa ja parantaa ympäristönsuojelua.

Keksinnöt eli innovaatiot ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat uusia ratkaisuja ongelmiin, jotka auttavat ihmisiä elämään paremmin ja tekevät maailmasta paremman paikan.

Infrastruktuurilla tarkoitetaan erilaisia yhteisiä asioita, joiden avulla yhteiskunta toimii. Tällaisia ovat esimerkiksi tiet, sähköverkostot, sairaalat ja internet.

Kun innovaatioita ja infrastruktuuria rakennetaan kestävästi, ihmisten ja luonnon elämä on turvallista ja hyvää.

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

UPPGIFT 1 - UPPFINNIGAR FÖRBÄTTRAR LIVSKVALITÉN

Läs och svara på frågorna.

Innovationer löser problem relaterade till samhällets funktion och människors liv. Vilken typ av tjänster och varor en person behöver i sin vardag påverkas till exempel av landets seder och naturförhållanden.

Livet i Finland skulle vara svårt om inte olika uppfinningar hade utvecklats för att klara vintervädret. Utan snöplogar skulle det vara omöjligt att gå i skolan på vintern. I Tanzania däremot gör myggor som sprider tropisk malaria livet svårt. Mot mygg är ett myggnät en nödvändig skyddsutrustning som hängs ovanför sängen.

Innovationer är också relaterade till samhällets funktion. Det behövs pengar för att bo både i Finland och Tanzania, men finländarna använder ofta bankkort för att betala. I Tanzania gör man ingenting med en stor plastflipper, eftersom betalningen ofta sker med en mobilapplikation. Infrastruktur, det vill säga gemensamma strukturer, påverkar sakers nödvändighet. Finlands vägnät är i gott skick, så du kan köra vanlig bil på alla allmänna vägar. I Tanzania behöver du ofta en SUV om du vill resa från en by på landsbygden till en annan. I Finland tillagas maten mest på elspis och Trangia-spisen används bara på skogsturer. I Tanzania tillagas nästan all mat antingen med en kolspis eller öppen eld, eftersom endast ett fåtal personer har elspis eller gasspis.

I dagens värld är vissa innovationer nödvändiga oavsett land. Till exempel kan en stor mängd nödvändig information och tjänster nås via ett fungerande internet. Däremot använder vi en massa uppfinningar varje dag som vi skulle kunna vara utan. Dessa inkluderar till exempel tv-spel, skönhetsprodukter, godis och andra godsaker. Dessa uppfinningar kan göra livet roligare. Det är inget fel med att använda dem – så länge vi använder dem med måtta och ser till att varorna har producerats med respekt för arbetarnas rättigheter och miljöpåverkan.

 

UPPGIFT 2 - RINNANDE VATTEN ÄR EN DEL AV EN FUNGERANDE INFRASTRUKTUR
En stor dröm gick i uppfyllelse: Hundra familjer fick rinnande vatten i Bolivias högland

I Bolivia upplever familjer och äldre som bor i de karga och torra högländerna effekterna av klimatförändringarna påtagligt i sin vardag.

Klimatförändringarna har prövat Bolivia under de senaste 10 åren, och extrema väderfenomen har blivit vanligare. Landets missgynnade, som medlemmar av ursprungsbefolkningar och kvinnor som stannar hemma, lider mest av de extrema väderfenomen. De har färre möjligheter att kämpa mot förändrade väderförhållanden och vardagsutmaningar. Den bolivianska staten kan inte garantera den grundläggande rätten till vatten, försörjning eller utbildning för de fattigaste i sitt land. Mer än 30 % av människorna lever utan rinnande vatten i Bolivia.

Det hårda livet på landsbygden har påskyndat migrationen till städerna. Nästan 70 % av bolivianerna har flyttat till städer under de senaste 60 åren. De flesta av männen på höglandet arbetar i städerna under veckan och kommer hem över helgen. Barn från höglandet måste också ofta flytta till större byar eller städer för att studera.

Med stöd av missionssällskapet har 14 samhällen från höglandet, eller cirka 100 familjer, fått rinnande vatten i sina hem för första gången i sitt liv. Byborna deltog själva i konstruktionen och installationen av systemet, så att de kunde förstå hur det fungerar. En vattensystemansvarig utbildades också i varje by, som förmedlar sin kunskap till en ny ansvarig person som byts ut varje år. Installationen av ett vattensystem möjliggör utveckling av området.

Tidigare har vatten hämtats långt från närmaste sjö eller flod, och det var inte säkert att det var rent. Samma vatten användes också flera gånger. Rent rinnande vatten gör det möjligt för barn att gå till skolan, äta och ta hand om husdjur.

Svara på frågorna utifrån texten och tjäna globuster.

UPPGIFT 3 - HUR PÅVERKAR UTVECKLINGEN AV INFRASTRUKTUR FRAMTIDEN?
ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 9.  tehtävät!

AGENTTITEHTÄVÄ – RYHDY KEKSIJÄKSI!

Keksi yksin tai parin kanssa keksintö, joka lisäisi ihmisten tai luonnon hyvinvointia. Keksintösi voi toimia ratkaisuna esimerkiksi johonkin seuraavista nykyajan ongelmista:

  1. Kasveja pölyttävien pörriäisten väheneminen.

  2. Ihmisten keskittymiskyvyn heikkeneminen älypuhelimilla vietetyn ajan takia.

  3. Ilmastoa kuormittava lentomatkailu.

  4. Netissä tapahtuva kiusaaminen.

Esitelkää keksintönne lopuksi luokalle.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.
Scroll to Top
Skip to content