Globaaliagenter

4. God Utbildning för alla
4. God Utbildning för alla

Det finns barn i världen som inte får gå i skola eller studera. Målet är att alla ska ha möjligheten att gå i grundskolan gratis. Alla borde också ha möjlighet till förskoleundervisning och till yrkesutbildning efter skolan 

Hur skulle du känna dig om du hade gått i skolan i många år men aldrig lärt dig läsa eller räkna? Så är det för hälften av världens barn. Kanske undrar du hur det är möjligt. Hur kan man gå i skolan utan att lära sig dessa grundläggande färdigheter?   

I många länder skickas barnen till skolor där man inte talar deras modersmål. Tänk hur svårt det skulle vara att lära sig läsa på ett språk som man inte riktigt förstår. Dessutom kanske läraren bara har en mycket kort utbildning och därför inte vet hur man undervisar, eller så kan det finnas så många som femtio elever i klassen. Det finns heller inget internet och inga datorer. Ändå är dessa barn väldigt lyckliga som får gå i skolan. Ännu bättre är det förstås om man får en penna, ett häfte  eller till och med en lärobok. Målet är också att öka antalet behöriga lärare i utvecklingsländerna fram till år 2030.  

För att öka välståndet i alla länder måste vi se till att alla världens barn får en bra utbildning. I  följande uppgifter kommer vi att se på hur utbildning förbättrar livet för människor runt om i världen. 

 

 

 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

 

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS MERA

Siffror gällande barns utbildning:  

 Mycket har uppnåtts på utbildningsområdet under 2000-talet. Fastän deltagandet i grundskolan i utvecklingsländerna har nått 91 %, läskunnigheten ökat avsevärt och fler flickor går i skolan, är det fortfarande 57 miljoner barn i skolåldern som  inte går i skolan. Det utgör nästan ett av tio av världens barn. Det finns fortfarande 750 miljoner unga och vuxna analfabeter i världen. De blir lätt utnyttjade eftersom de inte känner till sina rättigheter och inte kan försvara sig själva.   

Brist på utbildning är en central faktor för ojämlikhet mellan människor. Det finns stora skillnader mellan länder. Det finns också skillnader inom länder, till exempel mellan stad och landsbygd. Ingen region kan ta sig ur fattigdom utan utbildning  

(Källa: https://www.undp.org/fi/finland/kestavan-kehityksen-tavoitteet/quality-education) 

  

När coronaviruset tvingade skolor att stänga och övergå till distansundervisning klarade sig de finska skolorna bra. Bra internetförbindelser, utrustning som fanns tillgänglig i familjer och skolor samt skickliga lärare gjorde det möjligt att studera på distans.  I många andra länder var situationen en helt annan. Med corona tvingades 1,5 miljarder elever och studerande, eller 90% av världens elever och studerande till distansstudier.  Bara hälften av världens befolkning har tillgång till internet, och i de minst utvecklade länderna har en av tio familjer tillgång till internet och/eller en dator. Det är därför som coronapandemin lämnade många skolbarn och studerande utan utbildning eftersom distansundervisning inte var möjlig. Studier visar att kriser ökar  barnmisshandel. Många barn hamnar i barnarbete, barnäktenskap eller utnyttjas på annat sätt. I många fall återvänder vissa barn aldrig till skolan efter en kris. Utan utbildning går barnet miste om viktig kunskap.  

TEHTÄVÄ 1 - TESTAA OSAAMISESI KOULUTUKSESTA
TEHTÄVÄ 2 - KATSO VIDEO KOULUSTA KAMBODŽASTA JA VASTAA KYSYMYKSIIN

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista. Levoton ja väkivaltainen menneisyys on hidastanut maan kehittymistä.

Kambodžan noin 16 miljoonasta asukkaasta lähes puolet on alle 18-vuotiaita. Köyhyyden vuoksi monet lapset lopettavat koulun kesken. Suurin osa Koillis-Kambodžan väestöstä kuuluu erilaisiin vähemmistökansoihin. Vain harvat heistä osaavat kouluissa käytettävää valtakieltä, khmeriä.

Seuraavassa video-tehtävässä (3:48) 12-vuotias Samnak kertoo millaista on aloittaa koulu, kun ei osaa koulussa puhuttavaa kieltä. Katso video ja vastaa oikein videon lopussa oleviin kysymyksiin. Kun palautat tehtävän, ansaitset globuusteja!

TEHTÄVÄT 3 - RATKAISE KHMERIN KIELEN KIELIARVOITUS
Khmeriä puhuu äidinkielenään yli 13 miljoonaa ihmistä pääasiassa Kambodžassa, jossa se on virallinen kieli. Khmeriä kirjoitetaan intialaisperäisillä khmer-aakkosilla. Khmerin lisäksi Kambodžassa on 22 vähemmistökieltä.  
ONNEA - AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun “Hyvä koulutus” -osion ja samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi. Voit käydä tarkistamassa tilanteesi globoxista ja käydä asioimassa Globalmarketissa.

Jos sinulla on aikaa, tee vielä alla oleva bonustehtävä.

AGENTTITEHTÄVÄ

 

Tee tietoiskujuliste jommasta kummasta alla olevasta teemasta ja haasta julisteen lukijaa osallistumaan kehittyvien maiden lasten koulutuksen tukemiseen. (Etsi koulutusta tukeva keräyskampanja Suomen Lähetysseuran tai jonkun muun kehitysyhteistyöjärjestön sivuilta.)

TEEMA 1

Kaikki maailman lapset eivät pääse kouluun

Syitä:

  • ei ole rahaa koulumaksuihin
  • ei ole opettajia
  • ei ole varaa maksaa palkkaa opettajille,
  • lapsi asuu liian kaukana koulusta
  • mitä muita syitä keksi?

TEEMA 2

Lapsityövoiman haitat

Haittoja:

  • lapset eivät voi käydä koulua
  • työt voivat olla raskaita tai vaarallisia,
  • ei ole aikaa leikkiä.

Piirrä tai etsi valmiista kopiovapaista kuvapalveluista (kuten pixabay) aiheeseen sopiva kuvitus julisteeseesi. 

Kun olet tehnyt julisteen, näytä se opettajallesi ja sopikaa, mille seinälle juliste kiinnitetään.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.
Scroll to Top
Skip to content