Globaaliagentit

Globaaliagenttikoulu
Hyvä koulutus
Hyvä koulutus

Maailmassa on lapsia, jotka eivät pääse kouluun ja opiskelemaan. Tavoitteena on, että kaikki saisivat mahdollisuuden ilmaiseen peruskouluun. Kaikilla pitäisi olla myös mahdollisuus esiopetukseen sekä ammatilliseen koulutukseen.

Miltä tuntuisi, jos olisit käynyt vuosia koulua, mutta et olisi oppinut lukemaan tai laskemaan. Tällainen on tilanne puolella maailman lapsista. Ehkä mietit, että miten se on mahdollista? Miten voi käydä koulua oppimatta näitä perustaitoja?

Monissa maissa lapset joutuvat kouluun, jossa ei puhuta heidän äidinkieltään. Ajattele kuinka vaikeaa olisi opetella lukemaan kielellä, jota ei oikein ymmärrä.

Lisäksi opettaja on saattanut käydä vain hyvin lyhyen koulutuksen ja ei siksi osaa opettaa tai luokassa saattaa olla jopa viisikymmentä oppilasta. Internetistä ja tietokoneista ei ole tietoakaan. Silti moni lapsi on ikionnellinen, että pääsee kouluun. Vielä upeampaa on, jos käytössä on kynä, vihko ja jopa oppikirja. Tavoitteena onkin vuoteen 2030 mennessä lisätä pätevien opettajien määrää kehittyvissä maissa.

Lisätäksemme hyvinvointia kaikissa maissa meidän on huolehdittava, että kaikki maailman lapset saavat hyvän koulutuksen. Seuraavissa tehtävissä tutustumme siihen, kuinka koulutuksella parannetaan ihmisten elämää eri puolilla maailmaa.

 
Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja,
joilla voit tehdä osotoksia Globoxista löytyvästä Globalmarketista.
LUKUMÄÄRIÄ LASTEN KOULUTUKSESTA

Koulutuksen saralla on saavutettu paljon 2000-luvun aikana. Vaikka osallistumisaste peruskoulutukseen kehittyvissä maissa on noussut 91:een prosenttiin, lukutaitoisten määrä on kasvanut paljon ja myös yhä useampi tyttö pääsee kouluun, silti 57 miljoonaa kouluikäistä lasta ei käy koulua. Se tarkoittaa lähes joka kymmenettä maailman kouluikäisistä lapsista. Maailmassa on edelleen 750 miljoonaa lukutaidotonta nuorta ja aikuista. He ovat helposti hyväksikäytettävissä, koska he eivät ole tietoisia oikeuksistaan eivätkä pysty puolustamaan itseään.

 

Koulutuksen puute on merkittävä ihmisiä eriarvoistava tekijä. Maiden välillä on suuria eroja. Eroja on myös maiden sisällä esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun välillä. Yksikään alue ei nouse köyhyydestä ilman koulutusta.  (Lähde:  https://www.undp.org/fi/finland/kestavan-kehityksen-tavoitteet/quality-education )

 

Kun koronaviruksen takia koulut jouduttiin sulkemaan ja siirtymään etäopetukseen, suomalainen koulu selvisi muutoksesta hyvin. Hyvät internet-yhteydet, perheissä ja kouluissa käytössä olevat laitteet ja osaavat opettajat mahdollistivat koulunkäynnin myös etänä.  Tilanne oli hyvin erilainen monissa muissa maissa. Koronan myötä 1,5 miljardia koululaista ja opiskelijaa eli 90% maailman koululaisista ja opiskelijoista joutui pakotettuna etäopetukseen.  Koska vain puolella maapallon väestöstä on pääsy Internettiin ja vähiten kehittyneissä maissa yhdessä kymmenestä perheestä on Internet ja/tai tietokone, moni koululainen ja opiskelija jäi koronaepidemian takia ilman koulutusta, koska etäopiskelu ei ollut mahdollista. Tutkimusten mukaan kriisit lisäävät lasten huonoa kohtelua. Moni lapsi päätyy lapsityövoimaksi, lapsiavioliittoon tai tulee muuten hyväksikäytetyksi. Monesti kriisin jälkeen osa lapsista ei enää koskaan palaa kouluun. Ilman koulutusta, lapsi ja nuori jää vaille tärkeitä taitoja.

TEHTÄVÄ 1 - TESTAA OSAAMISESI KOULUTUKSESTA

TEHTÄVÄ 2 - KATSO VIDEO KOULUSTA KAMBODZASTA JA VASTAA KYSYMYKSIIN

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista. Levoton ja väkivaltainen menneisyys on hidastanut maan kehittymistä. Kambodžan noin 16 miljoonasta asukkaasta lähes puolet on alle 18-vuotiaita. Köyhyyden vuoksi monet lapset lopettavat koulun kesken. Suurin osa Koillis-Kambodžan väestöstä kuuluu erilaisiin vähemmistökansoihin. Vain harvat heistä osaavat kouluissa käytettävää valtakieltä, khmeriä. Seuraavassa video-tehtävässä (3:48) 12-vuotias Samnak kertoo millaista on aloittaa koulu, kun ei osaa koulussa puhuttavaa kieltä. Kaso video,vastaa oikein videon lopussa oleiin kysymyksiin ja ansaitse globuusteja.

TEHTÄVÄT 3 - RATKAISE KHMERIN KIELEN KIELIARVOITUS

Khmeriä puhuu äidinkielenään yli 13 miljoonaa ihmistä pääasiassa Kambodžassa, jossa se on virallinen kieli. Khmeriä kirjoitetaan intialaisperäisillä khmer-aakkosilla. Khmerin lisäksi Kambodžassa on 22 vähemmistökieltä.  

ONNEA - AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun “Hyvä koulutus” -osion ja samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi. Voit käydä tarkistamassa tilanteesi globoxista ja käydä asioimassa Globalmarketissa.

 
Jos sinulla on aikaa, tee vielä alla oleva bonustehtävä.
 
Tee tietoiskujuliste koulun seinälle jommasta kummasta alla olevasta teemasta ja haasta julisteen lukijaa osallitumaan kehittyvien maiden lasten koulutuksen tukemiseen. (Etsi Kampanja Suomn Lähetysseuran tai jonkun muun kehitysyheistyöjärjestön sivuilta.)
 

TEEMA 1

Kaikki maailman lapset eivät pääse kouluun

Syitä:

  • ei ole rahaa koulumaksuihin
  • ei ole opettajia
  • ei ole varaa maksaa palkkaa opettajille,
  • llapsi asuu liian kaukana koulusta
  • mitä muita syitä keksi?

 

TEEMA 2

Lapsityövoiman haitat

Haittoja:

  • lapset eivät voi käydä koulua
  • työt voivat olla raskaita tai vaarallisia,
  • ei ole aikaa leikkiä.

Piirrä tai etsi valmiia kopiovapaista kuvaplveluista (kutn pixabay) aiheeseen sopiva, tunteisiin vetoava kuvitus julisteeseesi.

 

Kun olette teneet juliteens, näytä se opettajallesi ja sopikaa, mille seinälle juliste kiinnitetään.

Kun olet suorittanut tavoitteen tehtävät, voit jatkaa opiskelua muilla Agentit yhteiskunnassa -osion tehtävillä.

Agentit yhteiskunnassa

Scroll to Top
Skip to content