Globaaliagentit

Miltä tuntuisi, jos olisit käynyt vuosia koulua, mutta et olisi oppinut lukemaan tai laskemaan. Tällainen on tilanne puolella maailman lapsista. Ehkä mietit, että miten se on mahdollista? Miten voi käydä koulua oppimatta näitä perustaitoja?

Monissa maissa lapset joutuvat kouluun, jossa ei puhuta heidän äidinkieltään. Ajattele kuinka vaikeaa olisi opetella lukemaan kielellä, jota ei oikein ymmärrä.

Lisäksi opettaja on saattanut käydä vain hyvin lyhyen koulutuksen ja ei siksi osaa opettaa. Lisäksi luokassa saattaa olla jopa viisikymmentä oppilasta. Internetistä ja tietokoneista ei ole tietoakaan. Silti moni lapsi on ikionnellinen, että pääsee kouluun. Vielä upeampaa on, jos käytössä on kynä, vihko ja jopa oppikirja.

Suomalainen koulu tunnetaan maailmalla yhtenä maailman parhaista kouluista. Toimiva koululaitos on syy siihen, että suomalaiset ovat tutkimusten mukaan yksi maailman onnellisimmista kansoista. Lisätäksemme hyvinvointia kaikissa maissa, meidän on huolehdittava, että kaikki maailman lapset saavat hyvän koulutuksen. Seuraavissa tehtävissä tutustumme siihen, kuinka koulutuksella parannetaan ihmisten elämää eri puolilla maailmaa.

 

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät agenttimania agenttitilillesi. Tsemppiä!

 

Kun Korona-viruksen takia koulut jouduttiin sulkemaan ja siirtymään etäopetukseen, suomalainen koulu selvisi muutoksesta hyvin. Hyvät internet-yhteydet, perheissä ja kouluissa käytössä olevat laitteet ja osaavat opettajat mahdollistivat koulunkäynnin myös etänä.  Tilanne oli hyvin erilainen monissa muissa maissa. Koronan myötä 1,5 miljardia koululaista ja opiskelijaa eli 90% maailman koululaisista ja opiskelijoista joutui pakotettuna etäopetukseen.  Koska vain puolella maapallon väestöstä on pääsy Internettiin ja vähiten kehittyneissä maissa yhdessä kymmenestä perheestä on Internet ja/tai tietokone, moni koululainen ja opiskelija jäi Koronan takia ilman koulutusta, koska etäopiskelu ei ollut mahdollista. Tutkimusten mukaan kriisit lisäävät lasten huonoa kohtelua. Moni päätyy lapsi päätyy lapsityövoimaksi, lapsiavioliittoon tai tulee muuten hyväksikäytetyksi. Monesti kriisin jälkeen,  osa lapsista ei enää koskaan palaa kouluun. Ilman koulutusta, lapsi ja nuori jää vaille tärkeitä taitoja. Edelleen maailmassa on 750 miljoonaa lukutaidotonta nuorta ja aikuista. He ovat helposti hyväksikäytetttävissä, koska he eivät ole tietoisia oikeuksistaan eivätkä pysty puolustamaan itseään.

Koulutuksen puute on merkittävä ihmisiä eriarvoistava tekijä.  Maiden välillä on suuria eroja. Eroja on myös maiden sisällä esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun välillä. Yksikään alue ei nouse köyhyydestä ilman koulutusta.

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun "?" -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa.