Globaaliagentit

Agentit luonnossa

Agentit luonnossa -osiossa keskitytään luonnon suojeluun liittyviin teemoihin.

13. Ilmastotekoja

Kasvihuonepäästöt ovat kaasuja, jotka  estävät lämpöenergian pääsyn ilmakehään. Jos kasvihuonepäästöjä on paljon, maapallon ilma alkaa...

Siirry tehtäviin