Globaaliagenttitehtävät

Globaaliagentti -tehtävät

Globaaliagenttikoulun tehtävät on jaettu neljään pääkokonaisuuteen, jotka on esitelty alla. Voit opiskella kokonaisuuden kerrallaan tai poimia sinua kiinnostavia aiheita haluamassasi järjestyksessä.

Agentit yhteistyössä -teemassa esitellään kehitysyhteistyön perusteet. Yhteistyössä-osio on muita lyhyempi tehtäväosio, joka toimii johdantona muihin teemoihin.

Agentit yhteistyössä -teemassa esitellään kehitysyhteistyön perusteet. Yhteistyössä-osio on muita lyhyempi tehtäväosio, joka toimii johdantona muihin teemoihin.

Agentit yhteiskunnassa -osiossa opiskellaan, mitä tarvitaan, jotta kaikilla ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää hyvää elämää ja rauha säilyisi ihmisten välillä. Agentit yhteiskunnassa on pisin kurssi, joka pitää sisällään kahdeksan aihealuetta.

Agentit yhteiskunnassa -osiossa opiskellaan, mitä tarvitaan, jotta kaikilla ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää hyvää elämää ja rauha säilyisi ihmisten välillä. Agentit yhteiskunnassa on pisin kurssi, joka pitää sisällään kahdeksan aihealuetta.

Agentit luonnossa -osiossa keskitytään luonnonsuojeluun liittyviin teemoihin. Agentit luonnossa -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

Agentit luonnossa -osiossa keskitytään luonnonsuojeluun liittyviin teemoihin. Agentit luonnossa -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

Agentit ja talous -osiossa perehdytään kestävään ja tasa-arvoiseen elämäntapaan myös taloudellisesti ja pohditaan, millaista on tulevaisuuden työ. Agentit ja talous -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

Agentit ja talous -osiossa perehdytään kestävään ja tasa-arvoiseen elämäntapaan myös taloudellisesti ja pohditaan, millaista on tulevaisuuden työ. Agentit ja talous -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

2030-tavotteiden suomennokset: YK-liitto, www.ykliitto.fi

Scroll to Top