Globaaliagenttitehtävät

Globaaliagentti -tehtävät

Globaaliagenttikoulun tehtävät on jaettu neljään pääkokonaisuuteen, jotka on esitelty alla. Voit opiskella kokonaisuuden kerrallaan tai poimia sinua kiinnostavia aiheita haluamassasi järjestyksessä. Suosittelemme aloittamaan kokonaisuudesta 17!

Agentit yhteistyössä -teemassa esitellään kehitysyhteistyön perusteet. Yhteistyössä-osio on muita lyhyempi tehtäväosio, joka toimii johdantona muihin teemoihin.

Agentit yhteiskunnassa -osiossa opiskellaan, mitä tarvitaan, jotta kaikilla ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää hyvää elämää ja rauha säilyisi ihmisten välillä. Agentit yhteiskunnassa on pisin kurssi, joka pitää sisällään kahdeksan aihealuetta.

3. Terveyttä ja hyvinvointia
4. Hyvä koulutus
5. Sukupuolten tasa-arvo
7. Edullista ja puhdasta energiaa
11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Agentit luonnossa -osiossa keskitytään luonnonsuojeluun liittyviin teemoihin. Agentit luonnossa -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

Puhdas vesi ja sanitaatio
13. Ilmastotekoja
14. Vedenalainen elämä
15. Maanpäällinen elämä

Agentit ja talous -osiossa perehdytään kestävään ja tasa-arvoiseen elämäntapaan myös taloudellisesti ja pohditaan, millaista on tulevaisuuden työ. Agentit ja talous -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Agentit yhteistyössä -teemassa esitellään kehitysyhteistyön perusteet. Yhteistyössä-osio on muita lyhyempi tehtäväosio, joka toimii johdantona muihin teemoihin.

Agentit yhteiskunnassa -osiossa opiskellaan, mitä tarvitaan, jotta kaikilla ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää hyvää elämää ja rauha säilyisi ihmisten välillä. Agentit yhteiskunnassa on pisin kurssi, joka pitää sisällään kahdeksan aihealuetta.

3. Terveyttä ja hyvinvointia
4. Hyvä koulutus
5. Sukupuolten tasa-arvo
7. Edullista ja puhdasta energiaa
11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Agentit luonnossa -osiossa keskitytään luonnonsuojeluun liittyviin teemoihin. Agentit luonnossa -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

Puhdas vesi ja sanitaatio
13. Ilmastotekoja
14. Vedenalainen elämä
15. Maanpäällinen elämä

Agentit ja talous -osiossa perehdytään kestävään ja tasa-arvoiseen elämäntapaan myös taloudellisesti ja pohditaan, millaista on tulevaisuuden työ. Agentit ja talous -kurssi pitää sisällään neljä aihealuetta.

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
10. Eriarvoisuuden vähentäminen

2030-tavotteiden suomennokset: YK-liitto, www.ykliitto.fi

Scroll to Top
Skip to content