Globaaliagenter

10. Minskad ojämlikhet
10. Minskad ojämlikhet
Dalitien viljelysryhmän kokous, Kuvaaja: Brizendra Bhattarai

I världen finns det  2 153 verkligt rika människor som har  mer förmögenhet än 4,6 miljarder människor tillsammans. Ett litet antal äger alltså mer än 60 %, eller sex av tio, av världens befolkning. Det är också en ganska vild tanke att de 22 rikaste männen i världen äger mer än alla kvinnor i Afrika tillsammans (Oxfam 2020). Förmögenheten i vår värld är inte jämnt fördelad. 

Det är inte rätt att vissa människor sliter långa timmar med hårt arbete för att knappt överleva, medan andra har fantastiska rikedomar och så mycket rikedom att de inte vet vad de ska göra med den.  

Men ojämlikhet återspeglas inte bara i mängden egendom och förmögenhet. Att tillhöra en ursprungsbefolkning eller att ha ett funktionshinder kan till exempel leda till diskriminering. I följande övningar kommer vi att fundera över vad globala agenter kan göra för att minska ojämlikheten. 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS MERA
 •  

Målet är att höja inkomsterna och förbättra levnadsvillkoren för de  allra  fattigaste människorna. Man vill främja och uppmuntra socialt, ekonomiskt och politiskt deltagande för alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning. Målet är också att garantera lika möjligheter och minska ojämlikheter genom att främja lämplig lagstiftning och praxis. 

Det behövs därför politiska åtgärder för att stärka inkomsttagarnas påverkningsmöjligheter och främja ekonomisk delaktighet för alla, oavsett bakgrund. 

Inkomstskillnader kräver globala lösningar. Detta inkluderar effektivare reglering och övervakning av finansmarknader och finansinstitut, uppmaning till utvecklingsbistånd och utländska direktinvesteringar i områden med störst behov. 

Missionssällskapets arbete  tar itu med ojämlikheter i många länder: 

– Till exempel i Nepal förbättras  de utsattas, kvinnors, barns, funktionshindrades, tidigare slavars, migrantarbetares och olika etniska minoriteters ställning  i samhället.  

– Till exempel i Colombia utvecklar man utbildningen  för ursprungsbefolkningen på deras  modersmål, man lär ut  livskunskaper och fredsbyggande,  man ger utbildning för att förebygga minolyckor och utbildning för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter. 

TEHTÄVÄ 1 - OPETTELE TASA-ARVOON LIITTYVIÄ SANOJA
/* Resetoi mahdolliset ylimääräiset välit */ .elementor-widget-h5p > div, .elementor-widget-h5p > iframe { margin-bottom: 0; margin-top: 0; padding-bottom: 0; padding-top: 0; } /* Resetoi mahdolliset ylimääräiset välit, jos H5P-tehtävä on upotettu sisällä div-elementissä */ .elementor-widget-h5p > div > iframe { margin-bottom: 0; margin-top: 0; padding-bottom: 0; padding-top: 0; }
TEHTÄVÄ 2 - TESTAA TIETOSI ERIARVOISUUSASIOISTA
Seuraavassa tehtävässä pääset miettimään, mitkä asiat ovat tärkeitä tasa-arvotyön kannalta.
 

(tehtävä aukeaa
uudessa välilehdessä)

TEHTÄVÄ 3 - KASTISYRJINTÄÄ NEPALISSA

Katso video kastisyrjinnästä Nepalissa ja tee videotehtävä. Video käynnistyy, kun klikkaat ruutua.

TEHTÄVÄT 4 - ISOÄIDIT AUTTAVAT LAPSIA ZIMBABWESSA

Eteläisessä Afrikassa sijaitsevassa Zimbabwessa isoäidit vetävät ryhmiä erilaisten vaikeuksien keskellä eläville lapsille. Nämä lapset sijoitetaan yleensä lastenkotiin. Isoäidit haluavat ratkaista lasten asumisen eri tavalla.

Työ on hyvin edistyksellistä, koska isoäidit pitävät huolta lapsista joko omissa kodeissaan tai löytävät heille sijoituspaikat. Isoäidit opettavat erilaisia arkielämän taitoja kuten ompelu ja puutarhanhoito, joita lapsilla ei ole kodeissaan mahdollista oppia . Lapsia avustetaan myös hygieniatarvikkeiden hankinnassa.

Vuonna 2022 yhteensä 1733 isoäitien tukemaa lasta ja nuorta sai tukea koulunkäyntiin ja ravintoon. Heille maksettiin esimerkiksi koulumaksuja tai loppukokeiden osallistumismaksuja. Kun lapsi saa monipuolista ruokaa ja voi käydä koulua, tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta. 

Katso video isoäideistä ja lapsista Zimbabwessa ja tee videotehtävä. Video käynnistyy, kun klikkaat ruutua.

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 10, Eriarvoisuuden vähentäminen, tehtävät!

AGENTTITEHTÄVÄ – ERIARVOISUUS OMASSA KOULUSSA

Miettikää kolme asiaa, joissa eriarvoisuus näkyy koulussanne.

   1. Mitkä ne ovat?
   2. Voiko niihin vaikuttaa?
   3. Miten?
   4. Voitko sinä tehdä jotain? 

Toimittakaa pohdintojenne tulokset opettajallenne. Miettikää opettajan kanssa, kannattaisiko keksimistänne ratkaisuista laatia esitys koulun oppilaskunnalle tai koulun rehtorille.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top
Skip to content