Globaaliagenter

5. Jämställdhet
5. Jämställdhet
Oppilaita pohjoistansanialaisessa Ngyekun yläkoulussa, jonka opettajat saavat Lähetysseuran tukemaa koulutusta.

Elever vid Ngyeku High School i norra Tanzania, där lärarna får utbildning med stöd av Finska Missionssällskapet. Foto av Virve Rissanen

Jämställdhet innebär att alla människor har samma möjligheter att leva och förverkliga sig själva, oavsett kön. Det innebär till exempel att har samma möjligheter att gå i skolan, få en bra utbildning och hitta ett jobb. Det innebär också att alla har rätt att leva fria från våld och diskriminering oavsett kön. Jämställdhet uppnås när alla har rätt att leva ett fullvärdigt liv och blir uppskattade och respekterade. 

Jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också en nödvändig grund för en fredlig, välmående och hållbar värld. Framsteg har gjorts under de senaste årtiondena, men världen är inte på rätt väg för att uppnå jämställdhet år  2030. 

Under coronapandemin försämrades situationen för kvinnor och flickor runt om i världen. När skolor och arbetsplatser stängdes på grund av pandemin blev flickors skolgång lidande samtidigt som de var tvungna att göra mer hushållsarbete. Samtidigt försämrades kvinnors sysselsättningsmöjligheter. Många kvinnor förlorade sina arbeten när serviceindustrier stängdes och där hemma väntade allt mera hushållsarbete och ansvar för familjemedlemmar.  I hemmet kunde problemen inom familjen öka och förvärras av undantagstillståndet. 

I världen finns fortfarande mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet mellan könen. Engagemang och djärva åtgärder, inklusive jämställdhetslagar, behövs för att påskynda framstegen. 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

UPPGIFT 1 - LIVET I NEPAL

Titta på videon om Nepal och svara på frågorna.

UPPGIFT 2 - LÄR DIG HUR FINLAND FRÄMJAR JÄMSTÄLLDHET I VÄRLDEN

Finlands utvecklingssamarbete styrs av FN:s mål för hållbar utveckling och internationella principer .om mänskliga rättigheter. Syftet med arbetet är bl. a. att utrota fattigdom och ojämlikhet och hållbar utveckling. 

Finland främjar jämställdhet mellan könen, jämlikhet, klimatbeständig utveckling och utveckling för att minska utsläppen samt miljöskydd med tonvikt på att skydda den biologiska mångfalden. Med hjälp av utvecklingssamarbetet har miljontals människor en chans till ett bättre liv. I nästa videouppgift får vi lära oss mer om hur Finland arbetar för att skapa en mer jämställd värld. 

Se videon och svara på frågorna i videon. När du svarar rätt och slutligen lämnar uppgifterna tjänar du globuster!

(uppgiften öppnas i en ny flik)

UPPGIFT 3 - FRÅGESPORT OM JÄMSTÄLLDHET
Svara på frågorna och tjäna globuster.
SAITKO OSION 5 TEHTÄVÄT TEHTYÄ?

Jos etenit tehtävissä järjestyksessä sait Globaaliagenttikoulun 5. osion tehtävät tehtyä ja hallitse paljon tärkeitä tietoja sukupuolten tasa-arvoon liittyen. Mahtavaa!

Samalla tienasit lisää globuusteja. Käyhän Globalmarketissa tekemässä hyödyllisiä ostoksia ja yritä saada maapallosi voimaan paremmin. Jos mahdollista, tee myös euraava agenttitehtävä.

AGENTTITEHTÄVÄ – TASA-ARVO KOULUSSASI

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Tarkkaile päivän ajan kouluyhteisöäsi ja listaa asiat, joissa tasa-arvonäkökohdat on otettu huomioon hyvin. Kiinnitä huomiota erityisesti siihen, miten koulussa on pyritty toimimaan niin, että kaikkia erilaisia, eri taustoista tulevia ja eri ikäisiä oppilaita kohdeltaisiin tasa-arvoisesti.

Tehtävää tehdessä joudutte miettimään, tarkoittaako tasa-arvoisuus koulussa sitä, että kaikkia oppilaita kohdellaan aina samalla tavalla.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.
Scroll to Top
Skip to content