Agentuppdrag

Uppgifterna på Globalaagentsskolan är uppdelade i fyra huvudområden, som presenteras nedan. Du kan studera ett område åt gången eller välja ämnen som intresserar dig i valfri ordning.

I temat ‘Agenter i samarbete‘ presenteras grunderna för utvecklingssamarbete. Avsnittet ‘Samarbete’ är kortare än de andra avsnitten och fungerar som en introduktion till övriga teman.

17. Genomförande och globalt partnerskap

I avsnittet ‘Agenter i samhället‘ studeras vad som krävs för att alla människor ska ha lika möjligheter att leva ett gott liv och för att fred ska råda mellan människor. ‘Agenter i samhället’ är den längsta kursen och omfattar åtta ämnesområden.

Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnade
4. God Utbildning
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
16. Fredliga och inkluderande samhållet

I avsnittet ‘Agenter i naturen‘ fokuseras det på teman som rör naturskydd. Kursen ‘Agenter i naturen’ omfattar fyra ämnesområden.

6. Rent vatten och sanitet för alla
13 Bekämpa klimat-förändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologiska mångfald

I avsnittet ‘Agenter och ekonomi‘ fördjupar vi oss i en hållbar och jämlik livsstil även ekonomiskt och funderar över hur framtidens arbete kommer att se ut. Kursen ‘Agenter och ekonomi’ omfattar fyra ämnesområden.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion

Agentuppdrag

I temat ‘Agenter i samarbete‘ presenteras grunderna för utvecklingssamarbete. Avsnittet ‘Samarbete’ är kortare än de andra avsnitten och fungerar som en introduktion till övriga teman.

17. Genomförande och globalt partnerskap

I avsnittet ‘Agenter i samhället‘ studeras vad som krävs för att alla människor ska ha lika möjligheter att leva ett gott liv och för att fred ska råda mellan människor. ‘Agenter i samhället’ är den längsta kursen och omfattar åtta ämnesområden.

Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. God hälsa och välbefinnade
4. God Utbildning
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
16. Fredliga och inkluderande samhållet

I avsnittet ‘Agenter i naturen‘ fokuseras det på teman som rör naturskydd. Kursen ‘Agenter i naturen’ omfattar fyra ämnesområden.

6. Rent vatten och sanitet för alla
13 Bekämpa klimat-förändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologiska mångfald

I avsnittet ‘Agenter och ekonomi‘ fördjupar vi oss i en hållbar och jämlik livsstil även ekonomiskt och funderar över hur framtidens arbete kommer att se ut. Kursen ‘Agenter och ekonomi’ omfattar fyra ämnesområden.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion

2030-tavotteiden suomennokset: YK-liitto, www.ykliitto.fi

Scroll to Top
Skip to content