Globaaliagenter

Ingen fattigdom
Ingen fattigdom
Pakolaisleiri Etiopiassa

Tänk dig att du skulle få några euro om dagen och med dem måste du köpa all mat du äter, kläder och hushållsartiklar, betala boendekostnaderna som hyra, uppvärmning, el, vatten, telefoner, internet, och du måste även gå i skolan. Det skulle nog inte fungera.

Livet skulle säkert vara väldigt tufft när all tid och energi går åt för att överleva. För tjugo år sedan levde nästan tre av tio (29%) människor på jorden i absolut fattigdom. Lyckligtvis har människors liv på vår planet förbättrats mycket i detta avseende under de senaste tjugo åren. Numera lever ungefär en av tio (9%) av jordens invånare i absolut fattigdom.

Även om fattigdomen har minskat, måste globala aktörer fortfarande kämpa mot fattigdom. Än idag tvingas miljontals människor oroa sig för var de ska få sin dagliga mat för sig själva och sina familjer. Vi kan påverka möjligheterna för människor i fattiga länder att förbättra sina livsvillkor.

För globala aktörer är det viktigt att veta varför fattigdom uppstår och hur den kan övervinnas. I de följande uppgifterna kommer vi att fundera över vad som kan göras för att hjälpa dem som lever i absolut fattigdom.

 

1. Rosling, Hans 2018. Faktojen maailma. s. 65

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS OM FÖRDELNINGEN AV EKONOMISK FÖRMÅGA MELLAN MÄNNISKORNA PÅ JORDEN

Fuad ja Mubarak äitinsä kanssa kotinsa edessä

Finska Missionssällskapets fadderbarnsarbete: gudbarnen Fuad och Mubarak med sin mamma framför sitt hem. Med på bilden är också ett par av grannens barn. (Foto, Finska Missionssällskapets bildarkiv)

Enligt Världsbankens klassificering lever en person som tjänar mindre än 2,20 euro per dag i extrem fattigdom (källa, 2022). Det finns cirka 656 miljoner sådana människor i vår värld (källa, 2022). Det innebär att om din klass representerade hela världens befolkning och om det fanns 25 elever i din klass, skulle två av dem leva i extrem fattigdom.

Vad betyder det i praktiken att leva i extrem fattigdom och hur lever andra människor på vår planet? Följande beskrivningar (som naturligtvis bara är fiktiva exempel) kan hjälpa dig att förstå livet för människor som lever på olika inkomstnivåer. Det är viktigt att förstå att världen inte delas in i två grupper, rika och fattiga, utan de flesta människor på jorden lever någonstans mellan ytterligheterna. (Källa: Beskrivningarna av olika nivåer är anpassade från Hans Roslings bok Factfulness (2018) s. 45-48).

Nivå 1 – extrem fattigdom – ca 2 euro per dag

En person som lever i extrem fattigdom äter dagligen samma enkla mat och ibland finns det inte ens det tillgängligt.

Bostaden, om det finns någon, är en enkel stuga eller hydda med jordgolv. Familjens barn bär vatten i en plasthink från långt borta. Resten av tiden ägnas åt att samla ved.

Om ett barn blir sjukt finns det inte råd med medicin. I extremt fattiga förhållanden dör många barn.

Det finns några miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 2 – ca 4 euro per dag

Det är möjligt att ta sig ur extrem fattigdom genom att tjäna ett par extra euro per dag. Då finns det råd att köpa lite mat som man inte har odlat själv. Familjen kanske till och med kan köpa höns och därmed få näringsrikare mat.

Barnen behöver inte längre hämta vatten långt borta, utan de kan klara av vattenhämtningen på en halvtimme. Det är också lättare eftersom barnen har fått köpa enkla sandaler.

I stället för att laga mat över en öppen eld använder man en gasbrännare. Barnen kan gå i skolan eftersom de inte längre behöver samla ved hela tiden.

Golvet i bostaden kan täckas och familjen kan till och med ha råd att köpa madrasser. Det finns elektricitet i huset, men det är ofta strömavbrott.

Även om livet är lite lättare än för en person som lever i extrem fattigdom är det fortfarande osäkert. En allvarlig sjukdom i familjen kan tvinga dem att sälja hela sin egendom och familjen faller tillbaka i extrem fattigdom.

Det finns cirka 3 miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 3 – ca 16 euro per dag

Familjens föräldrar har arbetat hårt och lyckats spara lite pengar. Det finns elektricitet i huset och barnen kan göra sina skolarbeten i lampljus. Familjen kan ha råd att köpa en frys som gör det möjligt att lagra mat.

Familjen överväger att köpa en motorcykel, vilket skulle möjliggöra för fadern att ta sig till arbetet på en fabrik där han får en rimlig lön.

En allvarlig sjukdom i familjen kan ta alla besparingar, men familjen har råd och faller inte tillbaka till en lägre nivå.

Några av familjens barn går framåt i sina studier. Om de utbildar sig och tar examen från skolan kan de få ett jobb som ger bättre lön än vad deras far någonsin har fått.

Ibland kan familjen åka till en närliggande strand och tillbringa en eftermiddag där bara för nöjes skull.

Det finns cirka 2 miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 4 – över 32 euro per dag

Familjen bor i ett fungerande, lagom varmt hus med elektricitet och varmt och kallt vatten. Köket är utrustat med alla nödvändiga apparater.

Familjens föräldrar har studerat minst 12 år. Även barnen kan göra framsteg i sina studier enligt sina egna önskemål och förmågor.

Familjen åker ibland med sin egen bil till en restaurang för att äta och väljer ibland en resmål för semestern där de flyger med ett flygplan.

Det är kanske onödigt att beskriva nivå 4 ytterligare, eftersom om du läser den här texten är du troligen på nivå 4. Du vet hur ditt liv ser ut. Eftersom välbefinnande är självklart för dig kan det vara svårt för dig att förstå hur livet är på nivåerna 1-3.

För närvarande lever cirka en miljard människor på nivå 4.

FN:s mål “Ingen fattigdom” tar också hänsyn till att de fattigaste människorna ofta är de mest sårbara för extremväderhändelser som översvämningar och stormar. Det är därför viktigt att förbättra de fattigaste ländernas invånares förmåga att klara olika katastrofer.

——

Å andra sidan är fattigdom alltid också relativt. Även om en finländare i Finland inte lätt hamnar i en situation där det finns risk att svälta, finns det ändå fattiga människor i Finland. De är inte lika fattiga som extremt fattiga människor i utvecklingsländer, men de är fattigare än de flesta finländare. Fattigdomen i en välfärdsstat visas av att det bildas köer där det delas ut exempelvis gratis mat eller att det finns många familjer som gärna tar emot välgörenhetsorganisationernas erbjudna gratis julklappar till barnen inför julen. När man talar om fattigdom är det viktigt att komma ihåg att människor som lider av fattigdom finns både långt borta och nära.

UPPGIFT 1 - TESTA DINA KUNSKAPER

Är följande påståenden sanna eller falska? Du tjänar globuust för rätt svar!

TEHTÄVÄ 2 - MIKSI TOISET MAAT OVAT KÖYHIÄ JA TOISET RIKKAITA - VIDEOTEHTÄVÄ

Katso video: “Miksi toiset ovat rikkaita ja toiset köyhiä?” Klikkaa lopuksi “palauta tehtävä -painiketta” ja oikeista vastauksista ansaitsemasi globuustit kirjataan tilillesi

TEHTÄVÄT 3 - PIENET TEOT - SUURI VAIKUTUS

Kuten edellä totesimme, rikkaan maan asukkaalle parin euron menetys päivässä ei merkittävästi vaikuta elintasoon. Köyhän maan asukkaalle tämä pari euroa voi ratkaisevasti auttaa pääsemään äärimmäisestä köyhyydestä parempaan elintasoon. Tutustu linkkiä painamalla suomalaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen toteuttaman Nenäpäivän lahjoituskohteisiin ja Suomen Lähetysseuran Ympäristöpankkiin. Huomaat, että muutaman kymmenen euron panostuksella voi parantaa merkittävästi köyhimpien ihmisten elämää. Tee alla olevan painikkeen takaa löytyv laatikkotehtävä ja ansaitse globuusteja.

(tehtävä aukeaa
uudelle sivulle)

TEHTÄVÄT 4 - AGENTTIMATEMATIIKKAA

Laske, millä päivittäisellä rahasummalla voit merittävästi parantaa köyhemmässä maassa elävien lasten elämää.

ONNEA - AGENTTITEHTÄVÄ
Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun “Ei köyhyyttä” -osion ja samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi. Voit käydä tarkistamassa tilanteesi globoxista ja käydä asioimassa Globalmarketissa.

Jos aikataulusi antaa myöten, tee vielä seuraava agenttitehtävä, jossa voit laittaa oppimasi asiat käytäntöön. Tehtävän voit tehdä myös yhdessä muiden globaaliagenttikoululaisten kanssa ideoiden.

AGENTTITEHTÄVÄ – KÖYHYYS LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ

Kirjoita teksti vastaamalla alla oleviin kysymyksiin.

  1. Mieti, kuinka köyhyys näkyy eriarvoistavana tekijänä koulussa, vapaa-ajallasi tai laajemmin elinympäristössäsi? Tee lista asioista. (Älä mainitse ketään nimeltä, vaan puhu asioista yleisesti.)
  2. Keksi kolme asiaa, mitä voitaisiin tehdä ongelman ratkaisemiseksi?
  3. Pohdi, mikä taho (päättäjä, järjestö, ammattilainen) voisi tehdä jotain ongelman ratkaisemiseksi.
  4. Mitä sinä voisit tehdä?
  • Voisitko vaikuttaa päätöksentekijöihin?
  • Voisitko ehkä itse tehdä jotain pienillä eleillä tai järjestämällä yhteistyötä, joka vähentäisi ongelmaa?
  • Miten saisit köyhyydestä kärsivän ihmisen tilannetta parannettua?

Kun olet tehnyt tehtävän, näytä se opettajallesi. Voitte lukea tekstin myös luokkatovereille.


När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.
Scroll to Top
Skip to content