Globaaliagenter

Ingen fattigdom
Ingen fattigdom
Saippuaryhmä Mtandangon kylässä on ylpeä tuotteestaan: Palasaippuassa on paikallista suolaista vettä, joten se pesee hyvin.

Paikallisia naisia on opetettu valmistamaan saippuaa myyntiin Mtandangon kylässä. Tämä mahdollistaa naisille  toimeentulon.  Palasaippuassa on paikallista suolaista vettä, joten se pesee hyvin.  Kuva: Virve Rissanen

Tänk dig att du skulle få några euro om dagen och med dem måste du köpa all mat du äter, kläder och hushållsartiklar, betala boendekostnaderna som hyra, uppvärmning, el, vatten, telefoner, internet, och du måste även gå i skolan. Det skulle nog inte fungera.

Livet skulle säkert vara väldigt tufft när all tid och energi går åt för att överleva. För tjugo år sedan levde nästan tre av tio (29%) människor på jorden i absolut fattigdom. Lyckligtvis har människors liv på vår planet förbättrats mycket i detta avseende under de senaste tjugo åren. Numera lever ungefär en av tio (9%) av jordens invånare i absolut fattigdom.

Även om fattigdomen har minskat, måste globala aktörer fortfarande kämpa mot fattigdom. Än idag tvingas miljontals människor oroa sig för var de ska få sin dagliga mat för sig själva och sina familjer. Vi kan påverka möjligheterna för människor i fattiga länder att förbättra sina livsvillkor.

För globala aktörer är det viktigt att veta varför fattigdom uppstår och hur den kan övervinnas. I de följande uppgifterna kommer vi att fundera över vad som kan göras för att hjälpa dem som lever i absolut fattigdom.

 

1. Rosling, Hans 2018. Faktojen maailma. s. 65

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS OM FÖRDELNINGEN AV EKONOMISK FÖRMÅGA MELLAN MÄNNISKORNA PÅ JORDEN

Fuad ja Mubarak äitinsä kanssa kotinsa edessä

Finska Missionssällskapets fadderbarnsarbete: gudbarnen Fuad och Mubarak med sin mamma framför sitt hem. Med på bilden är också ett par av grannens barn. (Foto, Finska Missionssällskapets bildarkiv)

Enligt Världsbankens klassificering lever en person som tjänar mindre än 2,20 euro per dag i extrem fattigdom (källa, 2022). Det finns cirka 656 miljoner sådana människor i vår värld (källa, 2022). Det innebär att om din klass representerade hela världens befolkning och om det fanns 25 elever i din klass, skulle två av dem leva i extrem fattigdom.

Vad betyder det i praktiken att leva i extrem fattigdom och hur lever andra människor på vår planet? Följande beskrivningar (som naturligtvis bara är fiktiva exempel) kan hjälpa dig att förstå livet för människor som lever på olika inkomstnivåer. Det är viktigt att förstå att världen inte delas in i två grupper, rika och fattiga, utan de flesta människor på jorden lever någonstans mellan ytterligheterna. (Källa: Beskrivningarna av olika nivåer är anpassade från Hans Roslings bok Factfulness (2018) s. 45-48).

Nivå 1 – extrem fattigdom – ca 2 euro per dag

En person som lever i extrem fattigdom äter dagligen samma enkla mat och ibland finns det inte ens det tillgängligt.

Bostaden, om det finns någon, är en enkel stuga eller hydda med jordgolv. Familjens barn bär vatten i en plasthink från långt borta. Resten av tiden ägnas åt att samla ved.

Om ett barn blir sjukt finns det inte råd med medicin. I extremt fattiga förhållanden dör många barn.

Det finns några miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 2 – ca 4 euro per dag

Det är möjligt att ta sig ur extrem fattigdom genom att tjäna ett par extra euro per dag. Då finns det råd att köpa lite mat som man inte har odlat själv. Familjen kanske till och med kan köpa höns och därmed få näringsrikare mat.

Barnen behöver inte längre hämta vatten långt borta, utan de kan klara av vattenhämtningen på en halvtimme. Det är också lättare eftersom barnen har fått köpa enkla sandaler.

I stället för att laga mat över en öppen eld använder man en gasbrännare. Barnen kan gå i skolan eftersom de inte längre behöver samla ved hela tiden.

Golvet i bostaden kan täckas och familjen kan till och med ha råd att köpa madrasser. Det finns elektricitet i huset, men det är ofta strömavbrott.

Även om livet är lite lättare än för en person som lever i extrem fattigdom är det fortfarande osäkert. En allvarlig sjukdom i familjen kan tvinga dem att sälja hela sin egendom och familjen faller tillbaka i extrem fattigdom.

Det finns cirka 3 miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 3 – ca 16 euro per dag

Familjens föräldrar har arbetat hårt och lyckats spara lite pengar. Det finns elektricitet i huset och barnen kan göra sina skolarbeten i lampljus. Familjen kan ha råd att köpa en frys som gör det möjligt att lagra mat.

Familjen överväger att köpa en motorcykel, vilket skulle möjliggöra för fadern att ta sig till arbetet på en fabrik där han får en rimlig lön.

En allvarlig sjukdom i familjen kan ta alla besparingar, men familjen har råd och faller inte tillbaka till en lägre nivå.

Några av familjens barn går framåt i sina studier. Om de utbildar sig och tar examen från skolan kan de få ett jobb som ger bättre lön än vad deras far någonsin har fått.

Ibland kan familjen åka till en närliggande strand och tillbringa en eftermiddag där bara för nöjes skull.

Det finns cirka 2 miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 4 – över 32 euro per dag

Familjen bor i ett fungerande, lagom varmt hus med elektricitet och varmt och kallt vatten. Köket är utrustat med alla nödvändiga apparater.

Familjens föräldrar har studerat minst 12 år. Även barnen kan göra framsteg i sina studier enligt sina egna önskemål och förmågor.

Familjen åker ibland med sin egen bil till en restaurang för att äta och väljer ibland en resmål för semestern där de flyger med ett flygplan.

Det är kanske onödigt att beskriva nivå 4 ytterligare, eftersom om du läser den här texten är du troligen på nivå 4. Du vet hur ditt liv ser ut. Eftersom välbefinnande är självklart för dig kan det vara svårt för dig att förstå hur livet är på nivåerna 1-3.

För närvarande lever cirka en miljard människor på nivå 4.

FN:s mål “Ingen fattigdom” tar också hänsyn till att de fattigaste människorna ofta är de mest sårbara för extremväderhändelser som översvämningar och stormar. Det är därför viktigt att förbättra de fattigaste ländernas invånares förmåga att klara olika katastrofer.

——

Å andra sidan är fattigdom alltid också relativt. Även om en finländare i Finland inte lätt hamnar i en situation där det finns risk att svälta, finns det ändå fattiga människor i Finland. De är inte lika fattiga som extremt fattiga människor i utvecklingsländer, men de är fattigare än de flesta finländare. Fattigdomen i en välfärdsstat visas av att det bildas köer där det delas ut exempelvis gratis mat eller att det finns många familjer som gärna tar emot välgörenhetsorganisationernas erbjudna gratis julklappar till barnen inför julen. När man talar om fattigdom är det viktigt att komma ihåg att människor som lider av fattigdom finns både långt borta och nära.

UPPGIFT 1 - TESTA DINA KUNSKAPER

Är följande påståenden sanna eller falska? Du tjänar globuust för rätt svar!

UPPGIFT 2 - VARFÖR ÄR VISSA LÄNDER FATTIGA OCH VISSA RIKA – VIDEOUPPGIFT

Se på videon ”Varför är vissa rika och vissa fattiga?” När du är klar,  tryck på skicka svaren- knappen och de globuster som du har tjänat genom rätta svar sätts in på ditt konto.

UPPGIFT 3 SMÅ HANDLINGAR – STOR PÅVERKAN
Som det nämndes tidigare, påverkar förlusten av ett par euro per dag inte levnadsstandarden nämnvärt för en person bosatt i ett rikt land. För en invånare i ett fattigt land kan dessa euron på ett avgörande sätt hjälpa till att komma från extrem fattigdom till en bättre levnadsstandard. Klicka på länken för att bekanta dig med donationsmålen för Näsdagen, som anordnas av finska välgörenhetsorganisationer och Finska Missionssällskapets miljöbank. Du kommer att märka att en investering av några tiotals euro avsevärt kan förbättra livet för de fattigaste människorna. Gör uppgiften som du hittar bakom knappen här nere och tjäna globuster.
(uppgiften öppnas på en ny sida)
GRATTIS - AGENTUPPDRAG

Fint! Du har klarat av globalagentskolans del ”Ingen fattigdom! Samtidigt har du ökat ditt globustkonto. Du kan gå in och kontrollera situationen i din Globox och gå och handla i Globalmarket.

Om ditt schema tillåter, gör också nästa agentuppdrag, där du kan omsätta det du har lärt dig i praktiken. Du kan också göra uppgiften tillsammans med andra globalagentskolelever och fundera på frågorna tillsammans.

AGENTUPPDRAG – FATTIGDOM I NÄRMILJÖN

Skriv en text genom att svara på frågorna nedan.

  1. Fundera på hur fattigdom syns som en diskriminerande faktor i skolan, på din fritid eller mer allmänt i din livsmiljö? Gör en lista över saker. (Nämn ingen vid namn, utan prata om saker i allmänhet.)
  2. Kom på tre saker som kan göras för att lösa problemet?
  3. Fundera över vem (beslutsfattare, organisation, professionell) som skulle kunna göra något för att lösa problemet.
  4. Vad kan du göra?
  • Kan du påverka beslutsfattarna?
  • Kan du kanske göra något själv med små gester eller genom att organisera samarbete som minskar problemet?
  • Hur skulle du förbättra situationen för en person som lider av fattigdom?
  • När du är klar med uppgiften, visa den för din lärare. Du kan också läsa texten för dina klasskamrater.

 

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.
Scroll to Top
Skip to content