Globaaliagentit

Jokainen meistä tarvitsee ruokaa, vaatteita ja lämpimän paikan asua. Jokainen ihminen kuluttaa eläessään jonkin verran maapallon luonnonvaroja. Vaikka maapallo on yhteinen, toiset ihmiset kuitenkin kuluttavat maapallon resursseja paljon enemmän kuin toiset. Esimerkiksi, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvittaisiin 3,8 maapalloa kulutuksen kattamiseen (lähde).

Erityisesti Suomen kaltaisissa rikkaissa maissa asuvien tulisi oppia kuluttamaan reilulla tavalla. Voimme vaatteita ja tavaroista ostaessamme tehdä hyviä kulutusvalintoja, jotka säästävät luonnonvaroja, eivät edistä jonkun ihmisryhmän riistämistä ja edesauttavat maapallon resurssien jakautumista reilummin eri puolella asuvien ihmisten kesken. Tällaista vastuullista kuluttamista kutsumme kestäväksi kuluttamiseksi.

Seuraavissa tehtävissä harjoittelemme kestävää kuluttamista. Erityisesti keskitymme vaateostoksiin. Näistä tiedoista on hyötyä, kun asioita Globalmarketissa tai vaikka vain ihan tavallisessa vaatekaupassa.

Animaatio hahmo lukee oheisen teksti.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

Kun arvioit, onko joku tuote tehty ympäristöystävällisesti eli ekologisesti ja reilusti eli eettisesti, kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

 1. Tiedetäänkö varmasti, missä ja miten tuote on tehty?
 2. Tiedetäänkö onko tuotteen valmistaneita työtekijöitä kodeltu reilusti?
 3. Onko tuote tehty, pakattu ja toimitettu kauppaan ympäristöä kohtuuttomasti rasittamatta.
 4. Onko tuote kestävä ja pitkäikäinen ja kun tuote tulee lopulta tiensä päähän, syntyykö siitä jätettä, joka jää rasittamaan ympäristöä.

Kuinka voit tietää kaikki edellä mainitut asiat kaupan hengarissa roikkuvasta vaatekappaleesta? Aina se ei totisesti ole helppoa ja vaatteen tarinan selvittäminen edellyttääkin erityisiä agenttitaitoja. Onneksi on olemassa joitakin apukeinoja tuotteen ekologisuuden ja eettisyyden selvittämiseksi. Seuraavissa tehtävissä perehdymme näihin apukeinoihin tarkemmin.

 

Monet vaattestamme ovat kokonaan tai osittain puuvillaa (cotton englanniksi). Puuvillaa ei tuoteta Suomen lähialueilla ja useinmiten myös koko tuotanto tapahtuu Aasian maissa, joissa ei välttämättä valvota vaatteen valmistuksen vaikutuksia luonnole ja niitä tekeville ihmisille. Vastuullinen kuluttaja pyrkii tukemaan sellaista vaatetuotantoa, joka ei rasita luontoa edistää ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa. Seuraava tehtävä opettaa sinut ostaaan ekologisesti ja eetisesti tuoteun T-paida.

   

Erilaiset luotettavien toimijoiden ylläpitämät merkit takaavat tuotteen ekologisuuden ja eettisyyden. Opettele kestävän kuluttamisen merkkejä muistipelin avulla.  

Täytä alla oleva ristikko työntekijöide oikeusiin liittyen. Jos menee liian vaikeaksi, vastukset löytyvät ristikon alla olevasta aiheesen liittyvästä tekstistä.
 

Kansainväliset suuryritykset ovat siirtäneet mm vaatetuotantoa köyhempiin maihin, koska siellä ei työntekijöille tarvitse maksaa korkeaa palkkaa. Yritykset säästävät myös muissa kuluissa, koska paikalliset lait eivät aina edellytä, että työntekijöiden työturvallisuudesta, terveydenhuollosta ja muista oikeuksista pidetään huolta.

 
Tärkeitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon, jotta köyhään maahan perustetun tehtaan työntekijöiden oikeudet toteutuvat, ovat
 1. Työpaikan turvallisuus: Työntekijöiden tulee saada työskennellä turvallisessa ympäristössä ilman fyysistä tai henkistä vaaraa.
 2. Palkka: Työntekijöiden tulee saada kohtuullinen palkka, joka vastaa paikallista lainsäädäntöä ja takaa kohtuullisen toimentulon.
 3. Työaika: Työntekijän työpäivän pituus tulee olla kohtuullinen, jotta hänelle jää myös vapaa-aikaa. Työnantajan pitää taata myös vapaapäiviä ja mahdollisuus lomaan.
 4. Oikeus perustaa ammattiyhdistys: Työntekijöillä tulee olla oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja osallistua yhdistystoimintaan, jotta työntekijät voivat yhdessä vaikuttaa työolojensa parantamiseen.
 5. Oikeus saada terveydenhuoltoa: Työntekijöillä tulee olla pääsy terveydenhuoltoon ja sairausvakuutukseen. Työssä vammautuneista työntekijöistä tulee pitää huolta.
 6. Ikärajoitukset: Lasten tulee leikkiä ja päästää kouluun. Heitä ei saa käyttää halpatyövoimana. Myös vanhuksille tulee taata kohtuullinen eläke ja mahdollisuus lepoon.
 7. Sukupuolten välinen tasa-arvo: naisilla ja miehillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada työpaikkoja ja päästä nousemaan urallaan.
 8. Ihmisryhmien välinen tasa-arvo: kaikilla ihmisillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada työpaikkoja ja päästä nousemaan urallaan, riippumatta heidän etnisestä taustastaan
 9. Ympäristö: Tehdas tulee noudattaa ympäristönormeja eikä vahingoita ympäristöä, jossa tehtaan työntekijät elävät.
 10. Sopimukset: Tehtaan tulee noudattaa kaikkia kansainvälisiä ja paikallisia sopimuksia, joita se on tehnyt työntekijöiden oikeuksista.

Miten voit tietää, että kaupasta ostamasi vaatteen tai tavaran tekijöitä on kohdeltu reilusti eli eettisesti? Se onkin vaikeaa. Onneksi on olemassa järjestöjä, jotka myöntävät reilun kaupan todistuksia eli sertifikaatteja. Reilun kaupan (Fair trade) sertifikaatin saaneen tuotteen tehneitä työntekijöitä on kohdeltu reilusti.

 

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun ”Kestävää kulutusta" -kurssin. Samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi ja voit taas asioida Globalmarketissa. 

 

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 
 

AGENTTITEHTÄVÄ - KESTÄVÄÄ KULUTUSTA KOULUSSA: RAKENTAKAA KIERRÄTYSPISTE

 

Tehkää luokkaan tai koulun käytävälle Globaaliagenttien vaatteiden kierrätyspiste. Tätä varten tarvitsette vaaterekin, joka voi olla esim. Käytävälle seinön viereen pingotettu naru, johon voi ripustaa hengareita. Vaaterekin voi myös askarrella puukäsityöluokassa opettajan johdolla.

 

Jokainen voi tuoda vaaterekille pieneksi jääneitä tai käyttämättömiä ehjiä vaatteita, joista voisi olla vielä iloa jollekin toiselle oppilaalle. Peskää vaatteet, ennenkuin tuotte ne rekille.Vaaterrekiltä voi kuka tahansa oppilas ottaa itselleen sopivan vaatteen. 

 

Jos jotkut vaatteet jäävät rekille, mutta uskotte niiden olevan käyttökelpoisia jossain päin maailmaa, pakatkaa ne hyvin ja viekää UFF:n kierrätyspisteeseen.

 

Toki kierrättää voi muutakin kuin vaatteita. Kierrätykseen voi tuoda pelejä, urheiluvälineitä, leluja jne.

 

Voitte pitää luokassa muotinäytöksen, jossa esittelette uusia hienoja kierrätysvaatteitanne!