kari.vitikainen

Ristikko työoloista

Täytä alla oleva ristikko työntekijöiden oikeuksiin liittyen. Jos tarvitset apua, vastukset löytyvät ristikon alla olevasta aiheesen liittyvästä tekstistä.

Kansainväliset suuryritykset ovat siirtäneet mm vaatetuotantoa köyhempiin maihin, koska siellä ei työntekijöille tarvitse maksaa korkeaa palkkaa. Yritykset säästävät myös muissa kuluissa, koska paikalliset lait eivät aina edellytä, että työntekijöiden työturvallisuudesta, terveydenhuollosta ja muista oikeuksista pidetään huolta.

 
Tärkeitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon, jotta köyhään maahan perustetun tehtaan työntekijöiden oikeudet toteutuvat, ovat
  1. Työpaikan turvallisuus: Työntekijöiden tulee saada työskennellä turvallisessa ympäristössä ilman fyysistä tai henkistä vaaraa.
  2. Palkka: Työntekijöiden tulee saada kohtuullinen palkka, joka vastaa paikallista lainsäädäntöä ja takaa kohtuullisen toimentulon.
  3. Työaika: Työntekijän työpäivän pituus tulee olla kohtuullinen, jotta hänelle jää myös vapaa-aikaa. Työnantajan pitää taata myös vapaapäiviä ja mahdollisuus lomaan.
  4. Oikeus perustaa ammattiyhdistys: Työntekijöillä tulee olla oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja osallistua yhdistystoimintaan, jotta työntekijät voivat yhdessä vaikuttaa työolojensa parantamiseen.
  5. Oikeus saada terveydenhuoltoa: Työntekijöillä tulee olla pääsy terveydenhuoltoon ja sairausvakuutukseen. Työssä vammautuneista työntekijöistä tulee pitää huolta.
  6. Ikärajoitukset: Lasten tulee leikkiä ja päästää kouluun. Heitä ei saa käyttää halpatyövoimana. Myös vanhuksille tulee taata kohtuullinen eläke ja mahdollisuus lepoon.
  7. Sukupuolten välinen tasa-arvo: naisilla ja miehillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada työpaikkoja ja päästä nousemaan urallaan.
  8. Ihmisryhmien välinen tasa-arvo: kaikilla ihmisillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada työpaikkoja ja päästä nousemaan urallaan, riippumatta heidän etnisestä taustastaan
  9. Ympäristö: Tehdas tulee noudattaa ympäristönormeja eikä vahingoita ympäristöä, jossa tehtaan työntekijät elävät.
  10. Sopimukset: Tehtaan tulee noudattaa kaikkia kansainvälisiä ja paikallisia sopimuksia, joita se on tehnyt työntekijöiden oikeuksista.
Miten voit tietää, että kaupasta ostamasi vaatteen tai tavaran tekijöitä on kohdeltu reilusti eli eettisesti? Se onkin vaikeaa. Onneksi on olemassa järjestöjä, jotka myöntävät reilun kaupan todistuksia eli sertifikaatteja. Reilun kaupan (Fair trade) sertifikaatin saaneen tuotteen tehneitä työntekijöitä on kohdeltu reilusti.

Ristikko työoloista Read More »

Agentit ja talous

Agentit ja talous

Agentit ja talous -osiossa perehdytään kestävään ja tasa-arvoiseen elämäntapaan myös taloudellisesti ja pohditaan, millaista on tulevaisuuden työ.

Agentit ja talous Read More »

Agentit yhteistyössä

Agentit yhteistyössä

Jos haluat saada aikaan suuria pysyviä muutoksia, tarvitset yhteistyötä  muiden ihmisten kanssa. Tämän vuoksi “Yhteistyö ja kumppanuus” on erittäin tärkeä osio YK:n 2030-tavotteissa. Agentit yhteistyössä -osion tehtävissä opit ymmärtämään, mistä kehitysyhteistyössä on kyse.

yhteistyö

Agentit yhteistyössä Read More »

Johdanto 2030-tavoitteisiin

2030-tavoitteiden periaate - ketään ei jätetä

 

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Tavoitteiden taustalla on ajatus siitä, että olemme kaikki samassa veneessä.  

Ketään ei jätetä -periaate on ohjenuora, jota seuraamalla voidaan varmistaa, että tavoittelemamme kehitys on toivottavaa kaikkien osallisten näkökulmasta eikä ketään syrjitä. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, vammoista tai muista syrjinnälle altistavista seikoista.  

Ketään ei jätetä -periaatteessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että annamme kaikille ihmisille mahdollisuuden tulla kuulluksi, vaikuttaa omaan elämäänsä ja elää arvostettuna yhteisön jäsenenä.  (YK-liitto)

Johdanto 2030-tavoitteisiin Read More »

Scroll to Top
Skip to content