Globaaliagentit

2030-tavoitteiden periaate - ketään ei jätetä

 

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Tavoitteiden taustalla on ajatus siitä, että olemme kaikki samassa veneessä.  

Ketään ei jätetä -periaate on ohjenuora, jota seuraamalla voidaan varmistaa, että tavoittelemamme kehitys on toivottavaa kaikkien osallisten näkökulmasta eikä ketään syrjitä. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, vammoista tai muista syrjinnälle altistavista seikoista.  

Ketään ei jätetä -periaatteessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että annamme kaikille ihmisille mahdollisuuden tulla kuulluksi, vaikuttaa omaan elämäänsä ja elää arvostettuna yhteisön jäsenenä.  (YK-liitto)

Scroll to Top
Skip to content