Uncategorized

Puhdas vesi ja sanitaatio

6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Ajattele, minkälaista elämäsi olisi ilman puhdasta vettä. Tällä hetkellä maailmassa on 663 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole kunnollista juomaveden lähdettä. Riittävät käymälätilat puuttuvat 2,4 miljardilta ihmiseltä. Tässä tavoitteessa varmistetaan, että kaikki saavat puhdasta ja edullista juomavettä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi taataan kaikille riittävä sanitaatio ja hygienian taso. Lisäksi tällä tavoitteella halutaan parantaa veden laatua vähentämällä veden saastumista. LÄHDE: https://www.ykliitto.fi/puhdas-vesi-ja-sanitaatio

Huono sanitaatio, eli viemäröinti ja kunnollisen vessan puute altistaa sairauksille ja myös ylläpitää köyhyyttä. (Lähde: https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/ <- raportti tuolta linkin takaa)

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada puhdasta vettä. Vettä käytetään enenevissä määrin ja siksi on tärkeää miettiä, mitä voimme tehdä taataksemme veden riittämisen kaikille. Puhtaan veden ja kunnollisen sanitaation puuttuessa ihmiset sairastuvat. Tärkeää on pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin, mutta myös omilla valinnoilla voi yrittää vaikuttaa. (Lähde: https://www.duodecimlehti.fi/duo94654)

Kun klikkaat kuvan päältä, puhe pysähtyy tai alkaa.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja agenttitilillesi. Tsemppiä!

LUE TAUSTATIETOA

Mistä puhdas vesi ylipäätään tulee?


Puhdasta vettä on ollut maapallolla jo miljardeja vuosia. Vesi ei katoa, eikä sitä myöskään synny lisää. Vesi kuitenkin vaihtaa olomuotoaan kiinteäksi (jää), nesteeksi (vesi) tai kaasuksi (vesihöyry). Sadevesi puhdistuu suodattuessaan maapallon maakerrosten läpi pohjavedeksi. https://www.vesi.fi/vesitieto/veden-kiertokulku/

 

Vesi on yksi yleisimmistä aineista maan pinnalla, mutta suurin osa siitä on kuitenkin suolaista (97%). Maailmalla makean veden vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Kaikille ei ole siis vettä yhtä paljon. Aasia on maailman kuivin maaosa, eli aasialaisella ihmisellä on kymmenesosa vedestä verrattuna eteläamerikkalaiseen. Viimeisen sadan vuoden aikana ihmiskunnanmmakean veden tarve on kuusinkertaistunut. 70 % makean veden vesivaroista käytetään maanviljelyyn ja ruoan sekä kuitujen kasvattamiseen ja tuottamiseen. Tämänhetkinen tilanne on ekologisesti kestämätön. Kehittyneet maat käyttävät keskimäärin kymmenen kertaa enemmän vettä/asukas, kuin kehittyvät maat. Talouskasvun myötä vesi on muuttunut tuotteeksi ja hyödykkeeksi, jota myydään sekä ostetaan kuten muitakin raaka-aineita. Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/vesi-vanhin-resursseista/

 

Etelä-Afrikassa Kapkaupunki kärsii kuivuudesta. Syynä ei ole ainoastaan ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus, vaan myös poliittiset kiistat. Vuonna 2018 vesi loppui kokonaan Kapkaupungissa. Veden käyttöä säännösteltiin tarkasti ja vettä jaettiin ihmisille niukasti. Kehittämällä vesiturvaa voitaisiin pitää huoli, ettei sama enää toistu. Lähde:  https://www.maailma.net/nakokulmat/etela-afrikka-oli-vesiturvan-edellakavijamaa-mutta-nyt-se-karsii-sitkeasta-vesipulasta

 

Veden loppuminen ei siis ole ainoastaan vuosien päästä käsillä oleva tilanne, vaan myös tätä päivää. Suomeen tuodaan esimerkiksi juuri Kapkaupungissa vettä tarvitsevia tuotteita, kuten viiniä tai avokadoja. Suomalainen käyttää päivässä piilovesi mukaan lukien noin 3 874 litraa vettä (sisältää ruoan, vaatteiden ja kulutustuotantoon käytetyn veden). Piilovedellä tarkoitetaan siis vettä, joka käytetään tuotteen valmistamiseen Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/piilovesi-ja-vesijalanjalki/

 

Käyttämistämme tuotteista puolet tuodaan ulkomailta, paikoista, jotka kärsivät vesipulasta. Suomalainen pystyy omilla valinnoillaan kaupassa yrittää pienentää globaalia vesipulaa; esimerkiksi vähentämällä lihasyöntiä.
Vettä voi säästää kotonakin: pesemällä täysiä koneellisia pyykkiä tai astioita, sulkemalla suihkun saippuoinnin ja hiustenpesun ajaksi, sulkemalla vesihanan hampaiden harjaamisen ajaksi, käyttämällä kasvimaan ja nurmikon kasteluun sadevettä sekä korjauttamalla vuotavat hanat ja vialliset vessanpöntön huuhtelusäiliön heti vian ilmetessä.
Lähde:  https://yle.fi/uutiset/3-10126873

HARJOITTELE

NÄITÄ PITÄÄ VIELÄ KEHITTÄÄ:

TEHTÄVÄ – testaa itse!
Tässä tehtävässä tutkitaan puhtaan juomaveden muodostumista maapallolla. Tehtävään tarvitset: hiekkaa, maitopurkin, lasipurkin ja kuravettä.

1. Puhdista n. litra hiekkaa huuhtelemalla sitä vedessä useita kertoja.
2. Leikkaa maitopurkin yläosa pois ja pistele pohjaan pieniä reikiä.
3. Nosta pesty hiekka maitopurkkiin ja aseta maitopurkki lasipurkin päälle.
4. Hae toisessa astiassa kuravettä tai valmista itse sellaista sekottamalla multaa veteen.
5. Kaada pieni määrä kuravettä maitopurkkiin.

Minkälaista vettä lasipurkkiin tihkuu? Miltä se näyttää sameaan veteen verrattuna?

 

 

TESTAA OSAAMINEN: Ristikkotehtävä
VIHJE + ETSITTÄVÄ SANA

Veden kiinteä olomuoto: JÄÄ
Sanitaatio, eli: VIEMÄRÖINTI
Yleisin aine maan pinnalla: VESI
Maailman kuivin maanosa: AASIA
Veden olomuodoista kaasu on nimeltään: VESIHÖYRY
Huono viemäröinti ja kunnollisen vessan puute ylläpitää: KÖYHYYTTÄ
Kuivuuden syy poliittisten kiistojen lisäksi: ILMASTONMUUTOS
Suomeen tuodaan tuotteita ulkomailta, jotka kärsivät… mistä? VESIPULASTA
Vesi, jota käytetään tuotteiden valmistamiseen on nimeltään: PIILOVESI
Vesipulaa voi yrittää vähentää syömällä vähemmän: LIHAA

HARJOITTELE

HARJOITTELE

HARJOITTELE

ONNEKSI OLKOON JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun “?” -kurssin ja samalla olet karttanut agnttimani-tiliäsi.

Agenttitehtävät ovat lisätehtäviä, joita tehdään, jos siihen löytyy aikaa ohjelman puitteissa. 

Kun olet suorittanut tavoitteen tehtävät, voit jatkaa opiskelua muilla Agentit luonnossa -osion tehtävillä.

Agentit luonnossa

4. Hyvä koulutus

4. Hyvä koulutus

Hyvä koulutus
Hyvä koulutus

Maailmassa on lapsia, jotka eivät pääse kouluun ja opiskelemaan. Tavoitteena on, että kaikki saisivat mahdollisuuden ilmaiseen peruskouluun. Kaikilla pitäisi olla myös mahdollisuus esiopetukseen sekä ammatilliseen koulutukseen.

Miltä tuntuisi, jos olisit käynyt vuosia koulua, mutta et olisi oppinut lukemaan tai laskemaan. Tällainen on tilanne puolella maailman lapsista. Ehkä mietit, että miten se on mahdollista? Miten voi käydä koulua oppimatta näitä perustaitoja?

Monissa maissa lapset joutuvat kouluun, jossa ei puhuta heidän äidinkieltään. Ajattele kuinka vaikeaa olisi opetella lukemaan kielellä, jota ei oikein ymmärrä.

Lisäksi opettaja on saattanut käydä vain hyvin lyhyen koulutuksen ja ei siksi osaa opettaa tai luokassa saattaa olla jopa viisikymmentä oppilasta. Internetistä ja tietokoneista ei ole tietoakaan. Silti moni lapsi on ikionnellinen, että pääsee kouluun. Vielä upeampaa on, jos käytössä on kynä, vihko ja jopa oppikirja. Tavoitteena onkin vuoteen 2030 mennessä lisätä pätevien opettajien määrää kehittyvissä maissa.

Lisätäksemme hyvinvointia kaikissa maissa meidän on huolehdittava, että kaikki maailman lapset saavat hyvän koulutuksen. Seuraavissa tehtävissä tutustumme siihen, kuinka koulutuksella parannetaan ihmisten elämää eri puolilla maailmaa.

 
Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla teisteissä keräät globuusteja,
joilla voit tehdä osotoksia Globoxista löytyvästä Globalmarketista.
LUKUMÄÄRIÄ LASTEN KOULUTUKSESTA

Koulutuksen saralla on saavutettu paljon 2000-luvun aikana. Vaikka osallistumisaste peruskoulutukseen kehittyvissä maissa on noussut 91:een prosenttiin, lukutaitoisten määrä on kasvanut paljon ja myös yhä useampi tyttö pääsee kouluun, silti 57 miljoonaa kouluikäistä lasta ei käy koulua. Se tarkoittaa lähes joka kymmenettä maailman kouluikäisistä lapsista. Maailmassa on edelleen 750 miljoonaa lukutaidotonta nuorta ja aikuista. He ovat helposti hyväksikäytettävissä, koska he eivät ole tietoisia oikeuksistaan eivätkä pysty puolustamaan itseään.

 

Koulutuksen puute on merkittävä ihmisiä eriarvoistava tekijä. Maiden välillä on suuria eroja. Eroja on myös maiden sisällä esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun välillä. Yksikään alue ei nouse köyhyydestä ilman koulutusta.  (Lähde:  https://www.undp.org/fi/finland/kestavan-kehityksen-tavoitteet/quality-education )

 

Kun koronaviruksen takia koulut jouduttiin sulkemaan ja siirtymään etäopetukseen, suomalainen koulu selvisi muutoksesta hyvin. Hyvät internet-yhteydet, perheissä ja kouluissa käytössä olevat laitteet ja osaavat opettajat mahdollistivat koulunkäynnin myös etänä.  Tilanne oli hyvin erilainen monissa muissa maissa. Koronan myötä 1,5 miljardia koululaista ja opiskelijaa eli 90% maailman koululaisista ja opiskelijoista joutui pakotettuna etäopetukseen.  Koska vain puolella maapallon väestöstä on pääsy Internettiin ja vähiten kehittyneissä maissa yhdessä kymmenestä perheestä on Internet ja/tai tietokone, moni koululainen ja opiskelija jäi koronaepidemian takia ilman koulutusta, koska etäopiskelu ei ollut mahdollista. Tutkimusten mukaan kriisit lisäävät lasten huonoa kohtelua. Moni lapsi päätyy lapsityövoimaksi, lapsiavioliittoon tai tulee muuten hyväksikäytetyksi. Monesti kriisin jälkeen osa lapsista ei enää koskaan palaa kouluun. Ilman koulutusta, lapsi ja nuori jää vaille tärkeitä taitoja.

TEHTÄVÄ 1 - TESTAA OSAAMISESI KOULUTUKSESTA

TEHTÄVÄ 2 - KATSO VIDEO KOULUSTA KAMBODZASTA JA VASTAA KYSYMYKSIIN

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Kambodža on yksi maailman köyhimmistä maista. Levoton ja väkivaltainen menneisyys on hidastanut maan kehittymistä. Kambodžan noin 16 miljoonasta asukkaasta lähes puolet on alle 18-vuotiaita. Köyhyyden vuoksi monet lapset lopettavat koulun kesken. Suurin osa Koillis-Kambodžan väestöstä kuuluu erilaisiin vähemmistökansoihin. Vain harvat heistä osaavat kouluissa käytettävää valtakieltä, khmeriä. Seuraavassa video-tehtävässä (3:48) 12-vuotias Samnak kertoo millaista on aloittaa koulu, kun ei osaa koulussa puhuttavaa kieltä. Kaso video,vastaa oikein videon lopussa oleiin kysymyksiin ja ansaitse globuusteja.

TEHTÄVÄT 3 - RATKAISE KHMERIN KIELEN KIELIARVOITUS

Khmeriä puhuu äidinkielenään yli 13 miljoonaa ihmistä pääasiassa Kambodžassa, jossa se on virallinen kieli. Khmeriä kirjoitetaan intialaisperäisillä khmer-aakkosilla. Khmerin lisäksi Kambodžassa on 22 vähemmistökieltä.  

ONNEA - AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun “Hyvä koulutus” -osion ja samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi. Voit käydä tarkistamassa tilanteesi globoxista ja käydä asioimassa Globalmarketissa.

 
Jos sinulla on aikaa, tee vielä alla oleva bonustehtävä.
 
Tee tietoiskujuliste koulun seinälle jommasta kummasta alla olevasta teemasta ja haasta julisteen lukijaa osallitumaan kehittyvien maiden lasten koulutuksen tukemiseen. (Etsi Kampanja Suomn Lähetysseuran tai jonkun muun kehitysyheistyöjärjestön sivuilta.)
 

TEEMA 1

Kaikki maailman lapset eivät pääse kouluun

Syitä:

  • ei ole rahaa koulumaksuihin
  • ei ole opettajia
  • ei ole varaa maksaa palkkaa opettajille,
  • llapsi asuu liian kaukana koulusta
  • mitä muita syitä keksi?

 

TEEMA 2

Lapsityövoiman haitat

Haittoja:

  • lapset eivät voi käydä koulua
  • työt voivat olla raskaita tai vaarallisia,
  • ei ole aikaa leikkiä.

Piirrä tai etsi valmiia kopiovapaista kuvaplveluista (kutn pixabay) aiheeseen sopiva, tunteisiin vetoava kuvitus julisteeseesi.

 

Kun olette teneet juliteens, näytä se opettajallesi ja sopikaa, mille seinälle juliste kiinnitetään.

Kun olet suorittanut tavoitteen tehtävät, voit jatkaa opiskelua muilla Agentit yhteiskunnassa -osion tehtävillä.

Agentit yhteiskunnassa

3. Terveyttä ja hyvinvointia

3. Terveyttä ja hyvinvointia

3. Terveys ja hyvinvointi
3. Terveys ja hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi maailmanlaajuisesti tehdään monia asioita. Yksi tärkeä asia on varmistaa, että kaikilla ihmisillä on pääsy perusterveydenhuoltoon ja lääkkeisiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lääkäreiden ja sairaanhoitajien palkkaamista eri puolille maailmaa, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa.

Toinen tärkeä asia on edistää koulutusta ja tietoisuutta terveyden edistämisestä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koulutusta terveellisestä ruokavaliosta ja liikunnasta, jotta ihmiset tietävät miten he voivat pitää itsestään huolta.

Kolmas tärkeä asia on edistää köyhyyden vähentämistä ja edistää ihmisten elinoloja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi parempaa asumista, parempaa pääsyä koulutukseen ja töihin, ja parempaa pääsyä perus palveluihin kuten veden ja sanitaation.

Neljäs tärkeä asia on edistää ympäristönsuojelua ja parantaa ilmanlaatua, veden laatua, ja maaperän laatua.

On tärkeää, että kaikki ihmiset ympäri maailmaa saavat tarvitsemaansa tukea ja apua terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tekemällä tehtäviä ja onnistumalla testeissä keräät globuusteja,
joilla voit tehdä ostoksia Globoxista löytyvästä Globalmarketista.

LUE

TEHTÄVÄ 1 -

Teksti

TEHTÄVÄ 2 -

Tehtävä

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen ?, ?-tehtävät!
Tehkää luokkaan tai koulun käytävälle Globaaliagenttien vaatteiden kierrätyspiste.

 

Kun olet suorittanut tavoitteen tehtävät, voit jatkaa opiskelua muilla Agentit yhteiskunnassa -osion tehtävillä.

Agentit yhteiskunnassa

Scroll to Top
Skip to content