övningar

Agenter i samhället

Agenter i samhället

Avsnittet Agenter i samhället fokuserar på vad som behövs för att alla människor ska ha lika möjligheter att leva ett gott liv och för att fred ska råda mellan människor.

Agenter i samhället Read More »

Agenter i naturen

Agenter i naturen

Avsnittet Agenter i naturen fokuserar på teman relaterade till naturskydd.

Agenter i naturen Read More »

17. Genomförande och globalt partnerskap

17. Genomförande och globalt partnerskap

17. Genomförande och globalt partnerskap
17. Genomförande och globalt partnerskap

Maapallollamme asuu jopa 8 miljardia ihmistä, jotka asuvat melkein 200 eri maassa ja seitsemässä eri maanosassa. Maailman ihmiset puhuvat jopa 9000 eri kieltä. Eri kieliryhmillä ja eri puolilla maapalloa asuvilla ihmisillä on ainutlaatuiset kulttuurinsa ja elintapansa. Lisäksi jokainen ihminen on omanlaisensa yksilö. Ei ole olemassa kahta aivan samanlaista ihmistä.

Toisaalta meitä ihmisiä myös yhdistää moni asia. Jokainen ihminen kaipaa rakkautta ja hyväksyntää. Hengitämme samaa ilmaa. Jokainen meistä tarvitsee ruokaa elääkseen. Merten ja luonnon saastuminen vaikuttaa lopulta meihin kaikkiin.

Maailmassamme hyvät asiat jakaantuvat epätasaisesti ihmisten välillä. Kun toisilla on ruokaa ja tavaraa yltäkyllin, toiset elävät kadulla ja jopa nääntyvät nälkään. Kun toiset lapset pääsevät hienoihin kouluihin ja koulutuksen myötä heillä on monenlaisia mahdollisuuksia elämässään, toisia lapsia ei opeteta lukemaan ja ilman koulutusta he eivät pysty paljoakaan vaikuttamaan omaan elämäänsä.

Globaaliagentit eivät hyväksy eriarvoisuutta, vaan ajattelevat, että jokainen ihminen on arvokas ja oikeutettu hyvään elämään. Ihmisarvoon liittyy myös se, että muut eivät tule sanelemaan, miten toisen pitäisi elää. Esimerkiksi täällä Suomessa emme voi tietää, mikä on paras tapa toimia Tansaniassa. Voimme kuitenkin tehdä yhteistyötä, jotta kaikki saisivat elää ihmisarvoista elämää ja yhteinen luontomme voisi hyvin. Eri puolilla maailmaa elävien heikommassa asemassa olevien ihmisten elämän parantamiseen tähtäävää yhteistyötä kutsutaan kehitysyhteistyöksi. Seuraavissa tehtävissä opit lisää, mistä kehitysyhteistyössä on kyse.

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

 

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

KATSO VIDEO KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ
Katso ajatuksella video kehitysyhteistyöstä ja valmistaudu vastaamaan siihen liittyviin kysymyksiin.
TEHTÄVÄ 1 - TESTAA OSAAMISESI
ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut globaaliagenttikoulun “Yhteistyö ja kumppanuus” -osion ja ansaitsit kasan globuusteja, joita voit käyttää Globalmarketissa!

AGENTTITEHTÄVÄ – YHTEISTYÖTÄ KOULUSSA

Suunnitelkaa kouluunne hanke, jossa oppilaiden ja henkilökunnan yhteistyöllä saadaan aikaan jonkinlainen hyvä muutos. Muutos voi liittyä koulun ympäristöön tai oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan toimintaan.

Laatikaa suunnitelmastanne kirjallinen esitys, jossa kerrotte, mitkä ovat yhteistyöhankkeen tavoitteet, kuka hanketta johtaa ja miten hanke toteutetaan käytännössä. Toimittakaa esityksenne koulunne oppilaskunnalle tai rehtorille. Pyytäkää opettajalta neuvoja esityksen laatimiseen.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

17. Genomförande och globalt partnerskap Read More »

16. Fredliga och inkluderande samhållet

16. Fredliga och inkluderande samhållet

16. Fredliga och inkluderande samhållet
Lapsia Kolumbiassa, väkivallasta sovintoon, kuvaaja Katja Tynkkynen

Barn i Colombia – från våld till försoning. Foto av Katja Tynkkynen

Fredsarbete främjar fred och minskar våld. Fredsarbete innebär diskussion, förhandling, utbildning, information och samarbete med olika aktörer.

Barn och unga kan också göra fredsarbete genom att vara snälla och respektfulla mot andra människor. De kan också engagera sig i olika projekt för fredsarbete. Fredsarbete är viktigt eftersom det bidrar till att minska våld och krig i världen.

Tyvärr finns det fortfarande krig i världen. Oftast orsakas krig av längtan efter mer makt, rikedom och naturresurser. Krig är alltid en fruktansvärd sak och det orsakar enorm förstörelse och lidande för människor. Krig och våld borde alltid vara den sista utvägen för att lösa konflikter.

Ibland är det dock nödvändigt att försvara det egna landet, mänskliga rättigheter eller att förhindra en humanitär kris. Det är därför viktigt att till varje pris undvika krig, att arbeta för fred och att söka fredliga lösningar på tvister.

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

 

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

TEHTÄVÄ 1 - ÄITIEN TALO KOLUMBIASSA
Äitien talo Kolumbiassa
Äitien talo Kolumbiassa

Kolumbian vuoristossa jatkuvat aseelliset yhteenotot. Sinne rakennettiin rauhantyötä edistävä Äitien talo. Rakentamisessa olivat mukana paikalliset yhteisöt ja hanke sai myös kansainvälistä tukea.

Alueen eri etniset eli kansalliset ryhmät ovat jo muutaman vuoden ajan toimineen yhdessä rauhan rakentamiseksi. Nyt näiden yhteisponnistelujen ja Suomen Lähetysseuran tuen avulla on onnistuttu rakentamaan humanitaarisen avun ja rauhan alue, Äitien  talo. Sinne kaikki rauhan ja ihmisoikeuksien puolestapuhujat ovat tervetulleita.

“Aivan kuten äitimme, tämä paikka opettaa meille, miten eletään sovussa, harmoniassa, toisiamme kuunnellen. Tämä on meille pyhä paikka, aivan kuten äitimmekin ovat pyhiä meille”, kertoo Blanca Bailarin, embera-alkuperäiskansan johtaja Frontinon alueella.

Rauhan rakentaminen ei tarkoita Bailarinin mukaan ainoastaan aseista luopumista, vaan elämää, jossa ihmiset saavat elää omalla kotiseudullaan, käydä koulua ja päästä terveydenhoidon piiriin.

Äitien talo sisältä.
Äitien talo sisältä.

“Tämä hanke on konkreettinen esimerkki koko maallemme siitä, että rauha on mahdollista, mutta vain ja ainoastaan silloin, kun sen rakentamisessa otetaan huomioon jokaisen oikeudet ja perustarpeet. Rauhan tulee lähteä ihmisistä itsestään, sopimusten allekirjoittaminen ei yksinään riitä”, työstä vastaava Edwin Mosquera toteaa.

Vastaa kysymyksiin ja ansaitse globuusteja. Huomaa, että oikeita vaihtoehtoja voi olla enemmän kuin yksi.

TEHTÄVÄT 2 - TUNNISTATKO RAUHANTYÖN?
TEHTÄVÄT 3 - RAUHAA ERI KIELILLÄ
ONNEA - AGENTTITEHTÄVÄ
Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun “Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto” -osion ja samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi. Voit käydä tarkistamassa tilanteesi globoxista ja käydä asioimassa Globalmarketissa.


Jos mahdollista, tee lisätehtävä:

Pohtikaa ryhmässä:

 1. Millaisia asioita tarvitaan rakentamaan rauhaa kotona? 
 2. Millaisia asioita tarvitaan rakentamaan rauhaa koulussa? 
 3. Millaisia asioita tarvitaan rakentamaan rauhaa Suomessa? 

Valitkaa yksi teema ja laatikaa ohjejuliste koulun seinälle, joka antaa vinkkjä rauhan rakentamiseen.

 

 

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

16. Fredliga och inkluderande samhållet Read More »

15. Ekosystem och biologiska mångfald

15. Ekosystem och biologiska mångfald

15. Ekosystem och biologiska mångfald
15. Ekosystem och biologiska mångfald

En ko i Botswana. Foto av Laura Meriläinen-Amaumo

Tänk på hur livet skulle vara i en värld där det inte finns bär, frukter, grönsaker och nötter. Eller om du på din väg till skolan inte såg träd, fåglar, insekter eller växter? Just nu kan tanken verka långsökt. Men det är dit vi verkligen är på väg, och det är på grund av den förlust av natur som sker. Förlust av biologisk mångfald innebär att människor orsakar en kollaps av den biologiska mångfalden genom sina egna handlingar.

Livet på jorden är beroende av naturresurser. Naturresurser utgör allt i naturen som människan kan använda. Naturresurser kan delas in i icke-förnybara och förnybara resurser. En icke-förnybar resurs innebär att det finns en begränsad mängd tillgänglig. Exempel på detta är olja, naturgas, kol och malm, som används i stor utsträckning av industrin. En förnybar resurs är en resurs som, precis som namnet antyder, är förnybar och inte tar slut om den inte används över sin förmåga. Exempel på detta är solstrålning, vind, trä och vatten. (https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista)

Vi står just nu inför den sjätte utrotningsvågen i planetens historia. Naturen håller på att förstöras också här i Finland. Var nionde art i Finland riskerar att utrotas. Så mycket som var tredje fågelart är hotad. Förlusten av biologisk mångfald är vår egen förtjänst. Men nu finns inte tid för att förlora hoppet utan vi måste ta tag i saken. Vi har makt att stoppa förlusten i naturen!

  Naturen, skogarna och dess djur behöver vår hjälp och därför är det viktigt att globalagenterna funderar ut vad vi kan göra för att öka den biologiska mångfalden och minska förlusten.

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

 

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LUE, MITEN LUONTO KÖYHTYY

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että maapallolla on monipuolisesti lajeja ja eliöyhteisöjä. Lisäksi tarvitaan lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua eli sitä, että esimerkiksi monimuotoisessa luonnossa eläimet eivät ole samaa sukua.


Tällä hetkellä luonnon monimuotoisuus köyhtyy jatkuvasti ja sillä on vakavia vaikutuksia luontoon ja ihmisen hyvinvointiin. Suurimpia syitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle on luontotyyppien muutokset. Luontotyyppien muutokset johtuvat esimerkiksi maatalouden tehotuotantojärjestelmistä, rakentamisesta, louhinnasta, metsien, merten, jokien, järvien ja maaperän liiallisesta hyväksikäytöstä, haitallisten vieraslajien leviämisestä, saastumisesta ja yhä enemmän maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta.

 

Aikaisemmin esimerkiksi maataloudessa käytetyt menetelmät  edistivät monimuotoisten maisemien säilymistä, mutta maatalouden ja teollisuuden vallankumous viimeisten 150 vuoden aikana ovat johtaneet maankäytön merkittäviin ja kiihtyviin muutoksiin. Globaalin pohjoisen eli rikkaampien maiden elämäntavat ovat riippuvaisia kaikkialta maailmasta tuoduista luonnonvaroista ja tavaroista. Tämä johtaa usein luonnonvarojen kestämättömään käyttöön globaalissa etelässä eli köyhemmissä maissa.

 

Luonnonvaroja kulutetaan nopeammin kuin luonto ehtii niitä tuottaa.Isoja päätöksiä tehdessä vaaditaan yhteistyötä eri maiden välillä, jotta myös tulevaisuudessa on käytettäviä luonnonvaroja. Jokainen meistä voi kuitenkin pienillä teoilla olla mukana luonnon kestävässä käytössä.

TEHTÄVÄ 1 - TESTAA OSAAMISESI LUONTOKADOSTA
TEHTÄVÄT 2 - PUUN KASVATUSTA TANSANIASSA

Mitä merkitystä puulla on ihmisten elämässä Tansanian Kishapussa? Alue kärsii kuivuudesta, jonka taustalla ovat niin ilmastonmuutos kuin perinteinen kaskiviljely. Suomen Lähetysseura tukee alueella puiden istuttamista TCRS-järjestön kautta.  Katso video (1:10) ja vastaa kysymyksiin videon katsomisen jälkeen.

 

Vastaa kysymyksiin videon katsomisen jälkeen.

ONNEA - AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun “Maanpäällinen elämä” -osion ja samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi. Voit käydä tarkistamassa tilanteesi globoxista ja käydä asioimassa Globalmarketissa.

AGENTTITEHTÄVÄ – LUONTOKADON ESTÄMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ

Mitä globaaliagentit voivat tehdä luontokadon estämiseksi? Toteuta joku seuraavista haasteista:

Haaste 1:

 • Järjestä keväällä, kesällä tai syksyllä vieraslajin kitkemistalkoot tai osallistu sellaisiin. Vieraslajien kitkeminen on tärkeää siksi, että vieraslajit valtaavat laajoja aloja luonnossa ja vievät tilaa alkuperäislajistolta. Silloin luonnon monimuotoisuus vähenee.

Selvitä, mistä alueeltasi löytyy vieraslajeja. Voit kysyä asiaa kuntasi ympäristötoimelta. He saattavat jopa auttaa talkoiden järjestämisessä.

Tietoa: Osa vieraslajeista ei kelpaa toukille eikä aikuisille perhosille ravintokasveiksi. Lisäksi vieraslajit voivat myös tukahduttaa muita lajeja. Vieraslajien kitkemisessä on oltava tarkkana sillä kitkettyä vieraslajia ei voi viskata mihin tahansa autotallin taakse. Muuten vieraslaji aloittaa leviämisen uudessa paikassa.

Haaste 2:

 • Järjestä talvella linnuille ruokintapiste. Jos haluat ruokkia lintuja talojen läheisyydessä, kysy tontin omistajalta lupa. Huolehdi, että ruokinta jatkuu talven yli.

Haaste 3:

 • Istuta yhdessä vanhempien kanssa kotipihaan luonnonkasveja ja perinneperennoja. Esimerkiksi kotimaisia perinneperennoja ovat ketoneilikka, mäkitervakko, rantatädyke, rantakukka, syysasteri, harmaamalvikki, myskimalva, syysleimu, rohtosuopayrtti, punalatva ja lehtoängelmä.

Esittele toteuttamasi haaste opettajallesi ja muulle luokalle.

 
När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

15. Ekosystem och biologiska mångfald Read More »

14. Hav och marina resurser

14. Hav och marina resurser

14. Hav och marina resurser
14. Hav och marina resurser

I fiskebyn Ta Miek har fiskbestånden försvunnit på grund av uppvärmningen av havsvattnet och rovdrift från stora fiskefartyg. Traditionella försörjningsmöjligheter har blivit svåra och fattigdomen har ökat. Foto av Anna Peltonen

Haven täcker cirka 70 % av jordens yta och spelar en viktig roll för att möjliggöra liv på jorden. Haven bidrar till nederbörd, dricksvatten och syre, väder, klimat och mat. Det här målet fokuserar på att skydda oceaner, hav och havsresurserna. Att skydda haven är viktigt eftersom mänskligheten är beroende av de resurser och de tjänster som haven tillhandahåller. Med resurser och tjänster avses till exempel det att 90 % av världshandeln sker via haven. https://unric.org/fi/valtamerten-vuosikymmen/ 

(Lähde: https://unric.org/fi/valtamerten-vuosikymmen/)

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS OM ÖSTERSJÖN

Itämeri on maailman merien mittakaavassa poikkeuksellinen. Itämeri on matala ja sen vesi on vähäsuolaista murtovettä. Nämä seikat tekevät Itämerestä ainutlaatuisen merialueen koko maailmassa. Itämeren yksi suurimpia ongelmia roskaantumisen lisäksi on rehevöityminen. Rehevöityminen tarkoittaa sitä, että meressä on liikaa ravinteita ja tästä seuraa levien kasvua. Etenkin liiallinen typpi ja fosfori meressä saavat sinilevät kukkimaan ja meren eläimistölle tärkeä happi vähenee syvissä vesissä ja merenpohjalla. Levien lisääntymisen myötä näkyvyys vedessä heikkenee eikä valo pääse yhtä syvälle, kuin aiemmin. Monet eliöt tarvitsevat vedessäkin valoa, joten vaikutukset ulottuvat koko ravintoverkkoon. Typpiä ja fosforia päätyy mereen esimerkiksi ihmisten jätevesistä, peltoviljelystä ja karjataloudesta. Typpi ja fosfori ovat tärkeitä maatalouden käyttämiä ravinteita kasveille. Niiden avulla vaikutetaan voimakkaasti kasvien kasvuun.

(Lähde: https://www.itameri.fi/fi-FI/Luonto_ja_sen_muutos)

Itämeren suojelun ansiosta voidaan nähdä jo hyviä tuloksia, sillä tehokas vesiensuojelu on vähentänyt Itämeren ravinnekuormitusta viimeisen 20–30- vuoden aikana. Rehevöitymistä on siis onnistuttu pysäyttämään. Kuitenkin Itämeren ainutlaatuisuudesta johtuen sen vesikerroksiin ja merenpohjaan on kertynyt huomattava ravinnevarasto. Tästä syystä Itämeren suojelua pitää jatkaa. Vesien suojelun tärkeyttä ymmärtääkseen on oleellista käsittää myös veden kiertokulkua.

(Lähde: https://www.itameri.fi/fi-FI/Luonto_ja_sen_muutos)

TEHTÄVÄ 1 - LUE VEDEN KIERTOKULUSTA JA TEE TEHTÄVÄ

Vesi, jota juomme lasista tänä päivänä, oli olemassa jo miljoona vuotta sitten. Sama vesi kiertää ympäri maapalloa ja sitä kutsutaan veden kiertokuluksi.

Aurinko lämmittää maapalloa, jolloin veden lämpötila järvissä, merissä ja joissa nousee. Veden lämmetessä siitä osa haihtuu ilmaan. Haihtuvaa vettä kutsutaan vesihöyryksi ja tätä tapahtumaa sanotaan haihtumiseksi. Vesihöyryn noustessa ilmaan se kylmenee ja alkaa muuttua pisaroiksi. Näin syntyy pilviä. Tätä tapahtumaa kutsutaan tiivistymiseksi. Kun pilviksi tiivistyneitä vesipisaroita on paljon, pilvet muuttuvat raskaiksi ja alkavat sataa vetenä takaisin maahan.

Maan pinnalle pudotessaan vesi kerääntyy pohjavedeksi, jota kasvit, eläimet ja ihmiset hyödyntävät. Vettä haihtuu myös kasvien lehdistä. Valtameriin, järviin ja jokiin putoava vesi alkaa haihtua auringon lämmöstä uudelleen ja näin muodostuu taas sadepilviä.

(Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/veden-kiertokulku/https://www.vesi.fi/vesitieto/hydrologinen-seuranta/)

Ihmisen toiminta vaikuttaa veden kiertokulkuun. Ihminen rakentaa kaupunkeja ja päällystää maata läpäisemättömillä materiaaleilla, kuten asfaltilla. Esimerkiksi tulvat lisääntyvät, kun kaupunkien viemäriverkostot eivät pysty ottamaan vastaan valumavesiä. Veden luonnollista kiertokulkua voidaan kuitenkin palauttaa tekemällä luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkeihin. Näitä ovat esimerkiksi viherkatot, vettä läpäisevät pintamateriaalit, sadepuutarhat ja hulevesialtaat.

(Lähde: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/miten-voimme-sailyttaa-veden-luonnollisen-kiertokulun-kaupungeissa)

TEHTÄVÄ 2 - RISTIKKO VEDENALAISESTA ELÄMÄSTÄ
Täytä ristikko vedenalaisesta elämästä.

(tehtävä aukeaa
uudelle sivulle)

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 14, Vedenalainen maailma, tehtävät!

Voit käyttä ansaitsemiasi globuusteja Globalmarketissa. Jos mahdollista, tee alla oleva agenttitehtävä.

AGENTTITEHTÄVÄ – TARKKAILE OMAA VEDENKULUTUSTASI

Suomalainen kuluttaa päivässä vettä keskimäärin 120 litraa.
(Lähde
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/vedenkulutus)

 

Tarkkaile yhden päivän ajan mihin kaikkeen tarvitset vettä. Kirjaa asiat ylös. Listaa päivän lopuksi, missä asioissa voisi yrittää vähentää vedenkäyttöä.  

 

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

14. Hav och marina resurser Read More »

13 Bekämpa klimat-förändringarna

13. Bekämpa klimat-förändringarna

13 Bekämpa klimat-förändringarna
13 Bekämpa klimat-förändringarna

Bolivia lider av extrem torka. Suma sartawi (aymara betyder “att gå tillsammans”) stödjer de fattigaste samhällena i landet i kampen mot klimatförändringarna genom att tillsammans med byborna bygga rinnande vattensystem, walipini-trädgårdar (underjordiska trädgårdar som skapar ett mikroklimat och tillsammans med vattensystemet kan odla växter även under extrem torka) och utbilda om klimatförändringarna. Foto av Anna Lunden

Hur ser vi till att de saker vi behöver idag inte orsakar problem i framtiden? 

Vi vanliga agenter har möjlighet att påverka klimatförändringarna, till exempel genom vardagliga val. Det är lätt att göra små förändringar i dina vanor. Klimatvänliga val förbättrar livskvaliteten, till exempel är växtbaserad mat bra för både människor och miljö. Att undvika flygresor är också ett klimatbesparande val. 

Små åtgärder har stor inverkan för att minska utsläppen i helheten. 

Klimatförändringarna kan bromsas genom att öka en hållbar livsstil! Att lägga till vegetarisk mat till skolmenyerna var ett projekt som startades av skolbarn, vilket är ett bra exempel på ungdomsaktivism. I Finland serverar skolorna nu mer vegetarisk mat än tidigare. 

KÄLLA: https://ilmastokirjo.fi/innostavia-ilmastotekoja/ 

Att öka en hållbar utveckling innebär att förbättra världens tillstånd. 

Återvinning är en del av en hållbar utveckling. Syftet är att människor mår bra och att jorden förblir livskraftig. Inom hållbar utveckling går vi mot en cirkulär ekonomi, där tillverkade varor kan användas under en längre tid och på en mängd olika sätt. Tanken med en cirkulär ekonomi är att se till att vi har det vi behöver idag utan att skada framtiden. KÄLLA: https://toivoajatoimtinaa.fi/kestava-kehetsy/

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

 

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS OM DEN CIRKULÄRA EKONOMIN OCH GÖR EN UPPGIFT OM PRODUKTENS LIVSCYKEL

Vi är vana vid att leva i en värld där det hela tiden produceras nya saker åt oss.

Att producera varor förbrukar naturresurser, som är begränsade. De naturresurser som används i den cirkulära ekonomin hålls i omlopp så länge som möjligt. Till exempel:

1.   ansträngningar görs för att återanvända begagnade varor (t.ex. loppmarknader)

2.   när vi gör en ny produkt strävar vi efter att använda återvunnet material (t.ex. förpackningar är gjorda av återvunnen kartong)

3.   istället för att köpa lånar och hyr jag saker (t.ex. hyr eller lånar en festdräkt till fest eller en bil för en stughelg)

4.   bortskaffandet av återstående material är planerat i förväg

På så sätt kan överkonsumtion av naturresurser förebyggas, och klimatförändringarna kan också dämpas på detta sätt.

En produkts livscykel hänvisar till de steg som används för att göra den. Varje steg förbrukar energi, material och anställdas arbetstid. I slutändan innehåller själva produkten bara en liten del av de naturresurser som förbrukas i dess produktion.

 

UPPGIFT 1 - TESTA DITT KUNNANDE
UPPGIFT 2 - KLIMATFÖRÄNDRINGARS PÅVERKAN PÅ DE FATTIGSTE

I slutet av videouppgiften klickar du på knappen “Fortsätt” i det övre högra hörnet så kommer du att se dina slutliga poäng och globusterna du tjänade kommer att skickas till ditt konto.


TEHTÄVÄ 3 - YHDISTÄ KUVA JA TEKSTI

(tehtävä aukeaa
uudessa välilehdessä)

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut Ilmastotekoja-tehtävät! Ansaitsit globuusteja, joita voit käyttää Globalmarketissa.

AGENTTITEHTÄVÄ – TUTUN ESINEEN ELINKAARI

1) Valitse luokasta jokin arkinen esine.

2) Selvitä yksin tai pienessä ryhmässä muiden agenttien kanssa, mikä on valitsemasi tuotteen elinkaari. Käytä apunasi tiedonhaussa myös Internettiä.

3) Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä raaka-aineesta tuote on valmistettu?
 • Missä tuote on valmistettu?
 • Onko tuote tuotu Suomeen jostakin?
 • Kuinka pitkä käyttöikä tuotteella on?
 • Mitä tuotteelle tapahtuu, kun sitä ei voi enää käyttää?
 • Onko tuote mielestänne valmistettu ja hankittu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen?
När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

13. Bekämpa klimat-förändringarna Read More »

12. Hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion
12. Hållbar konsumtion och produktion

Var och en av oss behöver mat, kläder och en varm plats att bo på. Varje människa förbrukar en del av jordens naturresurser under sin livstid. Även om jorden är gemensam, förbrukar vissa människor mycket mer av jordens resurser än andra. Om till exempel alla människor i världen konsumerade lika mycket som finländarna skulle det krävas 3,8 jordklot för att täcka konsumtionen (källa). 

Särskilt de som bor i rika länder som Finland bör lära sig att konsumera på ett rättvist sätt. Vi kan göra bra konsumtionsval genom att köpa kläder och varor som sparar naturresurser,  inte bidrar till exploatering av någon grupp människor och bidrar till en rättvisare fördelning av planetens resurser mellan människor som bor i olika delar av världen. 

I följande övningar kommer vi att praktisera hållbar konsumtion. Vi kommer särskilt att fokusera på klädinköp. Denna information kommer att vara användbar när du handlar på Globalmarket eller i en vanlig klädaffär. 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS MER

När du bedömer om en produkt är tillverkad på ett miljövänligt, ekologiskt, rättvist eller etiskt sätt ska du åtminstone vara uppmärksam på följande: 

 1. Vet vi säkert var och hur produkten tillverkats?
 2. Vet vi om de arbetare som tillverkat produkten behandlats rättvist?
 3. Är produkten tillverkad, förpackad och levererad till butiken utan att orsaka orimlig skada på miljön.
 4. Är produkten hållbar och långlivad, och då produkten slutligen når slutet av sin livslängd, finns det då något avfall som kommer att vara en belastning för miljön?

Hur kan man veta allt detta om ett klädesplagg som hänger på en hängare  i butiken? Det är verkligen inte alltid lätt, och att ta reda på historien bakom ett plagg kräver speciella agentkunskaper. Lyckligtvis finns det några verktyg som kan hjälpa dig att ta reda på mer om en produkts ekologi och etik. I följande övningar kommer vi att titta närmare på dessa verktyg. 

UPPGIFT 1 - LÄR DIG ATT KÖPA EN EKOLOGISK OCH ETISK BOMULLST-SHIRT

Många av våra kläder är helt eller delvis gjorda av bomull (“bomull”). Bomull tillverkas inte i Finlands närområden och ofta sker tillverkningen av hela plagget i asiatiska länder, där kläd tillverkningens effekter på miljön och människorna som tillverkar dem inte nödvändigtvis övervakas. En ansvarsfull konsument strävar efter att stödja klädproduktion som inte belastar miljön och främjar människors välbefinnande och jämlikhet. Nästa uppgift kommer att lära dig hur du köper en ekologiskt och etiskt producerad T-shirt.

UPPGIFT 2 - BEKANTA DIG MED OLIKA TYGMATERIAL

I nästa uppgift kan du lära dig om egenskaperna hos olika tygkvaliteter.

(uppgiften öppnas i en ny flik)

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 12, Vastuullista kuluttamista -tehtävät!

AGENTTITEHTÄVÄ – OMA VAATTEIDENKIERRÄTYSPISTE

Tehkää luokkaan tai koulun käytävälle Globaaliagenttien vaatteidenkierrätyspiste.

Tätä varten tarvitsette vaaterekin, joka voi olla esim. käytävälle seinän viereen pingotettu naru, johon voi ripustaa henkareita. Vaaterekin voi myös askarrella puukäsityöluokassa opettajan johdolla.

Jokainen voi tuoda vaaterekille pieneksi jääneitä tai käyttämättömiä ehjiä vaatteita, joista voisi olla vielä iloa jollekin toiselle oppilaalle.

Peskää vaatteet, ennen kuin tuotte ne rekille.

Vaaterekiltä voi kuka tahansa oppilas ottaa itselleen sopivan vaatteen. 

Jos jotkut vaatteet jäävät rekille, mutta uskotte niiden olevan käyttökelpoisia, pakatkaa ne kestokassiin ja viekää vaatekeräyslaatikkoon.

Toki kierrättää voi muutakin kuin vaatteita. Kierrätykseen voi tuoda pelejä, urheiluvälineitä, leluja jne.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

12. Hållbar konsumtion och produktion Read More »

11. Hållbara städer och samhällen

11. Hållbara städer och samhällen

11. Hållbara städer och samhällen
11. Hållbara städer och samhällen

Luanda, Angola. Foto av Virve Rissanen

En hållbar stad är utformad och byggd utifrån  människors behov och miljön i åtanke. En hållbar stad ger människor möjlighet att leva ett hälsosamt och bekvämt liv. En hållbar stad har många parker och grönområden där man kan njuta av naturen och leka. Den erbjuder också bra kollektivtrafikförbindelser så att människor enkelt kan förflytta sig från en plats till en annan. 

En hållbar stad garanterar bra utbildning och hälsovård för alla. Den erbjuder tillräckligt med jobb och möjligheter att tjäna pengar för att försörja sig själv och sin familj. 

En hållbar stad tar hand om miljön. Staden är utformad för att ha låga utsläpp av föroreningar och för att använda energi effektivt och hållbart. En hållbar stad är också förberedd för de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. 

För att skapa en hållbar stad krävs ett gott samarbete mellan myndigheter, företag och medborgare. 

FN:s mål för hållbara städer och samhällen är att möjliggöra för alla i världen att ha ett säkert och förmånligt hem senast 2030. 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

UPPGIFT 1 – SÖK MILJÖGÄRNINGAR

Lägg bilderna i rätt rutor beroende på om bilden visar klimathandlingar.

UPPGIFT 2 - LIVET PÅ TANZANIANSKA LANDSBYGDEN

TZ710_Morogoro_2020 Human Interest Story_Shani

Hur är livet för en tanzanisk familj som bor på landsbygden? Du behöver inte längre resa tusentals kilometer för att lära känna ett avlägset land och dess folk I Tanzania 360-spelet får du träffa en tanzanisk familj på nio. Spelet kombinerar 360 bilder och videor och interaktiva uppgifter.

Tansania 360-peli:

BÖRJA HÄR

(Spelet öppnas i en ny flik.)

Efter att ha slutfört Tanzania-spelet,

.

Efter att du har slutfört uppgiften och klickat på knappen
har du tjänat globuster. Du kan gå vidare till nästa uppgift.

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 11, Kestävät kaupungit ja yhteisöt -tehtävät!

AGENTTITEHTÄVÄ – OMAN KUNNAN  KESTÄVÄ KEHITYS

Miettikää parin kanssa tai pienessä ryhmässä, millaisia kestävän kaupungin merkkejä näkyy omassa kunnassanne.

Kirjoittakaa aiheesta yleisönosastokirjoitus, jossa kehutte kotipaikkakuntaanne oppimastanne kestävän kaupungin ja yhteisön kehityksen näkökulmasta.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

11. Hållbara städer och samhällen Read More »

10. Minskad ojämlikhet

10. Minskad ojämlikhet

10. Minskad ojämlikhet
10. Minskad ojämlikhet
Dalitien viljelysryhmän kokous, Kuvaaja: Brizendra Bhattarai

Dalit-jordbrukargrupp på möte i Nepal. Foto av Brizendra Bhattarai

I världen finns det  2 153 verkligt rika människor som har  mer förmögenhet än 4,6 miljarder människor tillsammans. Ett litet antal äger alltså mer än 60 %, eller sex av tio, av världens befolkning. Det är också en ganska vild tanke att de 22 rikaste männen i världen äger mer än alla kvinnor i Afrika tillsammans (Oxfam 2020). Förmögenheten i vår värld är inte jämnt fördelad. 

Det är inte rätt att vissa människor sliter långa timmar med hårt arbete för att knappt överleva, medan andra har fantastiska rikedomar och så mycket rikedom att de inte vet vad de ska göra med den.  

Men ojämlikhet återspeglas inte bara i mängden egendom och förmögenhet. Att tillhöra en ursprungsbefolkning eller att ha ett funktionshinder kan till exempel leda till diskriminering. I följande övningar kommer vi att fundera över vad globala agenter kan göra för att minska ojämlikheten.

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS MERA

Målet är att höja inkomsterna och förbättra levnadsvillkoren för de  allra  fattigaste människorna. Man vill främja och uppmuntra socialt, ekonomiskt och politiskt deltagande för alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning. Målet är också att garantera lika möjligheter och minska ojämlikheter genom att främja lämplig lagstiftning och praxis. 

Det behövs därför politiska åtgärder för att stärka inkomsttagarnas påverkningsmöjligheter och främja ekonomisk delaktighet för alla, oavsett bakgrund. 

Inkomstskillnader kräver globala lösningar. Detta inkluderar effektivare reglering och övervakning av finansmarknader och finansinstitut, uppmaning till utvecklingsbistånd och utländska direktinvesteringar i områden med störst behov. 

Missionssällskapets arbete  tar itu med ojämlikheter i många länder: 

– Till exempel i Nepal förbättras  de utsattas, kvinnors, barns, funktionshindrades, tidigare slavars, migrantarbetares och olika etniska minoriteters ställning  i samhället.  

– Till exempel i Colombia utvecklar man utbildningen  för ursprungsbefolkningen på deras  modersmål, man lär ut  livskunskaper och fredsbyggande,  man ger utbildning för att förebygga minolyckor och utbildning för att förbättra familjens försörjningsmöjligheter. 

UPPGIFT 1 - LÄR DIG ORD RELATERADE TILL JÄMSTÄLLDHET
UPPGIFT 2 TESTA DIN KUNSKAP OM OJÄMLIKHETSFRÅGOR
I nästa uppgift kommer du att få fundera på vilka saker som är viktiga när det gäller jämställdhetsarbetet.
 

(uppgiften öppnas i en ny flik)

UPPGIFT 3 - KASTDISKRIMINERING I NEPAL

Se videon om kastdiskriminering i Nepal och gör videouppgiften. Videon startar när du klickar på rutan.

UPPGIFT 4 - MORMÖDRAR HJÄLPER BARN I ZIMBABWE

I Zimbabwe, som ligger i södra Afrika, leder mormödrar grupper för barn som lever mitt i olika svårigheter. Dessa barn placeras vanligtvis på ett barnhem. Mormödrar vill lösa sina barns boende på ett annat sätt.

Arbetet är mycket progressivt, eftersom mormödrarna tar hand om barnen antingen i sina egna hem eller hittar placeringar åt dem. Mormödrar lär ut olika vardagskunskaper som sömnad och trädgårdsarbete, som barn inte kan lära sig hemma. Barnen får också hjälp med att köpa hygienartiklar.

År 2022 fick totalt 1 733 barn och unga med försörjning av mormor stöd för skolgång och kost. Till exempel fick de skolavgifter eller deltagaravgifter för slutprov. När ett barn får mångsidig mat och kan gå i skolan ser framtiden mycket ljusare ut.

Se videon om mormödrar och barn i Zimbabwe och gör videouppgiften. Videon startar när du klickar på rutan.

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 10, Eriarvoisuuden vähentäminen, tehtävät!

AGENTTITEHTÄVÄ – ERIARVOISUUS OMASSA KOULUSSA

Miettikää kolme asiaa, joissa eriarvoisuus näkyy koulussanne.

   1. Mitkä ne ovat?
   2. Voiko niihin vaikuttaa?
   3. Miten?
   4. Voitko sinä tehdä jotain? 

Toimittakaa pohdintojenne tulokset opettajallenne. Miettikää opettajan kanssa, kannattaisiko keksimistänne ratkaisuista laatia esitys koulun oppilaskunnalle tai koulun rehtorille.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10. Minskad ojämlikhet Read More »

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

I provinsen La Paz har vattensystem byggts för att stödja samhällen i deras kamp mot klimatförändringarna. Foto av Anna Lunden

Yhteiskunnat kehittyvät, kun ihmiset tekevät uusia keksintöjä. Ihmiset ovat keksineet tietokoneet, älypuhelimet, internetin, ja monet muut teknologiset laitteet ja sovellukset, jotka helpottavat elämää ja tekevät työstä tehokkaampaa. Ihmiset ovat kehittäneet uusia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä, jotka ovat parantaneet ihmisten terveyttä ja elämänlaatua. He ovat myös kehittäneet uusia tapoja tuottaa energiaa ja parantaa ympäristönsuojelua.

Keksinnöt eli innovaatiot ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat uusia ratkaisuja ongelmiin, jotka auttavat ihmisiä elämään paremmin ja tekevät maailmasta paremman paikan.

Infrastruktuurilla tarkoitetaan erilaisia yhteisiä asioita, joiden avulla yhteiskunta toimii. Tällaisia ovat esimerkiksi tiet, sähköverkostot, sairaalat ja internet.

Kun innovaatioita ja infrastruktuuria rakennetaan kestävästi, ihmisten ja luonnon elämä on turvallista ja hyvää.

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

UPPGIFT 1 - UPPFINNIGAR FÖRBÄTTRAR LIVSKVALITÉN

Läs och svara på frågorna.

Innovationer löser problem relaterade till samhällets funktion och människors liv. Vilken typ av tjänster och varor en person behöver i sin vardag påverkas till exempel av landets seder och naturförhållanden.

Livet i Finland skulle vara svårt om inte olika uppfinningar hade utvecklats för att klara vintervädret. Utan snöplogar skulle det vara omöjligt att gå i skolan på vintern. I Tanzania däremot gör myggor som sprider tropisk malaria livet svårt. Mot mygg är ett myggnät en nödvändig skyddsutrustning som hängs ovanför sängen.

Innovationer är också relaterade till samhällets funktion. Det behövs pengar för att bo både i Finland och Tanzania, men finländarna använder ofta bankkort för att betala. I Tanzania gör man ingenting med en stor plastflipper, eftersom betalningen ofta sker med en mobilapplikation. Infrastruktur, det vill säga gemensamma strukturer, påverkar sakers nödvändighet. Finlands vägnät är i gott skick, så du kan köra vanlig bil på alla allmänna vägar. I Tanzania behöver du ofta en SUV om du vill resa från en by på landsbygden till en annan. I Finland tillagas maten mest på elspis och Trangia-spisen används bara på skogsturer. I Tanzania tillagas nästan all mat antingen med en kolspis eller öppen eld, eftersom endast ett fåtal personer har elspis eller gasspis.

I dagens värld är vissa innovationer nödvändiga oavsett land. Till exempel kan en stor mängd nödvändig information och tjänster nås via ett fungerande internet. Däremot använder vi en massa uppfinningar varje dag som vi skulle kunna vara utan. Dessa inkluderar till exempel tv-spel, skönhetsprodukter, godis och andra godsaker. Dessa uppfinningar kan göra livet roligare. Det är inget fel med att använda dem – så länge vi använder dem med måtta och ser till att varorna har producerats med respekt för arbetarnas rättigheter och miljöpåverkan.

 

UPPGIFT 2 - RINNANDE VATTEN ÄR EN DEL AV EN FUNGERANDE INFRASTRUKTUR
En stor dröm gick i uppfyllelse: Hundra familjer fick rinnande vatten i Bolivias högland

I Bolivia upplever familjer och äldre som bor i de karga och torra högländerna effekterna av klimatförändringarna påtagligt i sin vardag.

Klimatförändringarna har prövat Bolivia under de senaste 10 åren, och extrema väderfenomen har blivit vanligare. Landets missgynnade, som medlemmar av ursprungsbefolkningar och kvinnor som stannar hemma, lider mest av de extrema väderfenomen. De har färre möjligheter att kämpa mot förändrade väderförhållanden och vardagsutmaningar. Den bolivianska staten kan inte garantera den grundläggande rätten till vatten, försörjning eller utbildning för de fattigaste i sitt land. Mer än 30 % av människorna lever utan rinnande vatten i Bolivia.

Det hårda livet på landsbygden har påskyndat migrationen till städerna. Nästan 70 % av bolivianerna har flyttat till städer under de senaste 60 åren. De flesta av männen på höglandet arbetar i städerna under veckan och kommer hem över helgen. Barn från höglandet måste också ofta flytta till större byar eller städer för att studera.

Med stöd av missionssällskapet har 14 samhällen från höglandet, eller cirka 100 familjer, fått rinnande vatten i sina hem för första gången i sitt liv. Byborna deltog själva i konstruktionen och installationen av systemet, så att de kunde förstå hur det fungerar. En vattensystemansvarig utbildades också i varje by, som förmedlar sin kunskap till en ny ansvarig person som byts ut varje år. Installationen av ett vattensystem möjliggör utveckling av området.

Tidigare har vatten hämtats långt från närmaste sjö eller flod, och det var inte säkert att det var rent. Samma vatten användes också flera gånger. Rent rinnande vatten gör det möjligt för barn att gå till skolan, äta och ta hand om husdjur.

Svara på frågorna utifrån texten och tjäna globuster.

UPPGIFT 3 - HUR PÅVERKAR UTVECKLINGEN AV INFRASTRUKTUR FRAMTIDEN?
ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 9.  tehtävät!

AGENTTITEHTÄVÄ – RYHDY KEKSIJÄKSI!

Keksi yksin tai parin kanssa keksintö, joka lisäisi ihmisten tai luonnon hyvinvointia. Keksintösi voi toimia ratkaisuna esimerkiksi johonkin seuraavista nykyajan ongelmista:

 1. Kasveja pölyttävien pörriäisten väheneminen.

 2. Ihmisten keskittymiskyvyn heikkeneminen älypuhelimilla vietetyn ajan takia.

 3. Ilmastoa kuormittava lentomatkailu.

 4. Netissä tapahtuva kiusaaminen.

Esitelkää keksintönne lopuksi luokalle.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Read More »

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Photo: Kari Vitikainen, Istanbul

Detta mål ska bidra till att säkerställa att allt arbete planeras och utförs på ett ändamålsenligt och rättvist sätt och att arbetstagarna har rätt till  en god och säker arbetsmiljö. Ingen får diskrimineras i arbetet och alla övriga arbetsrelaterade frågor är i sin ordning. 

Målet är att arbetsplatserna skall vara platser där människor kan komma fram till nya och effektiva lösningar och där arbetet är rättvist för alla berörda. Man vill också att ekonomin skall växa på ett förnuftigt sätt och att hela miljön – planeten och dess människor och djur – skall kunna klara av denna tillväxt. Detta mål handlar också om unga människor – tanken är att ju smidigare unga människor kan få jobb efter sina studier, desto bättre kommer de att kunna starta egna företag om de vill. 

 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

UPPGIFT 1 - HUR ETT ANSTÄNDIGT JOBB PÅVERKAR VÄLMÅENDET

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 8. tehtävät!

AGENTTITEHTÄVÄ – HYVÄN TYÖELÄMÄN PALIKAT

Haastattele työssäkäyvää aikuista: vanhempaa, opettajaa, koulunkäyntiavustajaa tai koulun siistijää. Pyri selvittämään, mitä he pitävät reilun ja vastuullisen työpaikan pelisääntöinä. Kysy esimerkiksi seuraavia kysymyksiä ja keksi itse lisää!

 1. Mikä on parasta työssäsi?
 2. Millaiset työajat ammatissasi on? Jääkö tarpeeksi aikaa lepäämiseen ja töistä palautumiseen?
 3. Miten työnantaja huolehtii työhyvinvoinnistasi?
 4. Mitä uusia taitoja olet oppinut työssäsi?
 5. Kuinka reilua rekrytointi työpaikallasi on, eli kuinka helppo eri sukupuolten, vammaisten tai eri kulttuureista tulevien on päästä töihin?
 6. Miten työpaikallasi on otettu huomioon ympäristön hyvinvointi?

Esittele haastattelun tulokset luokassasi.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Read More »

7. Hållbar energi för alla

7. Hållbar energi för alla

7. Hållbar energi för alla
7. Hållbar energi för alla

Projekt solpanel på taket hos Emmanuel Mseng i byn Mwakipoya. Foto av Virve Rissanen

Målet är att senast 2030 se till att alla människor i världen har tillgång till modern, förmånlig och tillförlitlig energi. Energi är till exempel elektricitet. Alla i världen har inte tillgång till elektricitet. Detta kräver att tillgången till energi förbättras och att användningen av förnybar energi ökar.  

 Förnybar energi kommer från källor som sol-, vind- och vattenkraft. Forskning, teknik och överföring av förnybar energi bör investeras i alla delar av världen, eftersom fossila bränslen (t.ex. olja, kol och naturgas) släpper ut koldioxid och förorenar miljön och inte är förnybara, utan så småningom kommer att ta slut. Finland har som mål att bli det första fossilfria välfärdssamhället i världen senast 2035. Vi är på väg bort från användningen av icke-förnybara resurser. 

Energieffektivitet innebär till exempel att nya bilar använder mindre energi – bränsle eller el – än tidigare. 

 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS MER
Savuton liesi on tärkeä keksintö kehittyvissä maissa.
En rökfri spis är en viktig uppfinning i utvecklingsländer.
En spis som sparar ved

Energi är viktigt för människor eftersom det behövs för allt vi gör. Tänk på vad du behöver energi till under din dag.   

 TV:n och datorn är på, även om ingen tittar eller använder datorn. Alla lampor är tända i alla rum. Det rinner vatten från duschen medan du sätter schampo i håret. Telefonen laddas trots att batteriet är fullt. I köket glöms ugnen på efter att pizzan är färdig.  Låter det bekant? 

 • Energi behövs för att laga mat, värma vatten, använda transportmedel, tillverka produkter som kläder, använda en dator eller TV och andra hushållsapparater. Den behövs också för belysning och uppvärmning. Utan energi skulle vi inte kunna leva. Det är viktigt att använda energi på ett ansvarsfullt sätt och spara  så att den räcker till alla.  

Några siffror:  

 • Var tionde människa i världen saknar fortfarande elektricitet. De flesta människor utan elektricitet bor på landsbygden i utvecklingsländer.  
 • Användningen av fossil energi är den främsta orsaken till klimatförändringarna. Den står för 73 % av växthusgaserna.  
 • Från och med 2017 produceras 17,5 % av elen från förnybara energikällor. 

 

UPPGIFT 1 - TESTA DIN KUNSKAP
UPPGIFT 2 - OM ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR I HIMALAYA

Läs texten och ta reda på hur klimatförändringarna påverkar livet för små nepalesiska byar som ligger i Himalayas berg och hur de anpassar sig till nya förhållanden och sparar energi. Svara i slutet på rätt- fel frågor.

Snön smälter i Himalaya – klimattåliga byar hjälper de fattigaste att överleva

“När jag var barn var Himalaya väldigt ljusa och vita. Nu ser jag bara stenar på många ställen”, säger Raju Jati, klimatexpert från den nepalesiska organisationen Sahas.

“Den årliga temperaturökningen är större i Himalaya-bergen än i resten av Nepal. På grund av temperaturhöjningen snön i Himalaya. Nya sjöar skapas av smältvatten. I vårt land är det stor risk för att smältvattensjöarna svämmar över, vilket utgör en fara för människor som bor nära älvstränderna. Klimatförändringar orsakar förändringar i nederbörd och en ökning av temperaturen. Extrema väderhändelser som översvämningar och jordskred har ökat den senaste tiden och påverkar en stor del av befolkningen. Förra året upplevde Nepal en tornado för första gången i historien, säger Jati.

Raju Jati växte  självupp i staden och kände inte till miljöfrågor som barn. På universitetet blev han medveten om sitt eget koldioxidavtryck.

”På den tiden öppnade jag vattenkranen onödigt ofta vid tvätt och använde plastpåsar. Nu använder jag min egen väska när jag ska shoppa. Jag använder även kollektivtrafik och cykel. Om jag åker ut   till ett arbetsområde ensam eller tillsammans med en kollega använder jag kollektivtrafiken och inte kontorsjeepen. Bara om vi är fler använder vi kontorsbilen. På kontoret uppmanar vi ”Försök undvika att använda plastprodukter.”

Raju Jati berättar om verksamhetsmodellen för en klimattålig by: “Vi stärker kunskapen hos samhällen och lokala myndigheter om klimatförändringarna. Dessutom erbjuder vi klimatbeständiga teknologier och metoder till bysamhällen. Dessa tekniker är mycket billiga eftersom de inte har råd med en komplex utrustning. Om problemet är torka utbildar vi dem i vattenbesparande lösningar, som droppbevattning och vattenåtervinning. Till exempel kan hushållsvatten användas som bevattningsvatten för jordbruket.”

Jati nämner också vedsparande kaminer och trädgårdsodling som tekniker som används.

Enligt Jati inkluderar andra Sahas-projekt också trädplantering, och de stöder också användningen av solenergi för belysning. Det finns också planer på att snart börja använda solenergi i bevattningssystemens vattenpumpar.

Men Jati anser att anpassning till klimatförändringarna är viktigare än begränsningar i Nepal: “Nepal har väldigt små utsläpp av växthusgaser. Jag tror själv att fokus på anpassning är viktigare för oss, eftersom effekterna av klimatförändringarna påverkar människor i en svag position.”

Koldioxidutsläppen från nepaleserna är mycket små jämfört med finländarnas utsläpp. Enligt Världsbankens statistik, var till exempel Finlands koldioxidutsläpp 8,347 ton per capita 2016, medan nepalesiska koldioxidutsläpp per capita bara var 0,334 ton samma år.

** (förkortad artikel  Källa: https://felm.suomenlahetysseura.fi/lumi-sulaa-himalajalla-ilmastokestavat-kylat-auttavat-koyhimpia-selviytymaan/)

Vastaa oikein/väärin -kysymyksiin tekstiin liityen ja ansaitse globuusteja.

UPPGIFT 3 – GISSA HUR MYCKET ENERGI SOM GÅR ÅT
Uppgiftens källa: https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/koulut_ja_oppilaitokset/asiaa_energiasta_5.-9._-luokkalaisille
ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 7, Edullista ja puhasta enrgiaa -tehtävät! Ansaitsit globuusteja, joita voit käyttää globalmarketissa.

AGENTTITEHTÄVÄ – MITEN SINÄ VOIT SÄÄSTÄÄ ENERGIAA?

Mietikää 5 asiaa, joissa voisitte itse säästää energiaa. Tehkää koulun seinälle energian säästöön innostava tietoiskujuliste.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

7. Hållbar energi för alla Read More »

6. Rent vatten och sanitet för alla

6. Rent vatten och sanitet för alla

6. Rent vatten och sanitet för alla
6. Rent vatten och sanitet för alla

Att förse daliter i Nepal med rent vatten och handtvättmöjligheter var en del av samarbetet med SUS. Foto av Samari Utthan Sewa

Ajattele, minkälaista elämäsi olisi ilman puhdasta vettä. Tällä hetkellä maailmassa on 663 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole kunnollista juomaveden lähdettä. Riittävät käymälätilat puuttuvat 2,4 miljardilta ihmiseltä.

Tässä tavoitteessa varmistetaan, että kaikki saavat puhdasta ja edullista juomavettä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi taataan kaikille riittävä sanitaatio ja hygienian taso (eli wc, viemäröinti ja peseytymismahdollisuus). Lisäksi tällä tavoitteella halutaan parantaa veden laatua vähentämällä veden saastumista. (Lähde: https://www.ykliitto.fi/puhdas-vesi-ja-sanitaatio)

Huono sanitaatio, eli viemäröinnin ja kunnollisen vessan puute, altistaa sairauksille ja myös ylläpitää köyhyyttä. (Lähde: https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/)

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada puhdasta vettä. Vettä käytetään enenevissä määrin, ja siksi on tärkeää miettiä, mitä voimme tehdä taataksemme veden riittämisen kaikille. Puhtaan veden ja kunnollisen sanitaation puuttuessa ihmiset sairastuvat. On tärkeää vaikuttaa päättäjiin, mutta myös omilla valinnoilla voi yrittää vaikuttaa. (Lähde: https://www.duodecimlehti.fi/duo94654)

 
 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

 

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LUE, MISTÄ PUHDAS VESI YLIPÄÄTÄÄN TULEE?

Puhdasta vettä on ollut maapallolla jo miljardeja vuosia. Vesi ei katoa, eikä sitä myöskään synny lisää. Vesi kuitenkin vaihtaa olomuotoaan kiinteäksi (jää), nesteeksi (vesi) tai kaasuksi (vesihöyry). Sadevesi puhdistuu suodattuessaan maapallon maakerrosten läpi pohjavedeksi. (Lähde: https://www.vesi.fi/vesitieto/veden-kiertokulku/)

Vesi on yksi yleisimmistä aineista maan pinnalla, mutta suurin osa siitä on kuitenkin suolaista (97 %). Maailmalla makean veden vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti. Kaikille ei ole siis vettä yhtä paljon. Aasia on maailman kuivin maaosa, eli aasialaisella ihmisellä on kymmenesosa vedestä verrattuna eteläamerikkalaiseen. Viimeisen sadan vuoden aikana ihmiskunnan makean veden tarve on kuusinkertaistunut. 70 % makean veden vesivaroista käytetään maanviljelyyn ja ruoan sekä kuitujen kasvattamiseen ja tuottamiseen. Tämänhetkinen tilanne on ekologisesti kestämätön. Kehittyneet maat käyttävät keskimäärin kymmenen kertaa enemmän vettä/asukas kuin kehittyvät maat. Talouskasvun myötä vesi on muuttunut tuotteeksi ja hyödykkeeksi, jota myydään sekä ostetaan, kuten muitakin raaka-aineita. (Lähde: https://www.sitra.fi/artikkelit/vesi-vanhin-resursseista/)

Etelä-Afrikassa Kapkaupunki kärsii kuivuudesta. Syynä ei ole ainoastaan ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus, vaan myös poliittiset kiistat. Vuonna 2018 vesi loppui kokonaan Kapkaupungissa. Veden käyttöä säännösteltiin tarkasti ja vettä jaettiin ihmisille niukasti. Kehittämällä vesiturvaa voitaisiin pitää huoli, ettei sama enää toistu. (Lähde: https://www.maailma.net/nakokulmat/etela-afrikka-oli-vesiturvan-edellakavijamaa-mutta-nyt-se-karsii-sitkeasta-vesipulasta)

Veden loppuminen ei siis ole ainoastaan vuosien päästä käsillä oleva tilanne, vaan myös tätä päivää. Suomeen tuodaan ulkomailta, kuten Etelä-Afrikasta, tuotteita, joiden kasvattaminen kuluttaa paljon vettä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi viini ja avokado.Suomalainen käyttää päivässä 3 874 litraa vettä. Tämä sisältää myös nk. piiloveden. Piilovedellä tarkoitetaan vettä, joka käytetään tuotteen valmistamiseen eli esim. ruoan ja vaatteiden tuotantoon käytetyn veden.  (Lähde:https://www.vesi.fi/vesitieto/piilovesi-ja-vesijalanjalki/)

Käyttämistämme tuotteista puolet tuodaan ulkomailta, paikoista, jotka kärsivät vesipulasta. Suomalainen pystyy omilla valinnoillaan kaupassa pienentämään globaalia vesipulaa, esimerkiksi vähentämällä lihasyöntiä.

Vettä voi säästää kotonakin: pesemällä täysiä koneellisia pyykkiä tai astioita, sulkemalla suihkun saippuoinnin ja hiustenpesun ajaksi, sulkemalla vesihanan hampaiden harjaamisen ajaksi, käyttämällä kasvimaan ja nurmikon kasteluun sadevettä sekä korjauttamalla vuotavat hanat ja viallisen vessanpöntön huuhtelusäiliön heti vian ilmetessä. (Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10126873)

UPPGIFT 1 - HUR MYCKET VATTEN GÅR DET ÅT?
UPPGIFT 2 - HUR KAN ETT FUNGERANDE VATTENSYSTEM FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV?

Se videon om hur ett fungerande vattensystem förbättrar människors liv och svara på frågan i slutet av videon. När du skickar in uppgiften i slutet av videon tjänar du globuster.

ONNEA JA AGENTTITEHTÄVÄ

Hienoa, olet suorittanut osa-alueen 6, Puhdas vesi ja sanitaatio, tehtävät!

Jos mahdollista, tee ala oleva agenttitehtävä.

AGENTTITEHTÄVÄ – TEE KOE VEDEN SUODATTAMISESTA

Tässä tehtävässä tutkitaan puhtaan juomaveden muodostumista maapallolla. Tehtävään tarvitset: hiekkaa, maitopurkin, lasipurkin ja kuravettä.

1. Puhdista n. litra hiekkaa huuhtelemalla sitä vedessä useita kertoja.
2. Leikkaa maitopurkin yläosa pois ja pistele pohjaan pieniä reikiä.
3. Nosta pesty hiekka maitopurkkiin ja aseta maitopurkki lasipurkin päälle.
4. Hae toisessa astiassa kuravettä tai valmista itse sellaista sekottamalla multaa veteen.
5. Kaada pieni määrä kuravettä maitopurkkiin.

Minkälaista vettä lasipurkkiin tihkuu? Miltä se näyttää sameaan veteen verrattuna? Kuvaa tutkimuksesi eri vaiheet ja esittele ne luokallesi.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

6. Rent vatten och sanitet för alla Read More »

5. Jämställdhet

5. Jämställdhet

5. Jämställdhet
5. Jämställdhet
Oppilaita pohjoistansanialaisessa Ngyekun yläkoulussa, jonka opettajat saavat Lähetysseuran tukemaa koulutusta.

Elever vid Ngyeku High School i norra Tanzania, där lärarna får utbildning med stöd av Finska Missionssällskapet. Foto av Virve Rissanen

Jämställdhet innebär att alla människor har samma möjligheter att leva och förverkliga sig själva, oavsett kön. Det innebär till exempel att har samma möjligheter att gå i skolan, få en bra utbildning och hitta ett jobb. Det innebär också att alla har rätt att leva fria från våld och diskriminering oavsett kön. Jämställdhet uppnås när alla har rätt att leva ett fullvärdigt liv och blir uppskattade och respekterade. 

Jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också en nödvändig grund för en fredlig, välmående och hållbar värld. Framsteg har gjorts under de senaste årtiondena, men världen är inte på rätt väg för att uppnå jämställdhet år  2030. 

Under coronapandemin försämrades situationen för kvinnor och flickor runt om i världen. När skolor och arbetsplatser stängdes på grund av pandemin blev flickors skolgång lidande samtidigt som de var tvungna att göra mer hushållsarbete. Samtidigt försämrades kvinnors sysselsättningsmöjligheter. Många kvinnor förlorade sina arbeten när serviceindustrier stängdes och där hemma väntade allt mera hushållsarbete och ansvar för familjemedlemmar.  I hemmet kunde problemen inom familjen öka och förvärras av undantagstillståndet. 

I världen finns fortfarande mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet mellan könen. Engagemang och djärva åtgärder, inklusive jämställdhetslagar, behövs för att påskynda framstegen. 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

UPPGIFT 1 - LIVET I NEPAL

Titta på videon om Nepal och svara på frågorna.

UPPGIFT 2 - LÄR DIG HUR FINLAND FRÄMJAR JÄMSTÄLLDHET I VÄRLDEN

Finlands utvecklingssamarbete styrs av FN:s mål för hållbar utveckling och internationella principer .om mänskliga rättigheter. Syftet med arbetet är bl. a. att utrota fattigdom och ojämlikhet och hållbar utveckling. 

Finland främjar jämställdhet mellan könen, jämlikhet, klimatbeständig utveckling och utveckling för att minska utsläppen samt miljöskydd med tonvikt på att skydda den biologiska mångfalden. Med hjälp av utvecklingssamarbetet har miljontals människor en chans till ett bättre liv. I nästa videouppgift får vi lära oss mer om hur Finland arbetar för att skapa en mer jämställd värld. 

Se videon och svara på frågorna i videon. När du svarar rätt och slutligen lämnar uppgifterna tjänar du globuster!

(uppgiften öppnas i en ny flik)

UPPGIFT 3 - FRÅGESPORT OM JÄMSTÄLLDHET
Svara på frågorna och tjäna globuster.
SAITKO OSION 5 TEHTÄVÄT TEHTYÄ?

Jos etenit tehtävissä järjestyksessä sait Globaaliagenttikoulun 5. osion tehtävät tehtyä ja hallitse paljon tärkeitä tietoja sukupuolten tasa-arvoon liittyen. Mahtavaa!

Samalla tienasit lisää globuusteja. Käyhän Globalmarketissa tekemässä hyödyllisiä ostoksia ja yritä saada maapallosi voimaan paremmin. Jos mahdollista, tee myös euraava agenttitehtävä.

AGENTTITEHTÄVÄ – TASA-ARVO KOULUSSASI

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Tarkkaile päivän ajan kouluyhteisöäsi ja listaa asiat, joissa tasa-arvonäkökohdat on otettu huomioon hyvin. Kiinnitä huomiota erityisesti siihen, miten koulussa on pyritty toimimaan niin, että kaikkia erilaisia, eri taustoista tulevia ja eri ikäisiä oppilaita kohdeltaisiin tasa-arvoisesti.

Tehtävää tehdessä joudutte miettimään, tarkoittaako tasa-arvoisuus koulussa sitä, että kaikkia oppilaita kohdellaan aina samalla tavalla.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

5. Jämställdhet Read More »

4. God Utbildning

4. God utbildning

4. God Utbildning för alla
4. God Utbildning för alla

Läraren Langhav Nangminh sjunger för eleverna på Cha Ong-skolan i Ratanakiri-provinsen. Foto av George Jefferies

Det finns barn i världen som inte får gå i skola eller studera. Målet är att alla ska ha möjligheten att gå i grundskolan gratis. Alla borde också ha möjlighet till förskoleundervisning och till yrkesutbildning efter skolan 

Hur skulle du känna dig om du hade gått i skolan i många år men aldrig lärt dig läsa eller räkna? Så är det för hälften av världens barn. Kanske undrar du hur det är möjligt. Hur kan man gå i skolan utan att lära sig dessa grundläggande färdigheter?   

I många länder skickas barnen till skolor där man inte talar deras modersmål. Tänk hur svårt det skulle vara att lära sig läsa på ett språk som man inte riktigt förstår. Dessutom kanske läraren bara har en mycket kort utbildning och därför inte vet hur man undervisar, eller så kan det finnas så många som femtio elever i klassen. Det finns heller inget internet och inga datorer. Ändå är dessa barn väldigt lyckliga som får gå i skolan. Ännu bättre är det förstås om man får en penna, ett häfte  eller till och med en lärobok. Målet är också att öka antalet behöriga lärare i utvecklingsländerna fram till år 2030.  

För att öka välståndet i alla länder måste vi se till att alla världens barn får en bra utbildning. I  följande uppgifter kommer vi att se på hur utbildning förbättrar livet för människor runt om i världen. 

 

 

 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

 

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS MERA

Siffror gällande barns utbildning:  

 Mycket har uppnåtts på utbildningsområdet under 2000-talet. Fastän deltagandet i grundskolan i utvecklingsländerna har nått 91 %, läskunnigheten ökat avsevärt och fler flickor går i skolan, är det fortfarande 57 miljoner barn i skolåldern som  inte går i skolan. Det utgör nästan ett av tio av världens barn. Det finns fortfarande 750 miljoner unga och vuxna analfabeter i världen. De blir lätt utnyttjade eftersom de inte känner till sina rättigheter och inte kan försvara sig själva.   

Brist på utbildning är en central faktor för ojämlikhet mellan människor. Det finns stora skillnader mellan länder. Det finns också skillnader inom länder, till exempel mellan stad och landsbygd. Ingen region kan ta sig ur fattigdom utan utbildning  

(Källa: https://www.undp.org/fi/finland/kestavan-kehityksen-tavoitteet/quality-education) 

När coronaviruset tvingade skolor att stänga och övergå till distansundervisning klarade sig de finska skolorna bra. Bra internetförbindelser, utrustning som fanns tillgänglig i familjer och skolor samt skickliga lärare gjorde det möjligt att studera på distans.  I många andra länder var situationen en helt annan. Med corona tvingades 1,5 miljarder elever och studerande, eller 90% av världens elever och studerande till distansstudier.  Bara hälften av världens befolkning har tillgång till internet, och i de minst utvecklade länderna har en av tio familjer tillgång till internet och/eller en dator. Det är därför som coronapandemin lämnade många skolbarn och studerande utan utbildning eftersom distansundervisning inte var möjlig. Studier visar att kriser ökar  barnmisshandel. Många barn hamnar i barnarbete, barnäktenskap eller utnyttjas på annat sätt. I många fall återvänder vissa barn aldrig till skolan efter en kris. Utan utbildning går barnet miste om viktig kunskap.  

UPPGIFT 1 – TESTA VAD DU KAN OM UTBILDNING
UPPGIFT 2 - PUUTTUU- SE VIDEON OM SKOLAN I KAMBODJA OCH SVARA PÅ FRÅGORNA

Kambodja ligger i Sydostasien och är ett av de fattigaste länderna i världen. Ett oroligt och våldsamt förflutet har bromsat landets utveckling. 

Nästan hälften av Kambodjas cirka 16 miljoner invånare är under 18 år. På grund av fattigdom hoppar många barn av skolan. Majoriteten av befolkningen i nordöstra Kambodja tillhör olika minoritetsnationer. Endast ett fåtal av dem kan det officiella språket som används i skolor, khmer. 

I nästa videouppgift (3:48) berättar 12-årige Samnak hur det är att börja skolan när han inte kan språket som talas i skolan. Se videon och svara rätt på frågorna i slutet av videon. När du gjort uppgiften tjänar du globuster!

 

RUOTSINKIELINEN VIDEO PUUTTUU???

UPPGIFT 3 - LÖS KHMER-SPRÅKPUSSLET
Khmer talas som modersmål av mer än 13 miljoner människor, främst i Kambodja, där det är det officiella språket. Khmer skrivs med hjälp av khmeralfabetet av indiskt ursprung. Utöver khmererna har Kambodja 22 minoritetsspråk.  
ONNEA - AGENTTITEHTÄVÄ - GRATTIS - AGENTUPPGIFT

Hienoa! Olet suorittanut globaaliagenttikoulun “Hyvä koulutus” -osion ja samalla olet kartuttanut globuustitiliäsi. Voit käydä tarkistamassa tilanteesi globoxista ja käydä asioimassa Globalmarketissa.

Jos sinulla on aikaa, tee vielä alla oleva bonustehtävä.

AGENTTITEHTÄVÄ

 

Tee tietoiskujuliste jommasta kummasta alla olevasta teemasta ja haasta julisteen lukijaa osallistumaan kehittyvien maiden lasten koulutuksen tukemiseen. (Etsi koulutusta tukeva keräyskampanja Suomen Lähetysseuran tai jonkun muun kehitysyhteistyöjärjestön sivuilta.)

TEEMA 1

Kaikki maailman lapset eivät pääse kouluun

Syitä:

 • ei ole rahaa koulumaksuihin
 • ei ole opettajia
 • ei ole varaa maksaa palkkaa opettajille,
 • lapsi asuu liian kaukana koulusta
 • mitä muita syitä keksi?

TEEMA 2

Lapsityövoiman haitat

Haittoja:

 • lapset eivät voi käydä koulua
 • työt voivat olla raskaita tai vaarallisia,
 • ei ole aikaa leikkiä.

Piirrä tai etsi valmiista kopiovapaista kuvapalveluista (kuten pixabay) aiheeseen sopiva kuvitus julisteeseesi. 

Kun olet tehnyt julisteen, näytä se opettajallesi ja sopikaa, mille seinälle juliste kiinnitetään.

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

4. God utbildning Read More »

3. God hälsa och välbefinnade

3. God hälsa och välbefinnade

3. God hälsa oc välbefinnade
3. God hälsa oc välbefinnade

Personal på Augusta Victoria Hospital. Foto av Albin Hillert

Syftet med detta mål är att se till att alla människor kan leva ett så hälsosamt liv som möjligt och att alla har tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. Hälsovårdstjänster innebär till exempel skolhälsovård. 

Målet syftar också till att sätta stopp för farliga sjukdomar som malaria och tuberkulosepidemier och att förbättra kampen mot sjukdomar som orsakas av luftföroreningar eller smutsigt vatten. Åtgärder för att minska barnadödligheten är också en viktig fråga, liksom att ge människor tillgång till rätt behandling i tid och vid rätt tidpunkt för dem. Det är viktigt att inse att miljöfrågorna står i centrum för hälsofrämjandet. Människor insjuknar ständigt i sjukdomar som orsakas av luftföroreningar och mer än sju miljoner människor dör varje år till följd av luftföroreningar. Så det finns mycket att göra! 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS MERA

Det görs mycket för att främja hälsa och välbefinnande i hela världen.

En viktig sak är att se till att alla människor har tillgång till grundläggande hälsovård och läkemedel. Det innebär till exempel att anställa läkare och sjuksköterskor runt om i världen för att se till att människor har tillgång till den vård de behöver. 

En annan viktig sak är att främja utbildning och medvetenhet om hälsofrämjande åtgärder. Det innebär till exempel utbildning om hälsosam kost och motion, så att människor vet hur de ska ta hand om sig själva. 

Den tredje viktiga frågan är att främja fattigdomsminskning och människors levnadsvillkor. Det innebär till exempel bättre bostäder, bättre tillgång till utbildning och sysselsättning och bättre grundläggande tjänster som rent vatten och sanitet, det vill säga toaletter och avloppssystem. 

En fjärde viktig fråga är att främja miljöskyddet och förbättra luftkvaliteten, vattenkvaliteten och markkvaliteten. 

Det är viktigt att alla människor runt om i världen har tillgång till det stöd och den hjälp de behöver för att främja hälsa och välbefinnande. 

UPPGIFT 1 - TESTA DIN KUNSKAP
UPPGIFT 2 - EN HÄLSOSAM MATPRODUKTION
Välj vilket ord som bäst passar meningen när ämnet är hälsosam mat.
UPPGIFT 3 - PSYKISK HÄLSA
Kuvassa: Gita Shahi, koulutettu koulukuraattori, Nepal Saraswati Secondary School Bheri municipality_Kuva Terhi Teiskonlahti
På bilden: Gita Shahi, utbildad skolkurator, Nepal Saraswati Secondary School, Bheri kommun, Foto: Terhi Teiskonlahti
Hälsa inkluderar även psykisk hälsa. Den psykiska hälsan behöver tas om hand och skötas precis som kroppen, och de vuxnas uppgift är att hjälpa barn att hålla sig mentalt friska också. I skolan spelar läraren en viktig roll. Läraren ska veta hur man stöder barns psykiska hälsa genom att lyssna och prata. I Nepal arbetar Finlands Missionssällskap i skolorna genom en lokal mentalvårdsorganisation. Lärare undervisas i mental hälsa och hur de kan hjälpa också föräldrarna att ta hand om barns psykiska hälsa.
AGENTUPPGIFT

Bra jobbat, du har slutfört uppgifterna inom området Hälsa och välbefinnande! Samtidigt har du samlat poäng på ditt Globuusti-konto. Du kan kolla din status i globox och handla på Globalmarket.

Om du har tid, kan du göra följande extra uppgifter där du direkt kan använda dina agentfärdigheter för att bygga en bättre värld.

AGENTUPPGIFT 1 – UPPMUNTRANDE ORD

I Nepal uppmuntrar man positiv feedback i skolorna för att stödja mental hälsa. Tänk på vad positivt och uppmuntrande du själv har sagt de senaste dagarna?

Skriv positiva och uppmuntrande tankar om dina klasskamrater och din lärare, till exempel på post-it-lappar, och överraska dem med dina meddelanden.

AGENTUPPGIFT 2 – EGEN STREET FOOD-KÖK

Om du hade ett street food-kök, vilka livsmedel skulle du sälja där? Kom ihåg hälsosamheten!

Gör en meny för ditt street food-kök.

AGENTUPPGIFT 3 – LÅT OSS DANSA

Hälsa är inte bara en personlig angelägenhet utan också allas gemensamma angelägenhet. Därför ska du nu dansa! Via länken nedan kan du delta i den livliga stämningen i musikvideon för Junior World Food Day 2023 med ett viktigt budskap: Water is food, water is life!

https://www.fao.org/world-food-day/events/detail/launch-of-the-‘water-is-life–water-is-food’-music-video/en

Källor: https://www.ykliitto.fi/terveytta-ja-hyvinvointia https://www.fao.org/world-food-day/en

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

3. God hälsa och välbefinnade Read More »

2. Ingen hunger

2. Ingen hunger

2. Ingen hunger
2. Ingen Hunger
Kuva Mauritaniassa istutetusta hedelmäpuusta: Heli Vuohelainen

Foto av ett fruktträd som planterats i Mauretanien: Heli Vuohelainen

Målet är att det inte ska finnas någon hungersnöd och att ingen ska behöva oroa sig för att tag mat. Maten ska vara näringsrik, att den också förbättrar hälsan. Livsmedelsproduktionen ska vara hållbar för alla. 

I hela världen lider ungefär var nionde, eller 690 miljoner människor av undernäring  och 3 miljarder människor har inte råd med hälsosam mat. FN uppskattar att detta antal kommer att öka med 2 miljarder fram till år 2050. Detta beror på faktorer som global befolkningstillväxt, miljöförändringar och förändrade matvanor till följd av globalisering och urbanisering (FN 2022).  Detta är en fråga som globalagenterna måste ta i beaktande.  

United Nations: State of Food Security and Nutrition in the World -raport 2023 

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/Tiedotteet/The+State+of+Food+Security+and+Nutrition+in+the+World_2020_Full_Report.pdf

 

 

 

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS MERA

“Ingen hunger” innebär att eliminera undernäring och att maten ska räcka åt alla.  Det finns många olika sätt att uppnå detta på. Med målet strävar man också till att jordbruk och all slags matproduktion ska vara rättvis, jämlik och möjlig.  Det är också viktigt att människor har tillgång till rätt information om hälsosam mat och hur den produceras, och att till exempel jordbruksmark inte fördelas orättvist. Miljöfrågor, som hållbar energiproduktion, måste beaktas i alla led av livsmedelsproduktionen.  

Är hungersnöd, undernäring och matsvinn bekanta ord för dig? Du kan repetera här: 

Svält: Maten tar slut eller det finns inte tillräckligt med mat. Tillgång till mera mat finns inte. Hungersnöd förorsakar många slag av problem. 

Undernäring: En person får inte i sig tillräckligt med näringsämnen eller energi. Undernäring orsakar sjukdomar och även dödsfall. 

Matsvinn: Mat som skulle ha kunnat ätas. Men den slängs i soporna eller blir dålig eftersom den inte tas till vara. Matsvinn uppstår när det finns mer mat tillgängligt än vad som köps eller används. 

I många länder som tidigare ofta drabbades av hungersnöd är det nu möjligt att odla och distribuera tillräckligt med livsmedel för att mätta alla. Ingen människa i världen vill ju gå hungrig eller uppleva brist på mat. Många människor befinner sig trots allt fortfarande i ett tillstånd av ständig hunger. Varje dag måste mer än 800 miljoner människor fundera på var de ska få tag på nästa måltid till sig själva eller sina familjer. Det är ett stort antal människor. Att få maten att räcka till är det största problemet för människor som lever i Asien och Afrika.   

Hunger är ett sorgligt faktum. Hungerproblem beror på  en kombination av många olika faktorer.  

Krig och oroligheter orsakar hunger. Hur kommer det sig? Krig skadar och förstör miljön samt jordbruksmaskinerna, gör det svårt att producera och få tag på livsmedel och driver människor bort från sina hem. Det finns ingen tid att arbeta på fälten mitt i kriget. Det gör det svårt att producera livsmedel, sköta grödor, ta hand om boskap eller ens koncentrera sig på att odla plantor. Det kan vara så att fälten och affärerna ligger i ett område dit man inte vågar gå. I tider av oro skiljer sig människors dagliga liv mycket från livet i fredstider.  

Klimatrelaterade svårigheter är en annan orsak till mänsklig hunger. Regn eller torka vid udda tidpunkter gör det svårt eller till och med omöjligt att odla mat. Överdriven värme och kyla gör detsamma. Om det finns för mycket eller inget vatten är det mycket svårt att odla matgrödor, oavsett hur skicklig och hårt arbetande en jordbrukare är. Det förändrade klimatet kan ha fört med  

sig skadedjur till de egna åkrarna som man ännu inte vet hur man ska kontrollera eller utrota. 

Klimatförändringar och krig pressar upp priset på utsäde, gödningsmedel och till och med på mat. Om det råder brist på en produkt kommer den att säljas till ett högre pris. Det är olyckligt att andras misär kan göra andra rikare.  

Finland har satt som mål att fram till år 2030 ska varje person som bor i Finland ha möjlighet att äta bra med tanke på  hälsan och  miljön.

(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164199) 

UPPGIFT 1 - TESTA OM DU FÖRSTOD VAD DU LÄSTE
UPPGIFT 2 - LÄS OM UTVECKLINGSSAMARBETE OCH GÖR EN UPPGIFT

Att odla och producera mat i Mauretanien (Västafrika) är svårt, eftersom en stor del av Mauretaniens yta är Saharaöknen. Det är just därför som klimattåligt jordbruk och försörjning utvecklas där.Det innebär att vi tillsammans kommer fram till sätt att producera mat bättre under svåra förhållanden, så att det finns tillräckligt med mat för alla. Särskilt i södra Braknaregionen erbjuds lantbrukare nya typer av utbildningar med hjälp av lokala experter. Utbildningarna ger ny information om bra odlingstips och näringsrika grönsaker som växer bättre i intensiv värme. Människor uppmuntras att hitta och utveckla sätt på vilka de kan säkra matsäkerheten i sina egna hem även under tider då det finns lite mat tillgänglig.

UPPGIFT 3 - PLANETARISK KOST

En planetarisk kost är mat som är hälsosam för hela miljön och människorna. Den planetariska kosten består huvudsakligen av grönsaker, frukt, fullkorn, baljväxter och oljor som innehåller omättat fett (till exempel margarin i låda och fisk). Den innehåller måttliga mängder fisk och kyckling och bara lite rött kött, tillsatt socker och raffinerade spannmål (Källa: https://www.duodecimlehti.fi/duo16200). 

I råvarorna tas hänsyn till kulturella faktorer och vad som är lokal mat i olika länder. Lokal mat stöder lokal sysselsättning och ekonomi. Det är en verksamhet i enlighet med hållbar utveckling. Till exempel i Finland kan lokal mat vara en morot eller en abborre fångad från en sjö, i Etiopien teffsäd och kål, och i Colombia potatis och banan. 

Känner du igen den lokala finska maten? Lägg matingredienserna i rätt lådor.

(uppgiften öppnas i en ny flik)
AGENTUPPGIFT

Bra jobbat! Du har genomfört den globala agentutbildningens kurs Ingen hunger och samtidigt har du samlat poäng på ditt Globuusti-konto.

Nedan finns en praktisk extrauppgift för globala agentstudenter. Om du går den globala agentutbildningen i din klass, kom överens med din lärare om vilka uppgifter som ska göras och hur de ska genomföras.

AGENTUPPGIFT – MAT I VÅR NÄRMILJÖ
Uppgift 1:

Gör en undersökning om matsvinnet i skolan. Följ till exempel matsvinnet i skolmatsalen under 10 minuter. Notera hur många som slänger mat i soptunnan och hur många som har ätit upp allt på sina tallrikar.

Gör en affisch för matsalens vägg där du publicerar dina forskningsresultat och ger goda förslag på hur matsvinnet i skolan kan minskas.

Uppgift 2:

Intervjua skolans kock om hur mycket mat som går till spillo a) i soptunnan och b) av de reserverade måltiderna som inte äts upp.

Ta reda på vad skolans kök gör med överskottsmaten. Skriv en debattartikel där du ger förslag på hur hela skolans matsvinn kan minskas.

Din debattartikel kan du publicera till exempel genom att läsa den i din klass, i klassens tidning eller på skolans anslagstavla. Om din artikel erbjuder bra förslag för skolor i allmänhet, kan du erbjuda den till en lokal tidning.

Uppgift 3:

Fundera över vad som är hälsosam mat för alla? Vilken produkt skulle vara svårast att avstå från om den inte längre fanns? Vad skulle man kunna använda istället?

Planera en läcker och hälsosam måltid med hjälp av närproducerade livsmedel. Skulle ni kunna genomföra den planerade måltiden i skolans hemkunskapsklass?

Källor för texter och uppgifter:

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

2. Ingen hunger Read More »

Ingen fattigdom

1. Ingen fattigdom

Ingen fattigdom
Ingen fattigdom
Saippuaryhmä Mtandangon kylässä on ylpeä tuotteestaan: Palasaippuassa on paikallista suolaista vettä, joten se pesee hyvin.

Paikallisia naisia on opetettu valmistamaan saippuaa myyntiin Mtandangon kylässä. Tämä mahdollistaa naisille  toimeentulon.  Palasaippuassa on paikallista suolaista vettä, joten se pesee hyvin.  Kuva: Virve Rissanen

Tänk dig att du skulle få några euro om dagen och med dem måste du köpa all mat du äter, kläder och hushållsartiklar, betala boendekostnaderna som hyra, uppvärmning, el, vatten, telefoner, internet, och du måste även gå i skolan. Det skulle nog inte fungera.

Livet skulle säkert vara väldigt tufft när all tid och energi går åt för att överleva. För tjugo år sedan levde nästan tre av tio (29%) människor på jorden i absolut fattigdom. Lyckligtvis har människors liv på vår planet förbättrats mycket i detta avseende under de senaste tjugo åren. Numera lever ungefär en av tio (9%) av jordens invånare i absolut fattigdom.

Även om fattigdomen har minskat, måste globala aktörer fortfarande kämpa mot fattigdom. Än idag tvingas miljontals människor oroa sig för var de ska få sin dagliga mat för sig själva och sina familjer. Vi kan påverka möjligheterna för människor i fattiga länder att förbättra sina livsvillkor.

För globala aktörer är det viktigt att veta varför fattigdom uppstår och hur den kan övervinnas. I de följande uppgifterna kommer vi att fundera över vad som kan göras för att hjälpa dem som lever i absolut fattigdom.

 

1. Rosling, Hans 2018. Faktojen maailma. s. 65

ANSÖK TILL GLOBALAGENTSKOLAN!

Du kan skapa din egen agentfigur, tjäna globuust, handla i Globalmarket och examinera som en global agent genom att registrera dig till Globalagentsskolan.

Om du redan har en agentkod kan du logga in till agentsskolan här.

Genom att utföra uppgifter och lyckas med tester samlar du globuust, vilka du kan använda för att göra inköp i den Globalmarketen som finns i Globox.

LÄS OM FÖRDELNINGEN AV EKONOMISK FÖRMÅGA MELLAN MÄNNISKORNA PÅ JORDEN

Fuad ja Mubarak äitinsä kanssa kotinsa edessä

Finska Missionssällskapets fadderbarnsarbete: gudbarnen Fuad och Mubarak med sin mamma framför sitt hem. Med på bilden är också ett par av grannens barn. (Foto, Finska Missionssällskapets bildarkiv)

Enligt Världsbankens klassificering lever en person som tjänar mindre än 2,20 euro per dag i extrem fattigdom (källa, 2022). Det finns cirka 656 miljoner sådana människor i vår värld (källa, 2022). Det innebär att om din klass representerade hela världens befolkning och om det fanns 25 elever i din klass, skulle två av dem leva i extrem fattigdom.

Vad betyder det i praktiken att leva i extrem fattigdom och hur lever andra människor på vår planet? Följande beskrivningar (som naturligtvis bara är fiktiva exempel) kan hjälpa dig att förstå livet för människor som lever på olika inkomstnivåer. Det är viktigt att förstå att världen inte delas in i två grupper, rika och fattiga, utan de flesta människor på jorden lever någonstans mellan ytterligheterna. (Källa: Beskrivningarna av olika nivåer är anpassade från Hans Roslings bok Factfulness (2018) s. 45-48).

Nivå 1 – extrem fattigdom – ca 2 euro per dag

En person som lever i extrem fattigdom äter dagligen samma enkla mat och ibland finns det inte ens det tillgängligt.

Bostaden, om det finns någon, är en enkel stuga eller hydda med jordgolv. Familjens barn bär vatten i en plasthink från långt borta. Resten av tiden ägnas åt att samla ved.

Om ett barn blir sjukt finns det inte råd med medicin. I extremt fattiga förhållanden dör många barn.

Det finns några miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 2 – ca 4 euro per dag

Det är möjligt att ta sig ur extrem fattigdom genom att tjäna ett par extra euro per dag. Då finns det råd att köpa lite mat som man inte har odlat själv. Familjen kanske till och med kan köpa höns och därmed få näringsrikare mat.

Barnen behöver inte längre hämta vatten långt borta, utan de kan klara av vattenhämtningen på en halvtimme. Det är också lättare eftersom barnen har fått köpa enkla sandaler.

I stället för att laga mat över en öppen eld använder man en gasbrännare. Barnen kan gå i skolan eftersom de inte längre behöver samla ved hela tiden.

Golvet i bostaden kan täckas och familjen kan till och med ha råd att köpa madrasser. Det finns elektricitet i huset, men det är ofta strömavbrott.

Även om livet är lite lättare än för en person som lever i extrem fattigdom är det fortfarande osäkert. En allvarlig sjukdom i familjen kan tvinga dem att sälja hela sin egendom och familjen faller tillbaka i extrem fattigdom.

Det finns cirka 3 miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 3 – ca 16 euro per dag

Familjens föräldrar har arbetat hårt och lyckats spara lite pengar. Det finns elektricitet i huset och barnen kan göra sina skolarbeten i lampljus. Familjen kan ha råd att köpa en frys som gör det möjligt att lagra mat.

Familjen överväger att köpa en motorcykel, vilket skulle möjliggöra för fadern att ta sig till arbetet på en fabrik där han får en rimlig lön.

En allvarlig sjukdom i familjen kan ta alla besparingar, men familjen har råd och faller inte tillbaka till en lägre nivå.

Några av familjens barn går framåt i sina studier. Om de utbildar sig och tar examen från skolan kan de få ett jobb som ger bättre lön än vad deras far någonsin har fått.

Ibland kan familjen åka till en närliggande strand och tillbringa en eftermiddag där bara för nöjes skull.

Det finns cirka 2 miljarder människor i världen som lever på denna nivå.

Nivå 4 – över 32 euro per dag

Familjen bor i ett fungerande, lagom varmt hus med elektricitet och varmt och kallt vatten. Köket är utrustat med alla nödvändiga apparater.

Familjens föräldrar har studerat minst 12 år. Även barnen kan göra framsteg i sina studier enligt sina egna önskemål och förmågor.

Familjen åker ibland med sin egen bil till en restaurang för att äta och väljer ibland en resmål för semestern där de flyger med ett flygplan.

Det är kanske onödigt att beskriva nivå 4 ytterligare, eftersom om du läser den här texten är du troligen på nivå 4. Du vet hur ditt liv ser ut. Eftersom välbefinnande är självklart för dig kan det vara svårt för dig att förstå hur livet är på nivåerna 1-3.

För närvarande lever cirka en miljard människor på nivå 4.

FN:s mål “Ingen fattigdom” tar också hänsyn till att de fattigaste människorna ofta är de mest sårbara för extremväderhändelser som översvämningar och stormar. Det är därför viktigt att förbättra de fattigaste ländernas invånares förmåga att klara olika katastrofer.

——

Å andra sidan är fattigdom alltid också relativt. Även om en finländare i Finland inte lätt hamnar i en situation där det finns risk att svälta, finns det ändå fattiga människor i Finland. De är inte lika fattiga som extremt fattiga människor i utvecklingsländer, men de är fattigare än de flesta finländare. Fattigdomen i en välfärdsstat visas av att det bildas köer där det delas ut exempelvis gratis mat eller att det finns många familjer som gärna tar emot välgörenhetsorganisationernas erbjudna gratis julklappar till barnen inför julen. När man talar om fattigdom är det viktigt att komma ihåg att människor som lider av fattigdom finns både långt borta och nära.

UPPGIFT 1 - TESTA DINA KUNSKAPER

Är följande påståenden sanna eller falska? Du tjänar globuust för rätt svar!

UPPGIFT 2 - VARFÖR ÄR VISSA LÄNDER FATTIGA OCH VISSA RIKA – VIDEOUPPGIFT

Se på videon ”Varför är vissa rika och vissa fattiga?” När du är klar,  tryck på skicka svaren- knappen och de globuster som du har tjänat genom rätta svar sätts in på ditt konto.

UPPGIFT 3 SMÅ HANDLINGAR – STOR PÅVERKAN
Som det nämndes tidigare, påverkar förlusten av ett par euro per dag inte levnadsstandarden nämnvärt för en person bosatt i ett rikt land. För en invånare i ett fattigt land kan dessa euron på ett avgörande sätt hjälpa till att komma från extrem fattigdom till en bättre levnadsstandard. Klicka på länken för att bekanta dig med donationsmålen för Näsdagen, som anordnas av finska välgörenhetsorganisationer och Finska Missionssällskapets miljöbank. Du kommer att märka att en investering av några tiotals euro avsevärt kan förbättra livet för de fattigaste människorna. Gör uppgiften som du hittar bakom knappen här nere och tjäna globuster.
(uppgiften öppnas på en ny sida)
GRATTIS - AGENTUPPDRAG

Fint! Du har klarat av globalagentskolans del ”Ingen fattigdom! Samtidigt har du ökat ditt globustkonto. Du kan gå in och kontrollera situationen i din Globox och gå och handla i Globalmarket.

Om ditt schema tillåter, gör också nästa agentuppdrag, där du kan omsätta det du har lärt dig i praktiken. Du kan också göra uppgiften tillsammans med andra globalagentskolelever och fundera på frågorna tillsammans.

AGENTUPPDRAG – FATTIGDOM I NÄRMILJÖN

Skriv en text genom att svara på frågorna nedan.

 1. Fundera på hur fattigdom syns som en diskriminerande faktor i skolan, på din fritid eller mer allmänt i din livsmiljö? Gör en lista över saker. (Nämn ingen vid namn, utan prata om saker i allmänhet.)
 2. Kom på tre saker som kan göras för att lösa problemet?
 3. Fundera över vem (beslutsfattare, organisation, professionell) som skulle kunna göra något för att lösa problemet.
 4. Vad kan du göra?
 • Kan du påverka beslutsfattarna?
 • Kan du kanske göra något själv med små gester eller genom att organisera samarbete som minskar problemet?
 • Hur skulle du förbättra situationen för en person som lider av fattigdom?
 • När du är klar med uppgiften, visa den för din lärare. Du kan också läsa texten för dina klasskamrater.

 

När du har slutfört målets uppgifter kan du fortsätta
studera med andra uppgifter i avsnittet.

1. Ingen fattigdom Read More »

Scroll to Top
Skip to content